Архів: 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
у січні-березні 2019 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього

1134095

100,0

у тому числі за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

8854

0,8

коштів місцевих бюджетів

60154

5,3

власних коштів підприємств та організацій

863878

76,2

кредитів банків та інших позик

45291

4,0

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво житла

129034

11,4

інших джерел фінансування

26884

2,3