Кількість зареєстрованих юридичних осіб
з розподілом за ознакою статі керівника

(на 01 січня 2023 року)

Загальна кількість юридичних осіб, одиниць

Юридичні особи, керівниками яких є

чоловіки

жінки

кількість,
одиниць

частка, у % до загальної кількості

кількість,
одиниць

частка, у % до загальної кількості

Житомирська область

33313

23196

69,6

10117

30,4

Примітка. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні більш детальна інформація щодо кількості зареєстрованих юридичних осіб (за районами та територіями територіальних громад, організаційно-правовими формами господарювання, видами економічної діяльності) буде оприлюднена після припинення воєнного стану або стану війни.