Повідомлення для користувачів статистичної інформації
за результатами проведення анкетного опитування
з питань використання даних статистичного збірника
«
Транспорт і зв’язок Житомирщини 2012»

Анкетне опитування здійснювалось з метою вивчення ступеня відповідності потребам та очікуванням користувачів тієї інформації, яка міститься у статистичному збірнику «Транспорт і зв’язок Житомирщини 2012». Захід проведено Головним управлінням статистики у Житомирській області у листопаді 2013 року.

Відомості щодо складу користувачів статистичної інформації, які приймали участь в проведенні анкетного опитування, за відповідними ознаками наведені нижче:

за статтю (жінки – 100%; чоловіки – 0%);

за віком (до 18 років – 0%; 18–40 років – 17%; 40–60 років – 50%; 60 років і старше – 33%);

за освітою (повна загальна середня – 0%; неповна вища – 0%; базова вища – 33%; повна вища – 50%; мають науковий ступінь – 17%; інше – 0%);

за сферою діяльності (державна влада – 17%; громадські організації – 17%; наукова діяльність, освіта – 17%; засоби масової інформації – 17%; бізнес (виробнича сфера та сфера послуг) – 33%; банківська (фінансова) діяльність – 16%; інше – 0%).

У ході проведення анкетного опитування одержано 8 заповнених користувачами анкет проти 8 надісланих. Анкета вміщувала запитання щодо структури, змістовного наповнення, терміну підготовки й формату поширення збірника.

Підсумки анкетування по кожному питанню анкети (у відсотках) наведено нижче:

1. Статистична інформація щодо основних показників статистики транспорту, яку Ви використовуєте у Вашій діяльності, є?

1.1. Основою Вашої діяльності – 0%

1.2. Важливою складовою – 33%

1.3. Додатковою інформацією – 67%

1.4. Складно відповісти – 0%

2. Вкажіть, будь ласка, як Ви отримуєте необхідну інформацію щодо основних показників статистики транспорту?

     Поставлене питання передбачало відповідь за кількома варіантами одночасно і тому сума числових значень у відсотках за усіма варіантами перевищує 100%.

2.1. На паперових носіях (публікації органів статистики) – 33%

2.2. Електронними засобами (електронна пошта, Інтернет) – 83%

2.3. У бібліотеці – 0%

2.4. Через засоби масової інформації – 0%

2.5. Інше (вкажіть, будь ласка) – 0%

3. Якому формату поширення статистичної інформації щодо основних показників статистики транспорту Ви надаєте перевагу?

3.1. Друковані видання – 33%

3.2. Електронна версія – 17%

3.3. Веб-сайт органів статистики – 50%

3.4. Шляхом виписування – 0%

4. Як часто Ви використовуєте статистичну інформацію щодо основних показників статистики транспорту у Вашій діяльності?

4.1. Використовую постійно – 0%;

4.2. Використовую періодично – 66%;

4.3. Майже не використовую – 17%;

4.4. Складно відповісти – 17%.

5. Вкажіть, будь ласка, з якою метою Ви найчастіше використовуєте статистичну інформацію щодо основних показників статистики транспорту? (виберіть одну або кілька відповідей)

    Поставлене питання передбачало відповідь за кількома варіантами одночасно і тому сума числових значень у відсотках за усіма варіантами перевищує 100%.

5.1. Дослідження ринку транспорту – 33%

5.2. Розроблення концепцій, стратегій, програм, прогнозів, нормативно-законодавчих актів, інших документів зі статистики транспорту –  17%

5.3. Здійснення регіональних порівнянь (визначення місця області) – 17%

5.4. Інше (вкажіть)  – 0%

5.5. Складно відповісти – 50%

6. Прокоментуйте, будь ласка, чи відповідають Вашим потребам терміни поширення статистичної інформації щодо основних показників статистики транспорту?

6.1. Цілком – 100%

6.2. Частково – 0%

6.3. Не задовольняє (прокоментуйте) – 0%

6.4. Складно відповісти – 0%

7. Як часто Ви використовуєте веб-сайт органів статистики України для отримання інформації зі статистики транспорту?

