Архів: 2016 2015 2014 2013 2012

Капітальні інвестиції за видами активів
за січень–березень 2017 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

951931

100,0

інвестиції в матеріальні активи

935613

98,3

житлові будівлі

144123

15,1

нежитлові будівлі

116590

12,2

інженерні споруди

38682

4,1

машини, обладнання та інвентар

445249

46,8

транспортні засоби

148638

15,6

земля

7564

0,8

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

17160

1,8

інші матеріальні активи

17607

1,9

інвестиції в нематеріальні активи

16318

1,7

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

5123

0,5

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

159

0,0