Капітальні інвестиції за видами активів
за 2010–2017 роки

(тис.грн)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Усього

2011465

2519841

2892558

3005444

2904908

4044434

5573508

7722019

інвестиції у матеріальні активи

2004210

2506036

2857755

2976760

2873282

3968859

5536688

7652203

житлові будівлі

454451

402718

461462

502902

470072

864895

683540

781539

нежитлові будівлі

398483

604005

658789

561993

480368

809671

1196457

1690227

інженерні споруди

211392

344206

248662

272850

429277

356360

462195

804996

машини, обладнання та інвентар

716310

859164

1051803

1235666

1127795

1421415

2364118

2989328

транспортні засоби

123181

185232

317006

259022

220280

359336

581803

895953

земля

5412

7855

4280

12824

16224

10117

20835

18951

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

53168

41392

54163

57234

67898

62506

76482

134071

інші матеріальні активи

41813

61464

61590

74269

61368

84559

151258

337138

інвестиції у нематеріальні активи

7255

13805

34803

28684

31626

75575

36820

69816

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

програмне забезпечення та бази даних

3309

5149

5997

5299

7298

41721

18332

21660

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

3259

4754

3106

12645

11613

27792

9713

8325