Капітальні інвестиції за видами активів
за січень–грудень 201
4 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

2667140

100,0

інвестиції у матеріальні активи

2650026

99,4

житлові будівлі

461583

17,3

нежитлові будівлі

406678

15,3

інженерні споруди

426487

16,0

машини, обладнання та інвентар

1047596

39,3

транспортні засоби

188547

7,1

земля

8110

0,3

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

54181

2,0

інші матеріальні активи

56844

2,1

інвестиції у нематеріальні активи

17114

0,6

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

7649

0,3

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

3958

0,1