Архів: 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Капітальні інвестиції за видами активів
за січень–березень 2018 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього

1422469

100,0

інвестиції у матеріальні активи

1411456

99,2

житлові будівлі

153781

10,8

нежитлові будівлі

215192

15,1

інженерні споруди

40240

2,8

машини, обладнання та інвентар

800543

56,3

транспортні засоби

139449

9,8

земля

3156

0,2

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

26377

1,9

інші матеріальні активи

32718

2,3

інвестиції у нематеріальні активи

11013

0,8

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

6248

0,4

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

1535

0,1