Архів: 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
за січень–вересень 2018 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього

4762814

100,0

у тому числі за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

181686

3,8

коштів місцевих бюджетів

385983

8,1

власних коштів підприємств та організацій

3091999

64,9

кредитів банків та інших позик

708065

14,9

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво житла

352837

7,4

інших джерел фінансування

42244

0,9