Повідомлення для користувачів статистичної інформації

за результатами проведення анкетного опитування

з питань використання даних статистичного збірника

«Самооцінка населенням Житомирської області стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2012 році»

Анкетне опитування здійснювалось з метою вивчення ступеня відповідності потребам та очікуванням користувачів тієї інформації, яка міститься у статистичному збірнику «Самооцінка населенням Житомирської області стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2012 році». Захід проведено Головним управлінням статистики у Житомирській області у червні 2013 року.

 

Відомості щодо складу користувачів статистичної інформації, які приймали участь в проведенні анкетного опитування, за відповідними ознаками наведені нижче:

 

за статтю (жінки – 60%; чоловіки – 40%);

за віком (до 18 років – 0%; 18–29 років – 30%; 30–54 років – 60%; 55 років і старше – 10%);

за освітою (повна загальна середня – 0%; неповна вища – 0%; базова вища – 0%; повна вища – 90%; мають науковий ступінь – 10%);

за сферою діяльності (державна влада місцеве – 0%; самоврядування – 20%; громадські організації – 30%; наукова діяльність, освіта – 30%; бізнес – 20%; фінансова діяльність, страхування – 0%; навчання – 0%).

 

У ході проведення анкетного опитування одержано 10 заповнених користувачами анкет проти 10 надісланих. Анкета вміщувала запитання щодо структури, змістовного наповнення, терміну підготовки й формату поширення збірника.

 

Підсумки анкетування по кожному питанню анкети (у відсотках) наведено нижче:

 

1. Чи використовуєте Ви у своїй роботі статистичний збірник «Самооцінка населенням Житомирської області стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2012 році»?

 

так 90;

– ні – 10.

 

2. Вкажіть, будь ласка, як Ви отримуєте необхідну статистичну інформацію за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств? (допускалося декілька варіантів відповідей)

 

– на паперових носіях – 50;

– електронними засобами (електронна пошта, Інтернет) – 60;

– використовуючи засоби масової інформації – 0;

– інше – 0.

 

3. Якому формату поширення збірника Ви надаєте перевагу?

 

– друковане видання – 20;

– електронні носії – 30;

– веб-сайт – 40;

– інше – 0.

 

4. Як часто Ви використовуєте веб-сайт Головного управління статистики у Житомирській області для отримання інформації щодо стану здоров’я населення, що розробляється за даними вибіркового опитування домогосподарств?

 

– використовую постійно – 0;

– використовую періодично – 80;

– майже не використовую – 10;

–не використовую взагалі – 0.

 

5. Вкажіть, будь ласка, з якою метою Ви використовуєте дані, наведені у збірнику? (допускалося декілька варіантів відповідей)

 

– аналіз стану охорони здоров’я області – 50;

– прогнозування змін соціального становища населення – 10;

– розробка програм, стратегій, концепцій, інших документів – 10;

– наукові дослідження – 20;

– підготовка навчальних матеріалів – 30;

– інше – 0;

– складно відповісти – 0.

 

6. Чи задовольняє Вас перелік показників, які наведені у збірнику?

 

– так – 70;

– ні – 20.

 

7. Прокоментуйте, будь ласка, чи відповідають Вашим потребам терміни оприлюднення збірника (червень)?

 

– цілком – 80;

– частково – 10;

– не відповідають – 0;

– складно відповісти – 0.

 

8. Якої, на Вашу думку, загальної оцінки заслуговує статистичний збірник «Самооцінка населенням Житомирської області стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2012 році»?

 

– відмінно – 50;

– добре – 40;

– задовільно – 0;

– незадовільно – 0;

– складно відповісти – 0.

 

9. Висловіть, будь ласка, зауваження та пропозиції щодо удосконалення збірника:

 

1) По області немає показників в розрізі чоловіки/жінки.

Коментар відділу обстеження умов життя домогосподарств. Вибіркове опитування членів домогосподарств щодо стану їхнього здоров’я є тематичним модулем постійного обстеження умов життя домогосподарств. У зв’язку з цим, ці дослідження мають єдині методологічні засади: принципи формування вибіркової сукупності, розповсюдження отриманих даних на генеральну сукупність, методологію здійснення оцінки якості інформації, а також єдині термінологію та систему показників, які характеризують соціально-демографічні та економічні ознаки домогосподарств.

2) По області немає показників в розрізі районів.

Коментар відділу. Обсяг вибіркової сукупності по області (330 домогосподарств) не дозволяє отримати надійні статистичні дані в розрізі районів. Для підвищення точності показників необхідно суттєво збільшити обсяг вибірки, що вимагатиме значних додаткових бюджетних коштів.

3) Ціна на збірник має бути більш доступною.

Коментар відділу. Ціну збірника розраховує управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності ГУС у Житомирській області згідно з вартістю та кількістю використаних матеріалів та людино/годин витрачених на підготовку публікації.

 

Таким чином, проведене анкетування свідчить, що зміст та інформаційне наповнення статистичного збірника «Самооцінка населенням Житомирської області стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2012 році», терміни його оприлюднення в цілому задовольняють потреби користувачів статистичної інформації.

 

Щиро дякуємо всім користувачам, що взяли участь в анкетному опитуванні.