Повідомлення для користувачів статистичної інформації

за результатами проведення анкетного опитування

з питань використання даних статистичного збірника

«Наукова та інноваційна діяльність у Житомирській області»

Анкетне опитування здійснювалось з метою вивчення ступеня відповідності потребам та очікуванням користувачів тієї інформації, яка міститься у статистичному збірнику «Наукова та інноваційна діяльність у Житомирській області». Захід проведено Головним управлінням статистики у Житомирській області у липні 2013 року.

 

Відомості щодо складу користувачів статистичної інформації, які приймали участь в проведенні анкетного опитування, за відповідними ознаками наведені нижче:

 

за статтю (жінки – 67%; чоловіки – 33%);

за віком (до 18 років – 0%; 18–40 років – 17%; 40–60 років – 83%; 60 років і старше – 0%);

за освітою (повна загальна середня – 0%; неповна вища – 0%; базова вища – 0%; повна вища – 100%; мають науковий ступінь – 0%; інше – 0%);

за сферою діяльності (державна влада – 0%; громадські організації – 0%; наукова діяльність, освіта – 33%; засоби масової інформації – 0%; бізнес (виробнича сфера та сфера послуг) – 67%; банківська (фінансова) діяльність – 0%; інше – 0%).

 

У ході проведення анкетного опитування одержано 6 заповнених користувачами анкет проти 6 надісланих. Анкета вміщувала запитання щодо структури, змістовного наповнення, терміну підготовки й формату поширення збірника.

 

Підсумки анкетування по кожному питанню анкети (у відсотках) наведено нижче:

 

1.1.        Статистична інформація щодо основних показників наукової та інноваційної діяльності, яку Ви використовуєте у Вашій діяльності, є?

 

1.1.1.         Основою Вашої діяльності – 0%

1.1.2.         Важливою складовою – 17%

1.1.3.         Додатковою інформацією – 83%

1.1.4.         Складно відповісти – 0%

 

1.2.        Як Ви отримуєте необхідну інформацію щодо основних показників наукової та інноваційної діяльності? (одна або декілька відповідей)

 

1.2.1.         На паперових носіях (публікації органів статистики) – 50%

1.2.2.         Електронними засобами (електронна пошта, Інтернет) – 100%

1.2.3.         У бібліотеці – 0%

1.2.4.         Через засоби масової інформації – 50%

1.2.5.         Інше – 0%

 

1.3.        Якому формату поширення статистичної інформації щодо основних показників наукової та інноваційної діяльності Ви надаєте перевагу?

 

1.3.1.     Друковані видання – 17%

1.3.2.     Електронна версія  – 50%

1.3.3.     Веб-сайт органів статистики – 33%

1.3.4.     Шляхом виписування – 0%

 

1.4.        Як часто Ви використовуєте статистичну інформацію щодо основних показників наукової та інноваційної діяльності у Вашій діяльності?

 

1.4.1.         Використовую постійно –  0%

1.4.2.         Використовую періодично – 67%

1.4.3.         Майже не використовую – 33%

1.4.4.         Складно відповісти – 0%

 

1.5.        З якою метою Ви найчастіше використовуєте статистичну інформацію щодо основних показників наукової та інноваційної діяльності? (одна або декілька відповідей)

 

1.5.1.         Дослідження ринку науки та інновацій –  83%

1.5.2.         Розроблення концепцій, стратегій, програм, прогнозів, нормативно-законодавчих актів, інших документів з наукової та інноваційної діяльності – 0%

1.5.3.         Здійснення регіональних порівнянь (визначення місця області) – 33%

1.5.4.         Інше – 0%

1.5.5.         Складно відповісти – 0%

 

1.6.   Чи відповідають Вашим потребам терміни поширення статистичної  інформації щодо основних показників наукової та інноваційної діяльності?

