Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
за 2010–2019 роки

(тис.грн)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Усього

2011465

2519841

2892558

3005444

2904908

4044434

5573508

7722019

8742342

8466947

у т. ч. за рахунок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів державного бюджету

145748

278639

101646

50600

9545

119404

174627

308189

425405

513576

коштів місцевих бюджетів

120318

181817

231165

249617

280234

428236

721129

771746

1005144

1029737

власних коштів підприємств та організацій

1091199

1347804

1670688

1924705

1910750

2537491

3862835

4658036

5476852

5641081

кредитів банків та інших позик

84102

161227

311470

173011

261478

151777

229101

1273454

1198391

708031

коштів інвесторів-нерезедентів

68820

56274

47230

100032

47432

к

к

к

коштів населення на будівництво житла

438195

331268

388172

445597

312690

759553

505045

637700

559093

449338

інших джерел фінансування

63083

162812

142187

61882

82779

к

к

72894

77457

к

____________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.