Архів: 2016 2015 2014 2013 2012

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
за січень–грудень 2016 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

5176076

100,0

у тому числі за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

157447

3,0

коштів місцевих бюджетів

631103

12,2

власних коштів підприємств та організацій

3570343

69,0

кредитів банків та інших позик

235031

4,5

коштів іноземних інвесторів

1

1

коштів населення на будівництво житла

505045

9,8

інших джерел фінансування

1

1

______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.