Повідомлення для користувачів статистичної інформації

за результатами проведення анкетного опитування

з питань використання даних статистичного збірника

«Роздрібна торгівля Житомирської області»

 

У вересні 2013 року спеціалістами відділу статистики внутрішньої торгівлі управління статистики торгівлі було проведено анкетне опитування користувачів статистичної інформації щодо використання даних збірника «Роздрібна торгівля Житомирської області». Анкетне опитування проводилось з метою вивчення ступеня відповідності потребам та очікуванням користувачів у статистичній інформації по роздрібній торгівлі, яка міститься у статистичному збірнику «Роздрібна торгівля Житомирської області».

 

Відомості щодо складу користувачів, які виявили бажання взяти участь в проведенні анкетного опитування:

 

за статтю (чоловіки – 44%, жінки – 56%);

за віком (до 18 років – 11%; 18–35 років – 34%; 36–60 років – 44%; понад 61 рік – 11%);

за освітою (повна загальна середня – 11%; неповна вища – 11%; базова вища – 11%; повна вища – 56%; мають науковий ступінь – 11%);

за сферою діяльності (державна влада – 11%, органи місцевого самоврядування – 11%; наукова та викладацька діяльність – 22%; навчання – 22%; бізнес (виробнича діяльність та сфера не фінансових послуг) – 34%).

 

У ході проведення анкетного опитування одержано 9 заповнених користувачами анкет проти 9 надісланих. Анкета вміщувала запитання щодо структури, змістовного наповнення, терміну підготовки й формату поширення збірника.

 

Підсумки анкетування по кожному питанню анкети (у відсотках):

 

1. Чи використовуєте Ви у своїй діяльності інформацію, вміщену у статистичному збірнику «Роздрібна торгівля Житомирської області»?

 

– Використовую постійно – 33%,

– Використовую періодично – 56%,

– Майже не використовую – 11%,

– Складно відповісти – 0%.

 

2. Вкажіть, будь ласка, якому формату поширення збірника Ви надаєте перевагу?

 

– Друковане видання – 67%,

– Електронна версія – 33%.

 

3. Чи використовуєте Ви у своїй роботі інформацію щодо діяльності підприємств торгівлі з інших джерел?

 

– Так – 89%,

– Ні – 11%.

 

  Якщо так, то зазначте, будь ласка, яку саме інформацію та джерела?

 

– мережа Інтернет, фінансові результати діяльності підприємств торгівлі, інформація, яка розміщується на веб-сайтах органів виконавчої влади, статистичні бюлетені та доповіді із роздрібної торгівлі.

 

4. Прокоментуйте, будь ласка, чи відповідають Вашим потребам терміни оприлюднення збірника (липень)?

 

– Цілком задовольняють – 100%,

– Не задовольняють (прокоментуйте) – 0%.

 

5. Вкажіть, будь ласка, з якою метою Ви найчастіше використовуєте статистичну інформацію, вміщену у збірнику? (виберіть одну або кілька відповідей)

 

– Дослідження ринків окремих споживчих товарів – 31%,

– Розроблення концепцій, стратегій, програм, прогнозів, нормативно-законодавчих актів, інших документів – 8%,

– Моніторинг виконання загальнодержавних та регіональних програм розвитку – 39%,

– Наукові дослідження – 24%,

– Інше (вкажіть) – 0%,

– Складно відповісти – 0%.

 

6. Чи задовольняє Вас перелік показників, наведених у збірнику?

 

– Задовольняє – 100%,

– Не задовольняє – 0%.

 

7. Надайте оцінку методологічних пояснень, наведених у збірнику?

 

– Відмінно – 56%,

– Добре – 44%,

– Задовільно – 0%,

– Незадовільно – 0%.

 

8. Якої на Вашу думку загальної оцінки заслуговує статистичний збірник «Роздрібна торгівля Житомирської області»?

 

– Відмінно – 56%,

– Добре – 44%,

– Задовільно – 0%,

– Незадовільно – 0%.

 

9. Будь ласка, надайте пропозиції та/або зауваження щодо вказаного вище збірника

 

– Пропозицій та зауважень від респондентів щодо покращення та удосконалення змісту збірника не надходило.

 

Таким чином, проведене анкетування свідчить, що зміст та інформаційне наповнення статистичного збірника «Роздрібна торгівля Житомирської області» в цілому задовольняють потреби користувачів статистичної інформації.

 

Щиро дякуємо всім користувачам, що взяли участь в анкетному опитуванні, а також запрошуємо усіх зацікавлених до подальшої співпраці!