Архів: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Капітальні інвестиції за видами активів
у січні–вересні 2021 року

 

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього

6071059

100,0

інвестиції в матеріальні активи

6006146

98,9

будівлі житлові

238400

3,9

будівлі нежитлові

517217

8,5

інженерні споруди

2009235

33,1

машини, обладнання та інвентар

1931989

31,8

транспортні засоби

1104172

18,2

земля

38798

0,7

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

67619

1,1

інші матеріальні активи

98716

1,6

інвестиції в нематеріальні активи

64913

1,1

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

19595

0,3