Навколишнє середовище

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по містах обласного значення та районах
(щорічна інформація)
26.04.2018

Витрати на охорону навколишнього природного середовища по містах обласного значення та районах (щорічна інформація) 29.05.2018

 

Утворення відходів по містах обласного значення та районах (щорічна інформація) 28.09.2018

 

Поводження з відходами по містах обласного значення та районах (щорічна інформація) 28.09.2018

 

Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів по містах обласного значення та районах (щорічна інформація) 28.09.2018

 

Утворення відходів за класами небезпеки (за містами та районами) (щорічна інформація) 02.06.2017

 

Наявність відходів за класами небезпеки (за містами та районами) (щорічна інформація) 02.06.2017