Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
у січні–березні 2020 року

 

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього

925755

100,0

у тому числі за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

7627

0,8

коштів місцевих бюджетів

96335

10,4

власних коштів підприємств та організацій

659059

71,2

кредитів банків та інших позик

78935

8,5

коштів інвесторів-нерезидентів

коштів населення на будівництво житла

69767

7,5

інших джерел фінансування

14032

1,6