Повідомлення для користувачів статистичної інформації

за результатами проведення анкетного опитування

з питань використання даних

«Каталогу статистичних публікацій на 2013 рік»

Анкетне опитування проведено з метою вивчення ступеня відповідності потребам та очікуванням користувачів інформації, яка міститься у Каталозі статистичних публікацій Головного управління статистики у Житомирській області на 2013 рік.

 

Відомості щодо складу користувачів статистичної інформації, які взяли участь у анкетуванні, за відповідними ознаками наведені нижче:

 

– за статтю (жінки – 63% та чоловіки – 37%);

– за віком (до 18 років – 0%; від 18 до 40 років – 40%; від 40 до 60 років – 60%; старше 60 років – 0%);

– за освітою (повна загальна середня – 3,33%; неповна вища (середня спеціальна) – 3,33%; базова вища – 20%; повна вища – 60,0%; науковий ступінь – 13,3%);

– за сферою діяльності (державна влада – 17%; громадські організації – 7%; наукова та викладацька діяльність – 27%; засоби масової інформації – 7%; бізнес (виробнича діяльність та сфера послуг) – 20%; інше – 17%).

 

У ході проведення анкетного опитування одержано 30 заповнених користувачами анкет проти 50 надісланих.

 

Інформація по кожному окремому питанню анкети (у відсотках):

 

1. Чи доводилось Вам користуватися Каталогом статистичних публікацій Головного управління статистики у Житомирській області (далі Каталог).

 

– ні 0%

– так 100%

 

2. Як довго Ви користуєтесь Каталогом ?

 

– менше року 27%

– 1– 5 років 27%

– більше 5 років 46%

 

3. Чи задовольняє вас структура Каталогу ?

 

– так 93%

– ні 0%

– складно відповісти 7%

 

4. Чи задовольняє вас інформація про видання, що представлені в Каталозі? (допускалося декілька варіантів відповідей):

 

Про статистичні збірники

– так 83%

– ні 13%

 

Про статистичні бюлетені

– так 77%

– ні 17%

 

Про статистичні доповіді

– так 77%

– ні 17%

 

Про буклети

– так 63%

– ні 3%

 

5. Яку додаткову інформацію ви хотіли б отримати?

 

– отримувати більш широкий спектр показників щодо діяльності лісового та мисливського господарства, тенденцій розвитку ринків лісової продукції області та України 13%

– анотації до статистичних бюлетенів та економічних доповідей 17%

– інформацію за статистичними спостереженнями місячної та квартальної періодичності 7%

 

6. Чи відповідає Вашим потребам термін оприлюднення Каталогу – січень?

 

– так 97%

– ні  3%

 

7. Якому формату поширення Каталогу Ви надаєте перевагу ? (можна вибрати декілька варіантів)

 

– друковане видання 60%

– електронна версія 30%

– веб-сайт 57%

 

8. Якої, на Вашу думку, загальної оцінки заслуговує Каталог?

 

– відмінно 10%

– добре 77%

– задовільно 13%

– незадовільно 0%

– складно відповісти 0%

 

9. Чи користуєтесь Ви будь-яким іншим джерелом інформації на веб-сайті ГУС у Житомирській області щодо переліку і термінів підготовки інформаційних матеріалів?

 

– так 43%

– ні 57%

 

10. Якщо так, якими саме?

 

– План державних статистичних спостережень Державної служби статистики 13%

– Графік оприлюднення статистичної інформації на веб-сайті Головного управління статистики 33%

– Орієнтовний графік оприлюднення експрес-випусків на веб-сайті Головного управління статистики 43%

 

Таким чином, проведене анкетування свідчить, що зміст та інформаційне наповнення Каталогу, терміни його оприлюднення в основному задовольняють потреби користувачів статистичної інформації.

 

Ураховуючи побажання опитаних користувачів у Каталозі на 2014 рік передбачається вміщення анотацій до статистичних бюлетенів та економічних доповідей.

 

Щиро дякуємо всім користувачам, що взяли участь в анкетному опитуванні.