Повідомлення для користувачів статистичної інформації

за результатами проведення анкетного опитування

з питань використання даних статистичного збірника
"Фінансово-господарський стан підприємницьких структур Житомирщини у 2010-2012 роках"

Анкетне опитування користувачів проведено з метою вивчення ступеня відповідності їх потреб у статистичних даних зі статистики фінансів підприємств, які вміщуються у збірнику "Фінансово-господарський стан підприємницьких структур Житомирщини у 2010-2012 роках".

Анкетне опитування користувачів за вищевказаною тематикою проведено вперше (з 10 по 31 січня 2013 року).

 

Було опитано  8 постійних користувачів статистичної інформації. Відомості щодо складу користувачів статистичної інформації, які приймали участь в проведенні анкетного опитування, за відповідними ознаками наведені нижче:

 

- за статтю (жінки – 87,5% та чоловіки –12,5%);

- за віком  (від 18-29 років –25,0%; 30-54 років –75,0%);

- за освітою  (повна загальна середня –12,5%;  повна вища – 75,0%;  науковий ступінь – 12,5);

- за сферою діяльності  (представники наукових організацій -37,5%;  представники бізнесу: виробнича діяльність та сфера нефінансових послуг – 50,0%, фінансова, банківська діяльність – 12,5%).

 

Підсумки анкетування по кожному питанню (у відсотках) наведені нижче.

 

1. Статистична інформація зі статистики фінансів підприємств, яку Ви використовуєте у Вашій діяльності, є:

 

- основою – 0,0%

- важливою складовою – 37,5%

- додатковою інформацією – 62,5%

- складно відповісти – 0,0%

 

2. Чи використовуєте Ви у своїй роботі статистичний збірник "Фінансово-господарський стан підприємницьких структур Житомирщини у 2010-2012 роках"?

 

- так – 100,0%

- ні – 0,0%

 

3. Вкажіть, будь ласка, з якою метою Ви використовуєте дані, наведені у збірнику? (допускається кілька варіантів відповідей)

 

- аналіз стану економіки області та її регіонів - 25,0%

- планування діяльності – 12,5%

- розробка програм, стратегій, концепцій, інших документів – 25,0%

- наукові дослідження – 25,0%

- підготовка навчальних матеріалів – 25,0%

 

4. Якому формату поширення статистичної інформації щодо збірника Ви надаєте перевагу?

 

- друковані видання – 100%

- веб-сайт – 0,0 %

- інше – 0,0 %

 

5. Прокоментуйте, будь ласка, чи відповідають Вашим потребам терміни оприлюднення збірника? 

 

- цілком – 87,5%

- частково – 0,0%

- не відповідають – 12,5%

- складно відповісти – 0,0%

 

6. Чи задовольняє Вас перелік показників, які наведені у збірнику?

 

- так – 100,0%

- ні – 0,0%

 

7. Чи задовольняють Вас методологічні пояснення, викладені у збірнику?

 

- так -100,0%

- ні – 0,0%

 

8. Чи задовольняє Вас економічний аналіз фінансово-господарського стану підприємств, викладений у збірнику?

- так – 100,0%

- ні – 0,0%

 

9. Вкажіть, будь ласка, матеріали яких розділів збірника Ви використовуєте в своїй роботі?

 

- активи та зобов'язання підприємств – 25,0%

- фінансові результати діяльності підприємств – 50,0%

- рентабельність діяльності підприємств – 50,0%

- фінансові результати діяльності малих підприємств – 37,5%

- Україна: фінансові результати  діяльності підприємств – 37,5%

- інші розділи – 12,5%

 

10. Чи використовуєте Ви у роботі інформацію щодо фінансових результатів діяльності підприємств з інших джерел?

 

- так – 12,5%

- ні – 87,5%

 

Якщо ви використовуєте інше джерело даних, то поясніть, будь ласка, чому?

 

- інформація не має достатнього рівня деталізації –0,0%

- терміни та періодичність поширення даних не відповідають потребам – 12,5%

- інше – 0,0%

 

11. Якої, на Вашу думку, загальної оцінки заслуговує статистичний  збірник "Фінансово-господарський стан підприємницьких структур Житомирщини у 2010-2012 роках"?

 

- відмінно – 37,5%

- добре – 50,0%

- задовільно – 0,0%

- незадовільно – 0,0%

- складно відповісти – 0,0%

 

12. Будь ласка, висловіть свою думку з приводу того, як співробітники Головного управління статистики могли б поліпшити інформаційне наповнення статистичного збірника "Фінансово-господарський стан підприємницьких структур Житомирщини у 2010-2012 роках" і послуг з надання цієї інформації.

 

№ з/п 

Пропозиції та зауваження користувачів

Коментарі управління

1

Деталізувати показники з урахуванням нових критеріїв належності (великі, середні, малі, у тому числі мікропідприємства) та по можливості навести їх у ретроспективі

Пропозиція буде врахована у збірнику  "Фінансово-господарський стан підприємницьких структур Житомирщини за 2010-2013рр."

2

У зв’язку з введенням нової редакції Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010) навести показники відповідно до неї

Пропозиція буде врахована у збірнику  "Фінансово-господарський стан підприємницьких структур Житомирщини за 2010-2013рр."

 

Щиро дякуємо всім користувачам, що взяли участь в анкетному опитуванні, а також запрошуємо усіх зацікавлених до подальшої співпраці!