Повідомлення для користувачів статистичної інформації
про результати анкетного опитування

1. Стислий опис результатів проведення анкетного опитування

Анкетне опитування проводилося з 15 вересня по 15 жовтня 2017 року.

Тема опитування: «Рівень задоволення інформаційних потреб користувачів щодо показників чисельності населення».

Мета опитування: вивчення ступеня відповідності потребам користувачів показників чисельності населення, розміщених у збірнику «Чисельність населення Житомирської області», експрес-випусках «Демографічна ситуація в Житомирській області», оприлюднених на офіційному веб-сайті Головного управління статистики (розділ «Експрес-випуски»/ «Демографічна та соціальна статистика»/ «Населення та міграція»).

Анкета вміщувала запитання про використання користувачами у своїй діяльності статистичної інформації щодо показників чисельності населення, задоволення потреб користувачів переліком показників у статистичному збірнику «Чисельність населення Житомирської області» й експрес-випусках «Демографічна ситуація в Житомирській області», а також оцінки їх якості.

Було одержано 39 заповнених анкет.

1.1. Відомості щодо користувачів, які взяли участь в опитуванні:

за статтю: жінки – 64% та чоловіки – 36%.

за віком:

від 18 до 35 років – 51%;

36–60 років – 46%;

61 рік і старше – 3%.

за освітою:

середня спеціальна – 13%;

вища – 79%;

вища з науковим ступенем – 8%.

за сферою діяльності:

державна влада/місцеве самоврядування – 36%;

бізнес та фінансова діяльність (у т.ч. банківська), страхування – 13%;

наукова діяльність, освіта – 44%;

інше (охорона здоров’я) 8%.

1.2. Основні висновки за результатами анкетного опитування:

59% опитаних зазначили, що статистична інформація з тематики опитування є основною або важливою складовою їх діяльності;

97% користувачів отримують необхідну інформацію електронними засобами (Інтернет, веб-сайт Держстату/ГУС), 33% – у відповідь на запити;

33% опитаних використовують веб-сайти Держстату та ГУС для отримання інформації постійно; 51% – періодично; 15% – майже не використовують.

82% опитаних, використовували статистичний збірник «Чисельність населення Житомирської області», 85% – експрес-випуски «Демографічна ситуація в Житомирській області», практично всі поставили оцінку «добре» та «відмінно» переліку уміщених показників;

найчастіше використовують показник «чисельність постійного/наявного населення» (92% опитаних), на другому місці – показник «статево-віковий склад населення» (82%); на третьому – «природний та міграційний приріст (скорочення) населення» (46%);

77% опитаних не використовують у своїй роботі інформацію з тематики опитування інших установ, а користуються лише даними Держстату та Головного управління статистики; 74% опитаних користуються матеріалами розділу «Населення України» офіційного веб-сайту Держстату;

від 18% до 44% користувачів дали оцінку «відмінно», від 41% до 59% – «добре» за всіма критеріями якості даних з тематики опитування. При цьому найбільш важливим критерієм якості статистичної інформації користувачі визначили «Точність/Надійність», на другому місці – «Відповідність/Релевантність» «Послідовність та Зіставність», на третьому – «Своєчасність та пунктуальність»;

100% опитаних дали позитивну оцінку інформаційній підтримці з тематики опитування у частині дій співробітників Головного управління статистики щодо надання відповіді на запити (усні, письмові);

Поліпшення якості інформаційної підтримки порівняно з минулим роком відмітили 46% опитаних, вважають, що вона не змінилась – 46%, 8% – було складно відповісти.

2. Заходи, які передбачається здійснювати за результатами опитування для поліпшення якості статистичної інформації

2.1. Пропозиція. Провести перепис населення.

Коментар. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2008 року № 581-р «Про проведення у 2020 році Всеукраїнського перепису населення» (зі змінами та доповненнями) роком проведення перепису населення визначено 2020 рік.

3. Пропозиції та зауваження користувачів, які не можуть бути враховані, з обґрунтуванням їх відхилення

3.1. Пропозиція. Оприлюднювати на сайті інформацію щодо чисельності населення по сільським та селищним радам.

Коментар. Дані щодо чисельності населення по сільських населених пунктах формуються тільки за результатами перепису населення. У міжпереписний період Держстат здійснює поточні розрахунки (оцінки) чисельності наявного населення по Україні в цілому, областях, районах, міськрадах, міських населених пунктах.

3.2. Пропозиція. Раніше публікувати інформацію на сайті зі статистики населення (зокрема віковий склад).

Коментар. Терміни поширення статистичної інформації відповідають міжнародним стандартам і вимогам. Зважаючи на значний обсяг інформації та необхідний час для її обробки на територіальному та державному рівнях, її оприлюднення на сьогодні здійснюється у максимально стислі терміни. Водночас повідомляємо, що у європейській практиці розробка показників річної статистики триває близько року.

Щиро дякуємо за участь у анкетному опитуванні!

http://ukrstat.gov.ua/images/line.gif
© Головне управління статистики у Житомирській області
Дата останньої модифікації: 24.11.2017