Повідомлення для користувачів статистичної інформації
за результатами проведення анкетного опитування
з питань використання
даних статистичного збірника
"Статистичний щорічник Житомирської області за 2012 рік"

Анкетне опитування проведено Головним управлінням статистики у Житомирській області у листопаді 2013 року з метою вивчення ступеня відповідності потребам та очікуванням користувачів статистичних даних, наведених у збірнику "Статистичний щорічник Житомирської області за 2012 рік" (далі - Збірник).

 

         Відомості щодо складу користувачів статистичної інформації, які взяли участь в анкетуванні, за відповідними ознаками наведені нижче:

 

за статтю (жінки – 79% та чоловіки – 21%);

за віком (до 18 років – 0%; від 18 до 29 років – 21%; від 30 до 54 років – 63%; 55 років і старше – 16%);

за освітою (повна загальна середня – 0%; базова вища – 16%; повна вища – 74%; науковий ступінь – 10%);

за сферою діяльності (державна влада та місцеве самоврядування – 13%; громадські організації – 3%; наукова та освітня діяльність – 27%; засоби масової інформації – 0%; фінансова (банківська) діяльність – 8%; бізнес (виробнича діяльність та сфера нефінансових послуг) – 34%; навчання (студенти навчальних закладів) – 13%; інше – 2%.

 

         У ході проведення анкетного опитування одержано 57 заповнених користувачами анкет проти 60 надісланих (довідково: анкета була розміщена на офіційному веб-сайті ГУС у Житомирській області (далі – веб-сайт).

 

         Інформація по кожному окремому питанню анкети (у відсотках):

 

1. Які джерела отримання статистичної інформації  Ви використовуєте?

 

офіційні друковані видання (статистичні публікації) 34%

офіційний веб-сайт Держстату України 19%

офіційний веб-сайт ГУС у Житомирській області 20%

засоби масової інформації (преса, радіо, телебачення, Інтернет тощо) 15%

відповідь на запит 5%

бібліотека 6%

інше 1%: повідомлення спеціалістом ГУС                  

 

         2. Чи доводилось Вам раніше користуватися статистичними даними Збірника?

 

так 89%

ні 11%

 

         3. Як часто Ви використовуєте інформацію Збірника у Вашій діяльності?

 

постійно 49%

періодично 40%

не використовую 4%

складно відповісти 7%

 

         4. З якою метою Ви найчастіше використовуєте інформацію Збірника?

 

розроблення та моніторинг виконання загальнодержавних та регіональних програм розвитку, нормативно-законодавчих актів, інших документів 16%

маркетингові дослідження, реклама, презентації 25%

викладацька діяльність 14%

навчання 20%

наукові дослідження 9%

оприлюднення в ЗМІ 6%

інше 6%:

ü надання допомоги користувачам бібліотеки

ü інколи використовують студенти, які працюють у фірмі

ü виробнича та бізнесова діяльність

складно відповісти 4%

 

         5. Якому формату Збірника Ви надаєте перевагу?

 

друковане видання 72%

електронна версія 26%

компакт-диск 2%

 

         6. Вас задовольняє структура та зміст Збірника?

 

так 84%

ні 4%: бажано включити міжнародні порівняння

складно відповісти 12%

 

         7. Чи задовольняють Вас методологічні пояснення до розділів Збірника?

 

так 91%

ні 0%

складно відповісти 9%

 

         8. Чи вдалося Вам знайти у Збірнику необхідну інформацію?

 

все, що потрібно 37%

більшість з того, що потрібно 42%

лише окрему необхідну інформацію 19%

нічого з того, що потрібно 2%

 

9. Вкажіть, будь-ласка, яку саме інформацію Ви не змогли знайти у Збірнику?

Зауваження (пропозиції) користувачів

Коментар Управління (відділу) статистики

 

Коментарі відділу статистики промисловості Управління статистики виробництва:

надавати індекси промислової продукції за видами діяльності у розрізі районів та міст

Індекс промислової продукції з 2009 року розраховується за новою методикою, яка не передбачає розрахунок означеного показника в розрізі  міст та районів.

публікувати інформацію про кількість промислових підприємств у розрізі міст

Інформація щодо кількості промислових підприємств за даними державних статистичних спостережень зі статистики промисловості не є коректною через те, що поряд з промисловими підприємствами про  виробництво продукції звітують також суб’єкти інших видів економічної діяльності (сільськогосподарські, лісомисливські господарства, торгові підприємства та інші).

публікувати обсяги виробництва продукції по галузях в розрізі районів та міст області

Показник «обсяг виробництва промислової продукції» (всього та по галузях) у вартісному виразі за діючою методологією не розробляється. Дані про випуск продукції в розрізі міст та районів обліковуються у натуральному виразі за видами. При цьому по більшості основних позицій інформація є конфіденційною відповідно до Закону України «Про державну статистику».

 

Коментар відділу статистики виробництва та використання сільськогосподарської продукції Управління статистики сільського господарства та навколишнього середовища:

відсутній розподіл суб'єктів господарювання на державні та сільськогосподарські підприємства в розрізі районів

Інформація щодо кількості діючих підприємств за організаційно-правовими формами господарювання у Збірнику наводиться відповідно до уніфікованих макетів у таблицях 8.2, 8.10.

 

Коментар Управління координації статистичної діяльності, взаємодії з користувачами і респондентами та забезпечення доступу до публічної інформації:

бажано включити в структуру Збірника розділ «Міжнародні порівняння»

Порівняння соціально-економічних показників по області з іншими країнами світу не є коректним. Розділ “Міжнародні порівняння” включається в збірник «Статистичний щорічник України за ___ рік», який розміщується на офіційному веб-сайті Державної служби статистики.

 

         10. Якої загальної оцінки, на Вашу думку, заслуговує збірник "Статистичний щорічник Житомирської області за 2012 рік"?

 

відмінно 37%

добре 58%

задовільно 5%

незадовільно 0%

 

         11. Чи хотіли б Ви отримати Каталог офіційних статистичних публікацій ГУС на 2014 рік в електронному вигляді?

 

так 47%

ні 53%

 

12. Результати проведеного анкетного опитування в узагальненому вигляді будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті ГУС у Житомирській області (www.zt.ukrstat.gov.ua). У який інший спосіб Ви бажаєте отримати інформацію про результати опитування?

 

повідомлення на електронну адресу 73%

повідомлення на поштову адресу 27%

 

         Таким чином, проведене анкетування свідчить, що зміст та структура, інформаційне наповнення збірника "Статистичний щорічник Житомирської області за 2012 рік" в цілому задовольняють потреби користувачів статистичної інформації.

 

Щиро дякуємо всім користувачам, що взяли участь в анкетному опитуванні.