Повідомлення
за результатами проведення анкетного опитування
користувачів статистичної інформації –
працівників органів влади та місцевого самоврядування

Анкетне опитування проведено Головним управлінням статистики у Житомирській області з 15 травня по 15 червня 2014 року з метою вивчення потреби щодо показників статистичної інформації, визначення шляхів якісного надання послуг спеціалістами органів державної статистики області, налагодження ефективної співпраці з органами влади та місцевого самоврядування.

У ході проведення анкетного опитування одержано 195 заповнених анкет.

Основні результати анкетного опитування:

1. Як часто Ви використовуєте інформацію органів державної статистики у своїй роботі?

− постійно – 55%

− періодично – 32%

− деколи – 12%

− не відповіли на поставлене запитання – 1%

2. Використання статистичної інформації з яких джерел є найбільш зручним для Вас?

− експрес-випуски, статистичні бюлетені, доповіді, що надходять з ГУС – 51%

− відповіді на Ваші запити – 45%

− офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Житомирській області – 32%

− не відповіли на поставлене запитання – 2%

Поставлене запитання передбачало відповідь за кількома варіантами одночасно і тому сума числових значень у відсотках за всіма варіантами перевищує 100%.

3. Який ступінь деталізації статистичної інформації Вас цікавить?

− по Україні – 24%

− по області – 46%

− по району/місту – 82%

− не відповіли на поставлене запитання – 1%

Поставлене запитання передбачало відповідь за кількома варіантами одночасно і тому сума числових значень у відсотках за всіма варіантами перевищує 100%.

4. На офіційному веб-сайті ГУС у Житомирській області (www.zt.ukrstat.gov.ua) постійно оновлюється інформація розділів «Публікації», «Статистична інформація», «Експрес-випуски», «Макроекономічні показники». Вкажіть, будь ласка, яку додаткову статистичну інформацію Ви хотіли б отримувати, крім розміщеної на сайті?

На поставлене запитання надали відповідь – 42 (21,5%) опитаних користувачів. Узагальнена інформація наведена в таблиці:

Пропозиції (зауваження) користувачів

Коментарі ГУС

Загальні (комплексні) питання:

На сайті інформація подається зведеною по області, а хотілось би бачити інформацію ще й з розбивкою по районах та містах області

Значний обсяг статистичної інформації, що включає соціально-економічні показники у розрізі міст обласного значення та районів області, щомісячно розміщується в наступних розділах та публікаціях офіційного веб-сайту ГУС у Житомирській області (www.zt.ukrstat.gov.ua):

1. Розділ «Експрес-випуски»;

2. Розділ «Публікації» / «Статистичні бюлетені»/ «Економічне і соціальне становище Житомирської області»;

3. Розділ «Публікації» / «Економічні доповіді»/ «Про соціально-економічне становище Житомирської області».

Більше статистичної інформації в розрізі районів

Інформацію стосовно соціально-економічного розвитку по кожному району

Показники по району, що не виводяться в експрес-випусках

Статистичну інформацію в розрізі підприємств

Відповідно до ст.21 Закону України «Про державну статистику» поширення статистичної інформації, на підставі якої можна визначити конфіденційну статистичну інформацію щодо конкретного респондента, забороняється.

Статистика промислового виробництва:

Індекси промислового виробництва у розрізі міст та районів області

Показник у розрізі міст та районів області згідно діючої методології не розраховується

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрізі міст та районів

Показник щомісяця розміщується в статистичному бюлетені «Економічне і соціальне становище Житомирської області», який оприлюднюється на веб-сайті ГУС  (www.zt.ukrstat.gov.ua): розділ «Публікації» / «Статистичні бюлетені»

Реалізація продукції в розрізі продукції по району

Показник органами державної статистики не розробляється.

Натомість, показник «обсяг реалізованої продукції» можна навести за основними видами промислової діяльності та промисловими групами (товари проміжного споживання, споживчі товари короткострокового/тривалого споживання, інвестиційні проекти, енергія).

