Архів: 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Капітальні інвестиції за видами активів
за січень–грудень 2018 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього

7485316

100,0

інвестиції у матеріальні активи

7436057

99,3

житлові будівлі

694331

9,3

нежитлові будівлі

1538735

20,6

інженерні споруди

951270

12,7

машини, обладнання та інвентар

3025943

40,4

транспортні засоби

938634

12,5

земля

14520

0,2

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

91365

1,2

інші матеріальні активи

181259

2,4

інвестиції у нематеріальні активи

49259

0,7

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

21170

0,3

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

9856

0,1