Архів: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Капітальні інвестиції за видами активів
у січні–грудні 2021 року

 

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього

9484439

100,0

інвестиції в матеріальні активи

9397856

99,1

будівлі житлові

344541

3,6

будівлі нежитлові

1021111

10,8

інженерні споруди

3515825

37,1

машини, обладнання та інвентар

2817198

29,7

транспортні засоби

1367208

14,5

земля

51470

0,5

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

118016

1,2

інші матеріальні активи

162487

1,7

інвестиції в нематеріальні активи

86583

0,9

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

28359

0,3