Архів: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Капітальні інвестиції за видами активів
у січні–червні 2020 року

 

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього

2086062

100,0

інвестиції в матеріальні активи

2075373

99,5

будівлі житлові

172427

8,3

будівлі нежитлові

605348

29,0

інженерні споруди

322813

15,5

машини, обладнання та інвентар

629074

30,2

транспортні засоби

257152

12,3

земля

4867

0,2

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

50366

2,4

інші матеріальні активи

33326

1,6

інвестиції в нематеріальні активи

10689

0,5

з них

 

 

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

3743

0,2

програмне забезпечення та бази даних

3659

0,2