Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
за 2010–2017 роки

(тис.грн)

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Усього

2011465

2519841

2892558

3005444

2904908

4044434

5573508

7722019

Сільське, лісове господарство та рибне господарство

230734

296987

496898

541005

561171

939850

1391189

2724726

Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг

198537

246211

452675

474869

503479

815375

1276074

2622565

Лісове господарство та лісозаготівлі

1

50776

1

1

1

1

1

102161

Рибне господарство

1

1

1

1

1

1

Промисловість

803898

925509

1158086

1249257

1218546

1362909

1980965

2567710

Будівництво

535957

520377

550046

556741

440394

814873

650450

701529

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

89648

144821

217884

211594

261724

171607

438287

358465

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

6252

5271

7636

3931

14446

12802

5808

22869

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

50886

93892

169815

185850

213545

114188

317581

271241

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

32510

45658

40433

21813

33733

44617

114898

64355

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

21997

45447

45374

34190

59090

113204

141978

100509

Наземний і трубопровідний транспорт

12104

32390

25828

24717

37767

64316

79550

66469

Водний транспорт

Авіаційний транспорт

...¹

...¹

1

1

1

1

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

...¹

11791

...¹

8870

19267

1

58593

32833

Поштова та кур'єрська діяльність

...¹

...¹

...¹

...¹

1

1

1

Тимчасове розміщування й організація харчування

6440

5855

12010

3730

7277

4848

3197

3425

Тимчасове розміщування

108

1527

10015

2228

645

436

617

1021

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

6332

4328

1995

1502

6632

4412

2580

2404

Інформація та телекомунікації

6556

5956

13257

12868

12847

18998

16825

25029

Видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів,        діяльність у сфері радіо та                       телевізійного мовлення

5853

3411

4666

4113

3359

3311

3366

3335

Телекомунікації (електрозв'язок)

246

536

1351

2779

1132

4339

4022

4045

Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

457

2009

7240

5976

8356

11348

9437

17649

Фінансова та страхова діяльність

314

2069

446

784

1

1127

244

464

Операції з нерухомим майном

55773

83627

61040

82097

46648

79732

55287

114686

Професійна, наукова та технічна діяльність

12383

42255

21635

28445

8720

4140

8721

8076

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів) 

11156

18050

15251

24572

6739

2552

6288

4315

Наукові дослідження та розробки

391

228

1788

310

640

408

494

730

Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

836

23977

4596

3563

1341

1180

1939

3031

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

11680

6956

11038

15121

10843

19195

26427

111787

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

186771

364487

191101

178589

191065

427446

647503

759220

Освіта

20546

21546

23502

19475

22941

14742

19451

71232

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

19842

37075

78436

58024

39804

53203

165255

130086

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

6419

8312

9725

9826

16729

10733

20545

22827

Надання інших видів послуг

2507

8562

2080

3698

1

7827

7184

22248

______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.