Архів: 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
за січень–березень 2018 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього

1422469

100,0

у тому числі за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

4564

0,3

коштів місцевих бюджетів

34796

2,5

власних коштів підприємств та організацій

924634

65,0

кредитів банків та інших позик

307283

21,6

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво житла

133723

9,4

інших джерел фінансування

17469

1,2