Повідомлення для користувачів статистичної інформації

за результатами проведення анкетного опитування

з питань використання даних статистичного збірника
«Діяльність підприємницьких структур Житомирщини»

Анкетне опитування здійснювалось з метою вивчення ступеня відповідності потребам та очікуванням користувачів тієї інформації, яка міститься у статистичному збірнику «Діяльність підприємницьких структур Житомирщини». Захід проведено Головним управлінням статистики у Житомирській області у січні 2013 року.

 

Відомості щодо складу користувачів статистичної інформації, які приймали участь в анкетному опитуванні, за відповідними ознаками наведені нижче:

 

за статтю (жінки – 70,0% та чоловіки – 30,0%);

за віком (до 18 років – 0%; від 18 – 29 років – 50,0%; 30-54 роки – 50,0%; 55 років і старше – 0%);

за освітою (повна загальна середня – 0%; базова вища – 10,0%; неповна вища – 20%, повна вища – 60,0%; мають науковий ступінь – 10,0%);

за сферою діяльності (державна влада – 10,0%; громадські організації – 0%; наукова, освітня діяльність – 30%; засоби масової інформації – 0%; бізнес (виробнича діяльність та сфера нефінансових послуг) – 50 %; фінансова, банківська діяльність – 10%.

 

У ході проведення анкетного опитування одержано  10 заповнених користувачами анкет. Анкета вміщувала запитання щодо структури, змістовного наповнення, терміну підготовки й формату поширення збірника.

 

Підсумки анкетування по кожному питанню анкети (у відсотках) наведено нижче:

 

1. Статистична інформація зі структурної статистики, яку Ви використовуєте у Вашій діяльності, є:

– основною – 0;

– важливою складовою – 20;

– додатковою інформацією – 60;

– складно відповісти – 20.

 

2. Чи використовуєте Ви у своїй роботі статистичний збірник «Діяльність підприємницьких структур Житомирщини»?

– так – 90;

– ні – 10.

 

3. Вкажіть. будь ласка, з якою метою Ви використовуєте дані, наведені у збірнику? (допускалося кілька варіантів відповідей)

– аналіз стану економіки області та її регіонів – 30;

– планування діяльності – 30;

– розробка програм, стратегій, концепцій, інших документів – 20;

– наукові дослідження  – 10;

– підготовка навчальних матеріалів – 40;

– складно відповісти  – 10.

 

4. Якому формату поширення статистичної інформації щодо збірника Ви надаєте перевагу?

– друковане видання – 60;

– електронна версія – 40,

 

5. Прокоментуйте, будь ласка, чи відповідають Вашим потребам терміни оприлюднення збірника (грудень)?

– цілком – 30;

– частково – 30;

– не відповідають – 10;

– складно відповісти – 30.

 

6. Чи задовольняє Вас перелік показників, які наведені у збірнику?

– так – 100;

– ні – 0.

 

7. Чи задовольняють Вас методологічні пояснення, викладені у збірнику?

– так – 100;

– ні – 0.

 

8. Чи задовольняє Вас аналітичний огляд стану підприємницької діяльності на Житомирщині, викладений у збірнику?

– так – 100;

– ні – 0.

 

9. Вкажіть, будь ласка, матеріали яких розділів Ви використовуєте в своїй роботі? (допускалося кілька варіантів відповідей)

 

– зайнятість та оплата праці – 60;

– виробнича та інвестиційна діяльність – 80;

основні показники діяльності за розмірами підприємств – 40;

розвиток малого підприємництва – 80;

міжрегіональні порівняння – 10;

інші розділи – 10.

 

10. Чи використовуєте Ви у роботі інформацію щодо діяльності фізичних осіб-підприємців?

– так – 40;

– ні – 60.

 

11. Чи використовуєте ви у роботі інформацію щодо підприємницької діяльності з інших джерел?

– так – 20;

– ні – 80.

Якщо Ви використовуєте інше джерело даних, то поясніть, будь ласка, чому?

– інформація не має достатнього рівня деталізації – 20.

 

12. Якої, на Вашу думку, загальної оцінки заслуговує статистичний збірник «Діяльність підприємницьких структур Житомирщини»?

 

– відмінно 20;

– добре 50;

– задовільно 20;

– незадовільно 0;

– складно відповісти 10.

 

13. Висловіть, будь ласка, зауваження та пропозиції щодо удосконалення довідника:

Пропозиції та зауваження користувачів

Коментарі відділу

1.

Перенести термін оприлюднення збірника.

Терміни оприлюднення остаточної інформації зі структурної статистики з урахуванням зміни підприємствами основного виду діяльності у звітному році зумовлені строками збору, оброблення та узагальнення первинних даних.

 

Таким чином, проведене анкетування свідчить, що зміст та інформаційне наповнення статистичного збірника «Діяльність підприємницьких структур Житомирщини», терміни його оприлюднення в цілому задовольняють потреби користувачів статистичної інформації.

 

Щиро дякуємо всім користувачам, що взяли участь в анкетному опитуванні.