Архів: 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Капітальні інвестиції за видами активів
за січень–грудень 2017 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

6926940

100,0

інвестиції у матеріальні активи

6875426

99,3

житлові будівлі

701932

10,1

нежитлові будівлі

1624904

23,5

інженерні споруди

635057

9,2

машини, обладнання та інвентар

2865528

41,4

транспортні засоби

772057

11,1

земля

17932

0,3

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

111335

1,6

інші матеріальні активи

146681

2,1

інвестиції у нематеріальні активи

51514

0,7

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

22075

0,3

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

5397

0,1