Архів: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
у січні–грудні 2021 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього

 

9484439

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1547034

16,3

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

01

1364485

14,4

Лісове господарство та лісозаготівлі

02

182549

1,9

Рибне господарство

03

Промисловість

B+C+D+E

3434741

36,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

535950

5,7

Переробна промисловість

C

1702376

17,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

811382

8,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

385033

4,0

Будівництво

F

467283

4,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

327283

3,5

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

45

к

к

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

46

269874

2,8

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

47

к

к

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

313586

3,3

Наземний і трубопровідний транспорт

49

247515

2,6

Водний транспорт

50

Авіаційний транспорт

51

к

к

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

к

к

Поштова та кур'єрська діяльність

53

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

к

к

Тимчасове розміщування

55

к

к

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

к

к

Інформація та телекомунікації

J

12351

0,1

Видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

58-60

к

к

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

к

к

Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

62, 63

7012

0,1

Фінансова та страхова діяльність

K

к

к

Операції з нерухомим майном

L

26668

0,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

9030

0,1

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

69-71

к

к

Наукові дослідження та розробки

72

к

к

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

73-75

5272

0,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

9363

0,1

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

2928353

30,9

Освіта

P

55908

0,6

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

343980

3,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

3165

0,0

Надання інших видів послуг

S

4306

0,0

______________

Символ (к) –  дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).