Архів: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
у січні–вересні 2021 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього

 

6071059

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1021809

16,8

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

01

892899

14,7

Лісове господарство та лісозаготівлі

02

128910

2,1

Рибне господарство

03

Промисловість

B+C+D+E

2282530

37,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

420884

6,9

Переробна промисловість

C

1184333

19,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

440675

7,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

236638

3,9

Будівництво

F

352581

5,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

249073

4,1

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

45

к

к

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

46

206632

3,4

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

47

к

к

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

304543

5,0

Наземний і трубопровідний транспорт

49

245900

4,1

Водний транспорт

50

Авіаційний транспорт

51

к

к

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

к

к

Поштова та кур'єрська діяльність

53

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

605

0,0

Тимчасове розміщування

55

к

к

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

к

к

Інформація та телекомунікації

J

9332

0,2

Видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

58-60

к

к

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

к

к

Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

62, 63

5914

0,1

Фінансова та страхова діяльність

K

к

к

Операції з нерухомим майном

L

18564

0,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

6271

0,1

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

69-71

1974

0,0

Наукові дослідження та розробки

72

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

73-75

4297

0,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

5149

0,1

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

1539311

25,4

Освіта

P

25932

0,4

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

252593

4,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

486

0,0

Надання інших видів послуг

S

к

к

______________

Символ (к) –  дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).