Капітальні інвестиції за видами активів за 2010–2016 роки

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

тис.грн

Усього

2011465

2519841

2892558

3005444

2904908

4044434

5573508

інвестиції в матеріальні активи

2004210

2506036

2857755

2976760

2873282

3968859

5536688

житлові будівлі

454451

402718

461462

502902

470072

864895

683540

нежитлові будівлі

398483

604005

658789

561993

480368

809671

1196457

інженерні споруди

211392

344206

248662

272850

429277

356360

462195

машини, обладнання та інвентар

716310

859164

1051803

1235666

1127795

1421415

2364118

транспортні засоби

123181

185232

317006

259022

220280

359336

581803

земля

5412

7855

4280

12824

16224

10117

20835

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

53168

41392

54163

57234

67898

62506

76482

інші матеріальні активи

41813

61464

61590

74269

61368

84559

151258

інвестиції в нематеріальні активи

7255

13805

34803

28684

31626

75575

36820

з них

 

 

 

 

 

 

 

програмне забезпечення та бази даних

3309

5149

5997

5299

7298

41721

18332

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

3259

4754

3106

12645

11613

27792

9713

у % до загального обсягу

Усього

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

інвестиції в матеріальні активи

99,6

99,5

98,8

99,0

98,9

98,1

99,3

житлові будівлі

22,6

16,0

16,0

16,7

16,2

21,4

12,2

нежитлові будівлі

19,8

24,0

22,8

18,7

16,5

20,0

21,5

інженерні споруди

10,5

13,7

8,6

9,1

14,8

8,8

8,3

машини, обладнання та інвентар

35,6

34,1

36,4

41,1

38,8

35,1

42,4

транспортні засоби

6,1

7,4

10,9

8,6

7,6

8,9

10,4

земля

0,3

0,3

0,1

0,4

0,6

0,3

0,4

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

2,6

1,6

1,9

1,9

2,3

1,5

1,4

інші матеріальні активи

2,1

2,4

2,1

2,5

2,1

2,1

2,7

інвестиції в нематеріальні активи

0,4

0,5

1,2

1,0

1,1

1,9

0,7

з них

 

 

 

 

 

 

 

програмне забезпечення та бази даних

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

1,0

0,3

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

0,1

0,2

0,1

0,4

0,4

0,7

0,2