Повідомлення для користувачів статистичної інформації
за результатами проведення анкетного опитування
користувачів офіційного веб-сайту ГУС у Житомирській області щодо задоволення їх потреб

Анкетне опитування проведено Головним управлінням статистики у Житомирській області у березні 2014 року з метою вивчення ступеня відповідності потребам та очікуванням користувачів статистичних даних, розміщених на офіційному веб-сайті ГУС у Житомирській області.

Відомості щодо складу користувачів офіційного веб-сайту ГУС у Житомирській області, які взяли участь в анкетуванні, за відповідними ознаками наведені нижче:

− за статтю (жінки – 63% та чоловіки − 37%);

− за віком (до 18 років − 0%; від 18 до 29 років − 46%; від 30 до 55 років − 46%; від 55 до 65 років − 8%; більше 65 років − 0%);

− за освітнім рівнем (повна загальна середня − 8%; вища − 79%; науковий ступінь − 13%);

− за категорією громадян (фахівець органів законодавчої та виконавчої влади всіх рівнів − 13%; науковець − 12%; журналіст − 8%; підприємець − 21%; пенсіонер − 0%; аспірант, студент, учень − 21%; інша − 25%);

У ході проведення анкетного опитування одержано 24 заповнені користувачами анкети (довідково: анкета була розміщена на офіційному веб-сайті ГУС у Житомирській області (далі – веб-сайт).

Інформація по кожному окремому питанню анкети (у відсотках):

1. Як часто Ви відвідували веб-сайт ГУС за останні дванадцять місяців?

− відвідую вперше 17%

− кілька разів за рік 29%

− один або два рази на місяць 21%

− один або два рази на тиждень 25%

− кожного дня або майже щодня 8%

− складно відповісти 0%

2. Чи знайомі Ви з термінами публікації даних?

так 83%

ні 17%

3. Інформацією яких розділів Ви найчастіше користуєтесь?

− про Головне управління статистики 4%

− діяльність Головного управління 4%

доступ до публічної інформації 25%

− нормативно-правова база 8%

− соціально-економічне становище регіону 46%

метаописи держстатспостережень 0%

− методологія та класифікації 21%

− звітна документація 50%

− електронна звітність 25%

− єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) 13%

− замовлення статистичної інформації 13%

− корисна інформація 8%

здійснення реформ в Україні 21%

конкурс на заміщення вакантних посад 4%

дошка оголошень 4%

про область 17%

послуги 4%

новини 13%

калькулятор інфляції 17%

статистична інформація 54%

експрес -випуски 29%

інформація для ЗМІ 21%

публікації 25%

сайти інших ГУС 13%

макроекономічні показники 17%

запровадження нового КВЕД (ДК 009:2010) 8%

сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД 2010 13%

інформація для респондентів 29%

анкетні опитування користувачів статистичної інформації 0%

Поставлене запитання передбачало відповідь за кількома варіантами одночасно і тому сума числових значень у відсотках за всіма варіантами перевищує 100%.

4. Яку інформацію розділу "Статистична інформація" Ви частіше використовуєте?

макроекономічні показники 54%

національні рахунки 17%

промисловість 13%

сільське господарство 25%

рибне господарство 0%

інвестиції та будівельна діяльність 17%

− житловий фонд 4%

наука та інновації 0%

транспорт і зв’язок 13%

розвиток підприємництва 46%

зовнішньоекономічна діяльність 21%

внутрішня торгівля 17%

ціни і тарифи 54%

фінанси 29%

витрати і ресурси домогосподарств 13%

доходи населення 29%

ринок праці 25%

демографічна ситуація 42%

охорона здоров’я 8%

соціальний захист населення 21%

освіта 8%

туризм 0%

культура 4%

навколишнє природне середовище 0%

правопорушення 0%

не користуюсь зовсім 0%

Поставлене запитання передбачало відповідь за кількома варіантами одночасно і тому сума числових значень у відсотках за всіма варіантами перевищує 100%.

5. Який розріз інформації Вас цікавить?

в цілому по області 63%

за видами економічної діяльності 50%

за районами та містами області 50%

− інше, вкажіть будь ласка 0%

Поставлене запитання передбачало відповідь за кількома варіантами одночасно і тому сума числових значень у відсотках за всіма варіантами перевищує 100%.

6. Інформація за який період Вас цікавить?

− оперативна (на останню дату) 50%

− за рік 29%

− у динаміці за декілька років 63%

інше, вкажіть будь ласка 0%

Поставлене запитання передбачало відповідь за кількома варіантами одночасно і тому сума числових значень у відсотках за всіма варіантами перевищує 100%.

7. Чи вдалось знайти необхідну Вам інформацію?

все, що було потрібно 46%

більшість з того, що потрібно 46%

дещо з того, що потрібно 8%

нічого з того, що потрібно 0%

− яку інформацію Ви не змогли знайти? 0%

8. Наскільки зрозумілою для Вас є вміщена інформація?

− повністю зрозуміла 54%

− переважно зрозуміла 42%

− не зовсім зрозуміла 4%

− зовсім не зрозуміла 0%

− що не зрозуміло, вкажіть будь ласка 0%

Зауваження (пропозиції) користувачів

Коментар Управління координації статистичної діяльності, взаємодії з користувачами і респондентами та забезпечення доступу до публічної інформації

Не зовсім зрозуміло де шукати потрібну інформацію. Було би бажано застосовувати якийсь каталог (маршрутізатор) по інформації, яка є на сайті

Для пошуку інформації можна користуватися мапою сайту.

9. З якою метою Ви шукали інформацію на веб-сайті?

виконання посадових обов’язків 29%

навчання 38%

наукова діяльність 13%

маркетингове дослідження 0%

особистий інтерес 29%

складно відповісти 0%

інше, вкажіть будь ласка 0%

Поставлене запитання передбачало відповідь за кількома варіантами одночасно і тому сума числових значень у відсотках за всіма варіантами перевищує 100%.

10. Будь ласка, оцініть якість веб-сайту Головного управління статистики у Житомирській області

інформаційне наповнення (1 бал − 0%; 2 бали − 0%; 3 бали − 4%; 4 бали − 33%; 5 балів − 50%; не відповіли на поставлене запитання – 13%)

зручність у користуванні (1 бал − 0%; 2 бали − 4%; 3 бали − 0%; 4 бали − 42%; 5 балів − 54%)

оперативність інформації (1 бал − 0%; 2 бали − 0%; 3 бали − 8%; 4 бали − 50%; 5 балів − 38%; не відповіли на поставлене запитання – 4%)

якість інформації (1 бал − 0%; 2 бали − 4%; 3 бали − 8%; 4 бали − 38%; 5 балів − 46%; не відповіли на поставлене запитання – 4%)

довіра до інформації (1 бал − 0%; 2 бали − 0%; 3 бали − 21%; 4 бали − 42%; 5 балів − 37%)

оформлення матеріалів (1 бал − 0%; 2 бали − 4%; 3 бали − 4%; 4 бали − 38%; 5 балів − 46%; не відповіли на поставлене запитання – 8%))

надайте свої пропозиції і побажання щодо удосконалення веб-сайту:

Зауваження (пропозиції) користувачів

Коментар Управління координації статистичної діяльності, взаємодії з користувачами і респондентами та забезпечення доступу до публічної інформації

Не відображена наглядно динаміка розвитку області по напрямках. Жодної діаграми, скрізь тільки проза.

Розробка інтерактивного веб-сайту наразі здійснюється на рівні Держстату. Графіки та діаграми вміщені у більшості публікаціях сайту.