 

1.6.1.   Цілком – 83%

1.6.2.   Частково – 17%

1.6.3.   Не задовольняє – 0%

1.6.4.   Складно відповісти – 0%

 

1.7.   Як часто Ви використовуєте веб-сайт органів статистики України для отримання інформації зі  статистики науки та інновацій?

 

1.7.1.   Постійно – 0%

1.7.2.   Періодично – 83%

1.7.3.   Майже не використовую  – 17%

1.7.4.   Взагалі не використовую – 0%

 

1.8.     Чи використовуєте Ви у своїй діяльності збірник ГУС у Житомирській області "Наукова та інноваційна діяльність у Житомирській області"?

 

1.8.1.   Так – 50%

1.8.2.   Ні – 50%

 

               Якщо так, то

               – дайте загальну оцінку системі основних показників, наведених у збірнику

1.8.1.1.              Відмінно  – 0% 

1.8.1.2.              Добре – 100%

1.8.1.3.              Задовільно – 0%

1.8.1.4.              Незадовільно – 0%

1.8.1.5.              Складно відповісти – 0%

 

               – дайте загальну оцінку методологічних коментарів, наведених у збірнику

1.8.2.1 Відмінно – 0%

1.8.2.2 Добре – 100%

1.8.2.3 Задовільно – 0%

1.8.2.4 Незадовільно – 0%

1.8.2.5 Складно відповісти – 0%

 

2.1.      Надайте оцінку якості статистичної інформації органів державної статистики щодо основних показників наукової та інноваційної діяльності за критеріями.

 

2.1.1.   Відповідність/Релевантність

- Відмінно  – 17%

- Добре – 50%

- Задовільно – 33%

- Незадовільно – 0%

- Складно відповісти – 0%

 

2.1.2.     Точність/Надійність

- Відмінно – 67%

- Добре – 33%

- Задовільно – 0%

- Незадовільно  – 0%

- Складно відповісти – 0%

 

2.1.3.     Своєчасність та Пунктуальність

- Відмінно – 33%

- Добре – 67%

- Задовільно – 0%

- Незадовільно – 0%

- Складно відповісти – 0%

 

2.1.4.      Доступність та Зрозумілість/Ясність

- Відмінно – 34%

- Добре – 33%

- Задовільно – 33%

- Незадовільно – 0%

- Складно відповісти – 0%

 

2.1.5.       Послідовність/Узгодженість та Зіставність/Порівнянність

- Відмінно – 17%

- Добре – 83%

- Задовільно – 0%

- Незадовільно – 0%

- Складно відповісти – 0%

 

2.2.   Які критерії якості статистичної інформації щодо основних показників наукової та інноваційної діяльності є для Вас найбільш важливими (пріоритетними) та надайте кожному критерію числове визначення важливості від 1 (найбільш важливий) до 5 (найменш  важливий).

 

 

1

2

3

4

5

2.2.1.     Відповідність/Релевантність

17%

0%

33%

50%

0%

2.2.2.     Точність/Надійність

83%

17%

0%

0%

0%

2.2.3.     Своєчасність  та Пунктуальність

50%

50%

0%

0%

0%

2.2.4.    Доступність та Зрозумілість/Ясність

33%

17%

33%

17%

0%

2.2.5.    Послідовність/Узгодженість та                    

             Зіставність/Порівнянність

33%

0%

17%

50%

0%

 

Надайте пропозиції та/або зауваження щодо статистичного збірника «Наукова та інноваційна діяльність у Житомирській області»

 

Пропозицій та зауважень до збірника  «Наукова та інноваційна діяльність у Житомирській області» у опитуваних користувачів не було.

 

Таким чином, проведене анкетне опитування свідчить, що зміст та інформаційне наповнення статистичного збірника «Наукова та інноваційна діяльність у Житомирській області», терміни його оприлюднення в цілому задовольняють потреби користувачів статистичної інформації.

 

Щиро дякуємо всім користувачам, що взяли участь в анкетному опитуванні.