Архів: 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Капітальні інвестиції за видами активів
за січень–вересень 2018 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього

4762814

100,0

інвестиції у матеріальні активи

4729997

99,3

житлові будівлі

419437

8,8

нежитлові будівлі

798846

16,8

інженерні споруди

397978

8,3

машини, обладнання та інвентар

2304417

48,4

транспортні засоби

640560

13,4

земля

8625

0,2

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

60047

1,3

інші матеріальні активи

100087

2,1

інвестиції у нематеріальні активи

32817

0,7

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

16462

0,3

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

7943

0,2