Повідомлення для користувачів статистичної інформації

за результатами проведення анкетного опитування
з питань використання даних статистичного збірника
«Праця Житомирщини»


         
Анкетне опитування здійснювалось у вересні 2013р. з метою вивчення ступеня відповідності потребам та очікуванням користувачів матеріалів, які містяться у статистичному збірнику «Праця Житомирщини», визначення їх повноти та доступності, оцінки якості зазначеної статистичної інформації. Анкетне опитування користувачів за вищевказаною тематикою проведено вперше. У ході його проведення було одержано 11 заповнених користувачами анкет.

Відомості щодо складу користувачів статистичної інформації, які виявили бажання взяти участь в проведенні анкетного опитування, за відповідними ознаками наведені нижче:

– за статтю: жінки – 64% та чоловіки – 36%;

– за віком: від 18 до 34 років – 46%; від 35-54 років – 54%;

– за освітою: неповна вища –18%; базова вища –  9%; повна вища – 73%;

– за сферою діяльності: державна влада – 27%; бізнес (виробнича діяльність та сфера нефінансових послуг) – 18%; громадські організації – 10%; наукова діяльність, освіта – 18%, навчання – 27%.

Підсумки анкетування по кожному питанню анкети (у відсотках) наведено нижче:

1.  Як часто Ви використовуєте інформацію зі статистичного збірника «Праця Житомирщини» у Вашій діяльності?

– використовую постійно27%;

– використовую періодично 55%;

– майже не використовую 18%.

2.  Статистична інформація зі збірника, яку Ви використовуєте у Вашій діяльності, є:

основною – 18%;

– важливою складовою – 27%;

– додатковою інформацією – 55%.

3. Вкажіть, будь ласка, з якою метою Ви використовуєте дані, наведені у збірнику? (допускається декілька варіантів відповідей):

аналіз соціально-економічного стану області – 27%;

розробка нормативно-правових актів, стратегій, програм, прогнозів, концепцій, інших документів – 36%;

наукові дослідження – 18%;

підготовка навчальних матеріалів – 36%;

інше (аналіз зарплати на підприємстві) – 18%.

4. Чи задовольняють Вас методологічні пояснення, викладені у статистичному збірнику «Праця Житомирщини»?

– цілком задовольняють – 100%.

5.  Вкажіть, будь ласка, матеріали яких розділів статистичного збірника Ви використовуєте у своїй роботі? (допускається декілька варіантів відповідей):

– зайняте населення – 27%;

– зареєстрований ринок праці – 9%;

– зайнятість працівників та її характеристика – 46%;

– підготовка та підвищення кваліфікації кадрів – 18%;

– неповна зайнятість – 9%;

– державні службовці та посадові особи органів   місцевого самоврядування – 9%;

– робочий час та його використання – 27;

– кількість працівників – 64%;

– заробітна плата працівників – 82%;

– стан виплати заробітної плати – 27%;

– стан укладення колективних договорів – 18%;

оцінка надійності показників – 18%;

– усі розділи – 9%.

6. Прокоментуйте, будь ласка, чи відповідають Вашим потребам терміни видання статистичного збірника «Праця Житомирщини»?

– цілком задовольняє – 27%;

– частково задовольняє – 73%.

7. Яким чином Ви отримуєте інформацію щодо випуску статистичного збірника?

– через Інтернет – 46%;

– по телефону, інформаційним листом – 46%;

– складно відповісти – 8%.

8. Якої, на Вашу думку, загальної оцінки заслуговує статистичний збірник «Праця Житомирщини»?

– відмінно – 46%;

– добре – 54%.

9. Висловіть, будь ласка, зауваження та пропозиції щодо удосконалення статистичного збірника.

Пропозиції та зауваження користувачів

Коментарі відділу

1.

Перенести термін оприлюднення збірника на раніший.

Терміни оприлюднення збірника зумовлені строками збору, оброблення та узагальнення первинних даних.

2.

Доповнити збірник показниками по підготовці та підвищенню кваліфікації кадрів в розрізі районів області.

Обсяг вибіркової сукупності по області не дозволяє отримати надійні статистичні дані по підготовці та підвищенню кваліфікації кадрів в розрізі районів, оскільки програмою обробки не передбачено розробки системи ваг для зазначених цілей.

Таким чином, проведене анкетування свідчить, що зміст та інформаційне наповнення статистичного збірника «Праця Житомирщини» в цілому задовольняють потреби користувачів статистичної інформації.

Щиро дякуємо всім користувачам, що взяли участь в анкетному опитуванні,

а також запрошуємо усіх зацікавлених до подальшої співпраці!