Архів: 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
за січень–грудень 2017 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

6926940

100,0

у тому числі за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

272415

3,9

коштів місцевих бюджетів

701745

10,1

власних коштів підприємств та організацій

4934028

71,3

кредитів банків та інших позик

386535

5,6

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво житла

562386

8,1

інших джерел фінансування

69831

1,0