Архів: 2016 2015 2014 2013 2012

Капітальні інвестиції за видами активів
за січень–грудень 2016 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

5176076

100,0

інвестиції в матеріальні активи

5142337

99,3

житлові будівлі

673498

13,0

нежитлові будівлі

1104231

21,3

інженерні споруди

381565

7,4

машини, обладнання та інвентар

2253788

43,5

транспортні засоби

518968

10,0

земля

8994

0,2

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

65491

1,3

інші матеріальні активи

135802

2,6

інвестиції в нематеріальні активи

33739

0,7

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

18370

0,4

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

6970

0,1