Анкетні опитування користувачів статистичної інформації

Тема

Орієнтовний термін проведення

Статус

Результати проведення

Демографічна та соціальна статистика

Ринок праці

Анкетне опитування користувачів статистичної інформації про рівень задоволення їхніх інформаційних потреб щодо умов праці, пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими умовами праці (участь у анкетному опитуванні Держстату)

липень

Анкета

Повідомлення

Соціальний захист

Щодо показників зі статистики соціального захисту (участь у анкетному опитуванні Держстату)

липень

Анкета

Повідомлення

Щодо показників соціально-економічного розвитку сільських населених пунктів (участь у анкетному опитуванні Держстату)

вересень

Анкета

Повідомлення

Економічна статистика

Економічна діяльність

Будівництво

Щодо показників статистики будівництва (участь у анкетному опитуванні Держстату)

серпень

Анкета

Повідомлення

Внутрішня торгівля

Щодо показників оптової торгівлі підприємств (участь у анкетному опитуванні Держстату)

липень

Анкета

Повідомлення

Енергетика

Щодо показників використання палива й енергії (участь у анкетному опитуванні Держстату)

вересень

Анкета

Повідомлення

Основні засоби

Щодо показників зі статистики основних засобів (участь у анкетному опитуванні Держстату)

вересень

Анкета

Повідомлення

Сільське, лісове та рибне господарство

Щодо показників надходження продукції тваринництва на переробні підприємства (участь у анкетному опитуванні Держстату)

липень

Анкета

Повідомлення

Щодо показників площ, валових зборів та урожайності сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду, виробництва продукції тваринництва, кількості сільськогосподарських тварин і забезпеченості їх кормами (участь у анкетному опитуванні Держстату)

серпень

Анкета

Повідомлення

Щодо основних економічних показників роботи сільськогосподарських підприємств (участь у анкетному опитуванні Держстату)

вересень

Анкета

Повідомлення

Багатогалузева статистична інформація

Комплексна статистика

 

 

 

Анкетне опитування щодо визначення інформаційних потреб засобів масової інформації у статистичних даних

квітень

Завершено
20 квітня 2015р.
Анкета

Повідомлення