Архів: 2017

Анкетні опитування користувачів статистичної інформації на 2018 рік

Тема

Орієнтовний термін
проведення

Статус

Результати проведення

Демографічна та соціальна статистика

Доходи та умови життя

Щодо інформації, наведеної у СЗ «Витрати і ресурси домогосподарств України» (опитування Держстату)

липень

Анонс

Ринок праці

Щодо показників з питань статистики праці
(участь в опитуванні Держстату)

березень

Завершено

Повідомлення

Щодо рівня заробітної плати працівників за статтю, віком, освітою та професійними групами (опитування Держстату)

квітень

Завершено

Повідомлення

Населення та міграція

Щодо показників чисельності та складу населення
(опитування Держстату)

липень

Завершено

Повідомлення

Економічна статистика

Ціни

Щодо індексів споживчих цін (опитування Держстату)

червень

Завершено

 Повідомлення

Сільське, лісове та рибне господарство

Щодо рівня задоволення інформаційних потреб користувачів статистичною інформацією зі статистики сільського господарства

лютий

Завершено

Повідомлення

Щодо балансів основних продуктів рослинництва та тваринництва
(опитування Держстату)

липень

Анонс

Щодо продукції сільського господарства у постійних цінах
(опитування Держстату)

липень

Анонс

Щодо економічних рахунків сільського господарства
(опитування Держстату)

липень

Завершено

Повідомлення

Внутрішня торгівля

Щодо продажу і запасів товарів у торговій мережі підприємств
(опитування Держстату)

липень

Анонс

Щодо продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС (опитування Держстату)

липень

Анонс

Наука, технології та інновації

Щодо показників статистики наукових досліджень і розробок
(опитування Держстату)

травень

Завершено

 Повідомлення

Багатогалузева статистична інформація

Комплексна статистика

Щодо показників соціально-економічного стану Житомирської області, розміщених у збірнику «Статистичний щорічник Житомирської області за 2016 рік»

січень-лютий

Завершено

Повідомлення