Зазначена інформація за окремим містом обласного значення/районом області за потреби може бути надана на запит користувача (за умови забезпечення вимог Закону України «Про державну статистику» в частині забезпечення конфіденційності статистичної інформації)

Детальна інформація по району щодо виробництва промислової продукції по видах

Зазначена інформація за окремим містом обласного значення/районом за потреби може бути надана на запит користувача (за умови забезпечення вимог Закону України «Про державну статистику» в частині забезпечення конфіденційності статистичної інформації)

Статистика діяльності будівельних підприємств:

Про виконання будівельно-монтажних робіт по будівельних підприємствах у розрізі об'єктів

Показник органами державної статистики не розробляється

Статистика капітальних інвестицій:

Показники капітальних інвестицій

Статистична інформація про капітальні інвестиції розробляється щоквартально та розміщується на офіційному веб-сайті ГУС в наступних розділах та публікаціях:

1. Розділ «Експрес-випуски» / експрес-випуск «Капітальні інвестиції в області (за містами та районами)»;

2. Розділ «Публікації»/ «Статистичні бюлетені» / «Економічне і соціальне становище Житомирської області» – за лютий, січень–травень, січень–серпень, січень–листопад.

3. Розділ «Статистична інформація»/ «Інвестиції та будівельна діяльність»

Вітчизняні інвестиції

Капітальні інвестиції у розрізі міст та районів

Статистика нерухомості:

Дані обстежень сільських населених пунктів

Державне статистичне спостереження (далі – ДСС) за ф. 1-село (одноразова) «Соціально-економічна характеристика сільського населеного пункту» проводиться 1 раз на 5 років.

Поширення статистичної інформації станом на 1 січня 2014 року (за результатами опрацювання даних ДСС, проведеного органами державної статистики області у травні–червні п.р.) відповідно до Комплексного плану роботи ГУС буде здійснено у жовтні–листопаді 2014 року

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг розбивати по видах: водопостачання та водовідведення, газопостачання, утримання будинків

Показники заборгованості населення з оплати ЖКП за видами послуг розміщуються в статистичному бюлетені «Про оплату населенням житлово-комунальних послуг» – термін видання – щомісяця, до 30 числа

Статистика сільського господарства:

Форми 4-сг, 29-сг в розрізі районів

За результатами збирання та обробки статистичної звітності за ф. № 29-сг (річна) «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 20_року» узагальнена статистична інформація за районами області вміщується в статистичному бюлетені «Економічне і соціальне становище Житомирської області за 20_рік».

За результатами збирання та обробки статистичної звітності за ф. № 4-сг (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20_року» статистична інформація в цілому по області поширюється в доповіді «Про соціально-економічне становище Житомирської області за січень–червень 20_року» та експрес-випуску «Стан сільського господарства області у січні–червні 20_року».

За потреби більш детальна статистична інформація за районами області може бути надана на запит користувача (за умови забезпечення вимог Закону України «Про державну статистику» в частині забезпечення конфіденційності статистичної інформації).

Також ГУС буде розглянуто можливість підготовки у 2015 році відповідного експрес-випуску з вміщенням інформації в розрізі районів області.

Інформацію по формі № 10-мех

Окремі статистичні показники наводяться у збірнику «Статистичний щорічник Житомирської області».

За потреби більш детальна статистична інформація в цілому по області (ураховуючи перехід з 2012 року на вибіркові обстеження) може бути надана на запит користувача.

Також ГУС буде розглянуто можливість підготовки відповідного експрес-випуску у 2015 році

Інформацію про стан тваринництва в розрізі районів

Статистична інформація за районами області щодо виробництва та реалізації основних видів продукції тваринництва, поголів’я худоби та птиці щомісячно розміщується у статистичному бюлетені «Економічне і соціальне становище Житомирської області», доповіді «Про соціально-економічне становище Житомирської області»

Статистика внутрішньої торгівлі:

Показники роздрібного товарообігу

Статистична інформація в цілому по області розробляється щомісячно і наводиться у статистичному бюлетені «Економічне і соціальне становище Житомирської області». Інформація за містами та районами області розробляється щоквартально і розміщується у вищезазначеному бюлетені за січень–травень, січень–серпень, січень–листопад

Статистика зовнішньої торгівлі товарами:

Експорт-імпорт товарів по країнах

Зазначена інформація щомісячно розміщується на веб-сайті ГУС:

1. Розділ «Експрес-випуски» / експрес-випуск «Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області»;

2. Розділ «Публікації»/ «Статистичні бюлетені» / «Економічне і соціальне становище Житомирської області»;

3. Розділ «Публікації» / «Економічні доповіді»/ «Про соціально-економічне становище Житомирської області»;

4. Розділ «Статистична інформація»/ «Зовнішньоекономічна діяльність».

