Архів: 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
за січень–грудень 2018 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього

7485316

100,0

у тому числі за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

417209

5,6

коштів місцевих бюджетів

855774

11,4

власних коштів підприємств та організацій

4442869

59,4

кредитів банків та інших позик

1138680

15,2

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво житла

559093

7,5

інших джерел фінансування

71691

0,9