Повідомлення
про результати проведення анкетного опитування
щодо визначення інформаційних потреб засобів масової інформації
у статистичних даних

З метою вивчення інформаційних потреб засобів масової інформації області (ЗМІ) у статистичних даних та подальшого налагодження співпраці, Головним управлінням статистики у Житомирській області у квітні 2015р. було проведено анкетне опитування ЗМІ.

В електронному вигляді анкета була розміщена на офіційному веб-сайті Головного управління статистики у Житомирській області та надіслана до  редакцій місцевих мас-медіа. В опитуванні взяло участь 26 ЗМІ, з них 69,2% – це друковані видання, по 15,4% – інтернет-видання та редакції радіомовлення.

За результатами отриманих і опрацьованих  анкет маємо наступні результати (інформація по кожному окремому питанню анкети надана у відсотках; окремі користувачі на одне запитання надали декілька відповідей):

- половина (50,0%) опитаних ЗМІ використовують інформацію органів державної статистики у своїй діяльності постійно, 50,0% – періодично;

– 57,7% переважно користуються інформацією з офіційного веб-сайту Головного управління, 42,3% – інформацією, наданою на їх запити; 15,4% – матеріалами інтерв’ю, прес-конференцій та брифінгів.

- 88,5% опитаних ЗМІ цікавить статистична інформація по районах та містах області, 46,2% – по області, 7,7% – по Україні;

- 88,5% опитаних  в цілому задовольняє обсяг статистичної інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті ГУС у Житомирській області у розділах «Публікації», «Експрес-випуски», «Макроекономічні показники» та «Інформація для ЗМІ»; 11,5% – вказали додаткову статистичну інформацію, яку б вони хотіли отримувати, окрім розміщеної на сайті:

Додаткова інформація

Коментар ГУС

Середня заробітна плата у розрізі галузей за районами та містами

У зв’язку із запровадженням з 2010р. вибіркового методу обстеження підприємств та організацій зі статистики праці розробка інформації щодо середньомісячної заробітної плати по містах і районах області у розрізі видів економічної діяльності не передбачається

Більше інформації по районах

У зв’язку із переходом у більшості галузей статистики на вибіркові методи  спостереження отримана інформація у розрізі міст та районів є нерепрезентативною. Крім того, доcить часто наведення окремих показників по району (місту) не відповідає вимогам конфіденційності інформації.

- 92,3% опитаних ЗМІ інформацію, підготовлену  ГУС та надану для оприлюднення, оцінили добре, 7,7% –  надали оцінку «задовільно»;

- інформацію, розміщену на офіційному веб-сайті ГУС, добре оцінили 88,5% опитаних, решта (11,5%) – задовільно;

- отримані відповіді на запити оцінили добре 76,9% опитаних ЗМІ, 3,8% – поставили оцінку «задовільно», решта (19,2%) на це запитання не відповіли;

- усі ЗМІ, які брали участь у брифінгах та прес-конференціях Головного управління, надали проведеним заходам добру оцінку;

- 96,2% опитаних зазначили, що отримана статистична інформація є повністю зрозумілою, 3,8% – не зовсім зрозумілою;

- найбільш цікавими для ЗМІ є статистичні дані щодо населення та міграції (88,5% опитаних), оплати праці, соціально-трудових відносин та зайнятості і безробіття (80,8%).  Інформація зі статистики сільського, лісового та рибного господарства цікавить 69,2% опитаних, статистики цін – 61,5%, доходів та умов життя домогосподарств, промисловості – 53,8%, будівництва –50,0%.

- 73,1% опитаних зазначили, що в основному довіряють статистиці, 23,1% – висловили свою повну довіру, а один респондент не надав відповіді на питання;

- неупередженість та об’єктивність ГУС у Житомирській області підтвердили 76,9% опитаних, 23,1% – не визначилися з відповіддю;

Пропозиції щодо покращення ефективності співпраці з органами державної статистики:

Пропозиції

Коментар ГУС

Надсилати статистичну інформацію на електронну адресу ЗМІ

Буде враховано.

Водночас, уся статистична інформація, що готується Головним управлінням статистики для ЗМІ, щомісячно  розміщується на офіційному веб-сайті ГУС (www.zt.ukrstat.gov.ua) у розділі «Інформація для ЗМІ»

Надсилати на електронну адресу ЗМІ запрошення на прес-конференції, круглі столи (або ж матеріали про проведення таких заходів)

Буде враховано.

Водночас, анонси щодо вказаних публічних заходів, та інформаційні матеріали за результатами їх проведення розміщуються на офіційному веб-сайті ГУС (www.zt.ukrstat.gov.ua) у розділі «Інформація для ЗМІ»

Надавати більше інформації в розрізі міст та районів

У зв’язку із переходом у більшості галузей статистики на вибіркові методи спостереження, отримана інформація у розрізі міст та районів є нерепрезентативною. Крім того, досить часто наведення окремих показників по району (місту) не відповідає вимогам конфіденційності інформації

Брифінги і прес-конференції зробити щомісячними.

Пропозиція буде розглянута при підготовці Комплексного плану роботи ГУС на наступний рік.

Щиро дякуємо всім засобам масової інформації, що взяли участь в анкетному опитуванні, та сподіваємося на подальшу плідну співпрацю!