Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
у січні–червні 2020 року

 

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього

2086062

100,0

у тому числі за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

52366

2,5

коштів місцевих бюджетів

275363

13,2

власних коштів підприємств та організацій

1476181

70,8

кредитів банків та інших позик

115114

5,5

коштів інвесторів-нерезидентів

коштів населення на будівництво житла

131726

6,3

інших джерел фінансування

35312

1,7