7.1. Постійно – 0%

7.2. Періодично – 83%

7.3. Майже не використовую – 17%

7.4. Взагалі не використовую – 0%

8. Чи використовуєте Ви у своїй діяльності збірник ГУС у Житомирській області «Транспорт і зв’язок Житомирщини 2012»?

8.1. Так – 67%

8.2. Ні – 33%.

    Якщо так, то – дайте загальну оцінку системі основних показників, наведених у збірнику.

8.1.1. Відмінно – 0%

8.1.2. Добре – 83%

8.1.3. Задовільно – 0%

8.1.4. Незадовільно – 0%

8.1.5. Складно відповісти – 17%

    Дайте загальну оцінку методологічних коментарів, наведених у збірнику.

8.2.1 Відмінно – 0%

8.2.2. Добре – 100%

8.2.3. Задовільно – 0%

8.2.4 Незадовільно – 0%

8.2.5. Складно відповісти

9.Будь ласка, надайте оцінку якості статистичної інформації органів державної статистики щодо основних показників статистики транспорту за критеріями.

 

Відмінно

Добре

Задовільно

Незадо-вільно

Складно відповісти

9.1. Відповідність/Релевантність

17%

66%

0%

0%

17%

9.2. Точність/Надійність

33%

50%

17%

0%

0%

9.3. Своєчасність та Пунктуальність

33%

33%

17%

0%

17%

9.4. Доступність та Зрозумілість/Ясність

50%

17%

17%

17%

0%

9.5. Послідовність/Узгодженість та Зіставність/Порівнянність

17%

66%

17%

0%

0%

10.Будь ласка, визначте, які критерії якості статистичної інформації щодо основних показників статистики транспорту є для Вас найбільш важливими (пріоритетними) та надайте кожному критерію числове визначення важливості від 1 (найбільш важливий) до 5 (найменш важливий).

 

1

2

3

4

5

10.1. Відповідність/Релевантність

17%

33%

33%

0%

17%

10.2. Точність/Надійність

17%

0%

50%

33%

0%

10.3. Своєчасність  та Пунктуальність

17%

0%

0%

66%

17%

10.4. Доступність та Зрозумілість/Ясність

50%

33%

0%

0%

17%

10.5. Послідовність/Узгодженість та Зіставність/Порівнянність

0%

33%

17%

0%

50%

11. Стать

11.1. Чоловік – 0%

11.2.  Жінка – 100%

12. Вік

12.1.   До 18 років – 0%

12.2.   18-40 років – 17%

12.3.   40-60 років – 50%

12.4.   60 років і старше – 33%

13.3. Освіта

13.1. Повна загальна середня – 0%

13.2. Неповна вища – 0%

13.3. Базова вища – 33%

13.4. Повна вища – 50%

13.5. Науковий ступінь – 17%

13.6. Інше (вкажіть, будь ласка) – 0%

14. З якими з наведених нижче сфер пов’язана Ваша діяльність?

14.1. Державна влада – 17%

14.2. Громадські організації – 17%

14.3. Наукова діяльність, освіта – 17%

14.4. Засоби масової інформації – 17%

14.5. Бізнес  (виробнича сфера та сфера послуг) – 33%

14.6. Банківська (фінансова) діяльність – 16%

14.7. Інше (вкажіть, будь ласка) – 0%

Надайте зауваження та пропозиції щодо удосконалення статистичного збірника «Транспорт і зв’язок Житомирщини 2012»

Пропозицій та зауважень до збірника «Транспорт і зв’язок Житомирщини 2012» у опитуваних користувачів не було.

Таким чином, проведене анкетне опитування свідчить, що зміст та інформаційне наповнення статистичного збірника «Транспорт і зв’язок Житомирщини 2012», терміни його оприлюднення в цілому задовольняють потреби користувачів статистичної інформації.

Щиро вдячні всім користувачам, що взяли участь в анкетному опитуванні