Архів: 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Капітальні інвестиції за видами активів
за січень–червень 2017 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

2465095

100,0

інвестиції в матеріальні активи

2436842

98,9

житлові будівлі

289318

11,7

нежитлові будівлі

510320

20,7

інженерні споруди

132120

5,4

машини, обладнання та інвентар

1063363

43,2

транспортні засоби

343217

13,9

земля

7896

0,3

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

41113

1,7

інші матеріальні активи

49495

2,0

інвестиції в нематеріальні активи

28253

1,1

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

10610

0,4

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

2366

0,1