Архів: 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
за січень–червень 2017 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

2465095

100,0

у тому числі за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

25362

1,0

коштів місцевих бюджетів

124184

5,0

власних коштів підприємств та організацій

1858212

75,4

кредитів банків та інших позик

172722

7,0

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво житла

251242

10,2

інших джерел фінансування

33373

1,4