Архів: 2017 2016 2015 2014

Анкетні опитування користувачів статистичної інформації на 2018 рік

Тема

Орієнтовний термін
проведення

Статус

Результати проведення

Демографічна та соціальна статистика

Доходи та умови життя

Щодо інформації, наведеної у СЗ «Витрати і ресурси домогосподарств України»

липень

 

 

Ринок праці

Щодо показників з питань статистики праці

березень

Щодо рівня заробітної плати працівників за статтю, віком, освітою та професійними групами

квітень

Населення та міграція

Щодо показників чисельності та складу населення

липень

Економічна статистика

Ціни

Щодо індексів споживчих цін

червень

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

Щодо балансів основних продуктів рослинництва та тваринництва

липень

Щодо продукції сільського господарства у постійних цінах

липень

Щодо економічних рахунків сільського господарства

липень

Внутрішня торгівля

Щодо наявності торгової мережі підприємств

липень

Щодо продажу і запасів товарів у торговій мережі підприємств

липень

Щодо продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС

липень

Наука, технології та інновації

Щодо показників статистики наукових досліджень і розробок

травень

 

 

Багатогалузева статистична інформація

Комплексна статистика

Щодо показників соціально-економічного стану Житомирської області, розміщених у збірнику «Статистичний щорічник Житомирської області за 2016 рік»

січень-лютий

Анкета