Навколишнє середовище

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення (за містами та районами) (щорічна інформація) 29.03.2017

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря за містами та районами (щорічна інформація)  29.06.2016

 

Утворення відходів за класами небезпеки (за містами та районами) (щорічна інформація) 02.06.2017

 

Наявність відходів за класами небезпеки (за містами та районами) (щорічна інформація) 02.06.2017