Співробітництво з ЄС (по районах та регіонах України); суб'єкти ЗЕД по регіонах (кількість підприємств)

Зазначена інформація за потреби може бути надана на запит користувача. Також щорічно наприкінці травня випускається збірник «Зовнішня торгівля товарами та послугами області». Презентаційна версія збірника за 2013 рік розміщена на веб-сайті у розділі «Публікації».

Детальна інформація в розрізі районів щодо продажу товарів по товарних групах

За потреби, надання зазначеної інформації можливе щоквартально на запит користувача (за умови забезпечення вимог Закону України «Про державну статистику» в частині забезпечення конфіденційності статистичної інформації).

Статистика фінансів підприємств:

Показники - кредиторська та дебіторська заборгованість, фінансовий результат

1. Інформація про дебіторську та кредиторську заборгованість підприємств органами державної статистики не розробляється.

2. За результатами розробки річної та квартальної фінансової звітності інформація по області щодо фінансових результатів, прибутків/ збитків підприємств за видами діяльності розміщується у статистичному бюлетені «Економічне і соціальне становище Житомирської області за січеньтравень» та у розділі «Статистична інформація»/ підрозділ «Фінанси» веб-сайту ГУС.

Більш детальна річна інформація щодо результатів фінансово-господарської діяльності за містами обласного значення та районами області за видами діяльності наводиться у збірнику «Фінансово-господарський стан підприємницьких структур Житомирщини» – термін видання – 15 грудня.

Публікація щоквартальної інформації, яка розробляється по колу великих та середніх підприємств – 6,9% річної сукупності, за видами діяльності в розрізі районів не здійснюється, оскільки більшість її є конфіденційною відповідно до Закону України «Про державну статистику».

Детальна інформація по районах щодо прибутків-збитків підприємств

Статистика оплати праці та соціально-трудових відносин:

Середня заробітна плата у розрізі міст та районів області

Статистична інформація про середньомісячну заробітну плату та кількість працівників за містами та районами області розробляється щоквартально та розміщується на веб-сайті ГУС у Житомирській області (www.zt.ukrstat.gov.ua) в наступних розділах та публікаціях:

1. Розділ «Експрес-випуски» / експрес-випуск «Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата працівників по містах і районах»;

2. Розділ «Публікації»/ «Статистичні бюлетені» / «Економічне і соціальне становище Житомирської області» – за січень, січень–квітень, січень–липень, січень–жовтень.

Кількість працюючих у розрізі міст та районів області

Показник середньомісячної заробітної плати в районі у галузевому розрізі

Показник за містами та районами області за видами економічної діяльності не розробляється через перехід (починаючи з 2010 року) на вибіркове обстеження підприємств та організацій зі статистики праці

Дані про питому вагу оплати праці у валових витратах по області і галузях економічної діяльності; темпи продуктивності праці у територіальному розрізі

Зазначені показники органами державної статистики не розробляються

Укладення колдоговорів у розрізі міст (районів) області з нормування праці

Статистика населення:

Чисельність населення в розрізі населених пунктів та вікових груп

Статистична інформація станом на 1 січня публікується у збірнику «Розподіл постійного населення Житомирської області за статтю та віком» – термін видання – 20 серпня п.р.

Демографічна ситуація у розрізі міст і районів

Статистична інформація щомісяця розміщується на веб-сайті ГУС:

1. Розділ «Експрес-випуски»/ експрес-випуски: «Чисельність населення за містами та районами області» та «Міграційний рух населення за містами та районами області»;

2. Розділ «Публікації»/ «Статистичні бюлетені» / «Економічне і соціальне становище Житомирської області»;

3. Розділ «Публікації» / «Економічні доповіді»/ «Про соціально-економічне становище Житомирської області».

5. Чи користуєтесь Ви Каталогом статистичних публікацій, який розміщено у розділі «Публікації» на офіційному веб-сайті ГУС у Житомирській області?

− так - 53%

− ні - 46%

− не відповіли на поставлене запитання - 1%

6. Чи маєте Ви потребу у періодичних статистичних виданнях з Каталогу?

