Архів: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
у січні–червні 2020 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього

 

2086062

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

609361

29,2

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

01

594039

28,5

Лісове господарство та лісозаготівлі

02

15322

0,7

Рибне господарство

03

Промисловість

B+C+D+E

594334

28,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

76323

3,7

Переробна промисловість

C

394525

18,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

к

к

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

к

к

Будівництво

F

266733

12,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

106796

5,1

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

45

15682

0,7

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

46

72085

3,5

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

47

19029

0,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

73032

3,5

Наземний і трубопровідний транспорт

49

к

к

Водний транспорт

50

Авіаційний транспорт

51

к

к

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

66294

3,2

Поштова та кур'єрська діяльність

53

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

182

0,0

Тимчасове розміщування

55

к

к

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

к

к

Інформація та телекомунікації

J

4419

0,2

Видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

58-60

к

к

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

1990

0,1

Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

62, 63

к

к

Фінансова та страхова діяльність

K

к

к

Операції з нерухомим майном

L

108564

5,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

4603

0,2

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

69-71

2077

0,1

Наукові дослідження та розробки

72

к

к

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

73-75

к

к

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

4306

0,2

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

279678

13,4

Освіта

P

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

32084

1,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

1787

0,1

Надання інших видів послуг

S

к

к

______________

Символ (к) –  дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.