Архів: 2016 2015 2014 2013 2012

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
за січень-грудень 201
6 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

5176076

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

1305419

25,2

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

1196926

23,1

Лісове господарство та лісозаготівлі

1

1

Рибне господарство

1

1

Промисловість

1894757

36,6

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

175920

3,4

Переробна промисловість

1504162

29,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

168495

3,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

46180

0,9

Будівництво

641802

12,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

388810

7,5

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

3702

0,1

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

293587

5,6

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

91521

1,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

117648

2,3

Наземний і трубопровідний транспорт

66943

1,3

Водний транспорт

Авіаційний транспорт

1

1

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

1

1

Поштова та кур'єрська діяльність

Тимчасове розміщування й організація харчування

8569

0,2

Тимчасове розміщування

1

1

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

1

1

Інформація та телекомунікації

14455

0,3

Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

2694

0,1

Телекомунікації (електрозв'язок)

2401

0,0

Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

9360

0,2

Фінансова та страхова діяльність

1

1

Операції з нерухомим майном

36017

0,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

8507

0,2

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

7114

0,1

Наукові дослідження та розробки

1

1

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

1

1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

9187

0,2

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

575544

11,1

Освіта

11685

0,2

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

137395

2,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1

1

Надання інших видів послуг

6100

0,1

_______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.