Архів: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Капітальні інвестиції за видами активів
у січні–грудні 2020 року

 

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього

7687643

100,0

інвестиції в матеріальні активи

7647570

99,5

будівлі житлові

348677

4,5

будівлі нежитлові

1495663

19,5

інженерні споруди

2861728

37,2

машини, обладнання та інвентар

1927352

25,1

транспортні засоби

763993

9,9

земля

17942

0,2

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

117059

1,6

інші матеріальні активи

115156

1,5

інвестиції в нематеріальні активи

40073

0,5

з них

 

 

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

7323

0,1

програмне забезпечення та бази даних

18503

0,2