− так - 23%

− ні - 75%

− не відповіли на поставлене запитання - 2%

Якщо «так», вкажіть, які саме видання Вас цікавлять:

Найчастіше вказувались такі статистичні продукти:

Доповідь та бюлетень «Економічне і соціальне становище Житомирської області».

Публікації з питань торгівлі та ресторанного господарства, послуг, торгових ринків, розвитку малого і середнього підприємництва.

Експрес-випуски зі статистики зайнятості населення, оплати праці та соціально-трудових відносин, демографічної ситуації, виконання будівельних робіт в області, прийняття в експлуатацію житла, кількості об'єктів незавершеного будівництва, капітальних інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності.

Статистичні збірники з різної тематики: «Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності», «Газове, водопровідне та теплопостачальне господарства Житомирської області», «Житомирщина у цифрах у 2013 році» тощо.

Статистичний щорічник Житомирської області.

7. Чи готові Ви отримувати на договірній основі статистичну інформацію, підготовка якої не передбачена Планом державних статистичних спостережень?

− так - 17%

− ні - 80%

− не відповіли на поставлене запитання - 3%

8. Чи необхідні Вам роз’яснення щодо показників статистичних спостережень, методології їх складання тощо?

− так - 16%

− ні - 82%

− не відповіли на поставлене запитання - 2%

Якщо «так», вкажіть з яких питань та у якій формі Ви хотіли б їх отримати:

− нарада, семінар - 30%

− лист з методологічними роз’ясненнями -  65%

− не відповіли на поставлене запитання  - 5%

У результаті опрацювання даних анкет з’ясовано, що найбільше користувачі потребують роз’яснень до методології складання показників зі статистики сільського господарства, структурних обстежень підприємств, формування показників з інноваційної діяльності, розрахунку рейтингової оцінки результатів діяльності обласних, районних державних адміністрацій тощо.

9. Чи задовольняють Вас методологічні пояснення, які вміщені:

у щорічнику, збірниках тощо?

− так - 77%

− ні - 3%

− не відповіли на поставлене запитання - 20%

на офіційному веб-сайті ГУС?

− так - 69%

− ні - 2%

− не відповіли на поставлене запитання - 29%

10. Ваші пропозиції щодо ефективної співпраці з органами державної статистики області.

Пропозиції надали 24 користувача, з них 8 (33,3%) – бажають отримувати більшу кількість статистичних показників в розрізі районів та міст області, 6 (25,0%) – пропонують оприлюднювати статистичні дані у розрізі підприємств.

Узагальнені пропозиції користувачів

Коментар ГУС

Більша кількість економічних показників в розрізі районів, міст

Пропозицію буде розглянуто при формуванні Комплексного плану роботи ГУС на 2015 рік.

Надання інформації в розрізі підприємств

Відповідно до ст.21 Закону України «Про державну статистику» поширення статистичної інформації, на підставі якої можна визначити конфіденційну статистичну інформацію щодо конкретного респондента, забороняється.

Експрес-випуски надавати департаменту праці та соціального захисту населення ОДА

Експрес-випуски, які готуються ГУС, в повному обсязі розміщуються на офіційному веб-сайті (www.zt.ukrstat.gov.ua/) в розділі «Експрес-випуски». Поряд з цим експрес-випуски зі статистики ринку праці та соціально-трудових відносин щомісяця направляються на електронну адресу департаменту праці та соціального захисту населення Житомирської ОДА.

Проведення статистичних семінарів

Після узгодження з користувачем тематики  семінарів пропозиція буде врахована.

Розширення кола показників статистичних спостережень з питань праці у розрізі міст та районів

У зв’язку із запровадженням з 2010 року вибіркового порядку обстеження підприємств та організацій зі статистики праці немає можливості розширити коло показників по містах і районах області.

Скоротити терміни надання інформації

Терміни проведення державних статистичних спостережень та поширення статистичної інформації визначено Планом державних статистичних спостережень, який щорічно затверджується Кабінетом Міністрів України.

11. У який спосіб Ви бажаєте ознайомитися з результатами анкетного опитування?

− результати, надіслані листом на електронну адресу - 19%

− результати, розміщені на офіційному веб-сайті ГУС - 73%

− не відповіли на поставлене запитання - 10%

Поставлене запитання передбачало відповідь за кількома варіантами одночасно і тому сума числових значень у відсотках за всіма варіантами перевищує 100%.

Дякуємо за участь в анкетному опитуванні!