Архів: 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Капітальні інвестиції за видами активів
у січні–березні 2019 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього

1134095

100,0

інвестиції у матеріальні активи

1100933

97,1

житлові будівлі

168905

14,9

нежитлові будівлі

115370

10,2

інженерні споруди

85070

7,5

машини, обладнання та інвентар

540418

47,7

транспортні засоби

142209

12,5

земля

1380

0,1

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

15737

1,4

інші матеріальні активи

31844

2,8

інвестиції в нематеріальні активи

33162

2,9

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

2468

0,2

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

1307

0,1