Архів: 2016 2015 2014 2013 2012

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
за січень–березень 2017 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

951931

100,0

у тому числі за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

4599

0,5

коштів місцевих бюджетів

24122

2,5

власних коштів підприємств та організацій

712581

74,9

кредитів банків та інших позик

69760

7,3

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво житла

132989

14,0

інших джерел фінансування

7880

0,8