Архів: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
у січні–вересні 2021 року

 

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього

6071059

100,0

у т.ч. за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

1055753

17,4

коштів місцевих бюджетів

655805

10,8

власних коштів підприємств та організацій

3363201

55,4

кредитів банків та інших позик

674444

11,1

коштів інвесторів-нерезидентів

к

к

коштів населення на будівництво житла

178466

2,9

інших джерел фінансування

к

к

______________

Символ (к) –  дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).