Повідомлення для користувачів статистичної інформації

за результатами проведення анкетного опитування
з питань використання даних статистичного збірника

«Житловий фонд Житомирщини у 2012 році»

 

Мета анкетного опитування щодо використання статистичного збірника "Житловий фонд Житомирщини у 2012 році" – вивчення очікувань користувачів статистичної інформації щодо їхніх інформаційних потреб, визначення міри задоволення користувачів якістю статистичної інформації, забезпечення гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання.

Анкета вміщувала питання щодо формату поширення збірника, його змістовного наповнення та визначення оцінки якості.

Анкетне опитування проводилось протягом вересня 2013р.

Кількість наданих анкет – 9 шт.

Кількість отриманих анкет – 9 шт.

 

Відомості щодо складу користувачів статистичної інформації, які приймали участь в проведенні анкетного опитування, за відповідними ознаками наведені нижче:

 

за статтю (жінки – 75%; чоловіки – 25%);

за віком (до 18 років – 0%; 18–40 років – 50%; 40–60 років – 37%; 60 років і старше – 13%);

за освітою (повна загальна середня – 0%; неповна вища – 0%; базова вища – 38%; повна вища – 62%; мають науковий ступінь – 0%; інше – 0%);

за сферою діяльності (державна влада – 25%; громадські організації – 0%; наукова діяльність, освіта – 13%; засоби масової інформації – 25%; бізнес (виробнича сфера та сфера послуг) – 25%; банківська (фінансова) діяльність – 12%; інше – 0%).

 

Інформація по кожному окремому питанню анкети:

 

1. Статистична інформація щодо основних показників статистики нерухомості, яку Ви використовуєте у Вашій діяльності, є?

 

1.1. Основою Вашої діяльності – 25%;

1.2. Важливою складовою – 25%;

1.3. Додатковою інформацією – 50%;

1.4. Складно відповісти – 0%

 

2. Вкажіть, будь ласка, як Ви отримуєте необхідну інформацію щодо основних показників статистики нерухомості?

Поставлене питання передбачало відповідь за кількома варіантами одночасно і тому сума числових значень у відсотках за усіма варіантами перевищує 100%.

 

2.1. На паперових носіях (публікації органів статистики) – 50%;

2.2. Електронними засобами (електронна пошта, Інтернет) – 25%;

2.3. У бібліотеці – 38%;

2.4. Через засоби масової інформації – 0%;

2.5. Інше (вкажіть, будь ласка) – 0%.

 

3. Якому формату поширення статистичної інформації щодо основних показників статистики нерухомості Ви надаєте перевагу?

 

3.1. Друковані видання – 63%;

3.2. Електронна версія – 12%;

3.3. Веб-сайт органів статистики – 25%;

3.4. Шляхом виписування – 0%.

 

4. Як часто Ви використовуєте статистичну інформацію щодо основних показників статистики нерухомості у Вашій діяльності?

 

4.1. Використовую постійно – 38%;

4.2. Використовую періодично – 37%;

4.3. Майже не використовую – 25%;

4.4. Складно відповісти – 0%.

 

5. Вкажіть, будь ласка, з якою метою Ви найчастіше використовуєте статистичну інформацію щодо основних показників статистики нерухомості? (виберіть одну або кілька відповідей)

Поставлене питання передбачало відповідь за кількома варіантами одночасно і тому сума числових значень у відсотках за усіма варіантами перевищує 100%.

 

5.1. Дослідження ринку нерухомості – 12%;

5.2. Розроблення концепцій, стратегій, програм, прогнозів, нормативно-законодавчих актів, інших документів зі статистики нерухомості –  25%;

5.3. Здійснення регіональних порівнянь (визначення місця області) – 63%;

5.4. Інше (вкажіть)  – 13% (для забезпечення інформування користувачів (читачів)

5.5. Складно відповісти – 0%.

 

6. Прокоментуйте, будь ласка, чи відповідають Вашим потребам терміни поширення статистичної інформації щодо основних показників статистики нерухомості?

 

6.1. Цілком – 50%;

6.2. Частково – 50%;

6.3. Не задовольняє (прокоментуйте) – 0%;

6.4. Складно відповісти – 0%.

 

7. Як часто Ви використовуєте веб-сайт органів статистики України для отримання інформації зі статистики нерухомості?

 

7.1. Постійно – 12%;

7.2. Періодично – 75%;

7.3. Майже не використовую – 13%;

7.4. Взагалі не використовую – 0%.

 

8. Чи використовуєте Ви у своїй діяльності збірник ГУС у Житомирській області "Житловий фонд Житомирщини у 2012 році"?

 

8.1. Так – 100%;

8.2. Ні – 0%.

 

Якщо так, то – дайте загальну оцінку системі основних показників, наведених у збірнику

 

8.1.1. Відмінно – 75%;

8.1.2. Добре – 25%;

8.1.3. Задовільно – 0%;

8.1.4. Незадовільно – 0%.

8.1.5. Складно відповісти – дайте загальну оцінку методологічних коментарів, наведених у збірнику

 

8.2.1 Відмінно – 63%;

8.2.2. Добре – 37%;

8.2.3. Задовільно – 0%;

8.2.4 Незадовільно – 0%.

8.2.5. Складно відповісти

 

9. Будь ласка, надайте оцінку якості статистичної інформації органів державної статистики щодо основних показників статистики нерухомості за критеріями.

 

 

Відмінно

Добре

Задовільно

Незадовільно

Складно відповісти

9.1. Відповідність/Релевантність

13%

62%

25%

0%

0%

9.2. Точність/Надійність

38%

50%

0%

0%

12%

9.3. Своєчасність та Пунктуальність

50%

50%

0%

0%

0%

9.4. Доступність та Зрозумілість/Ясність

38%

62%

0%

0%

0%

9.5. Послідовність/Узгодженість та Зіставність/Порівнянність

50%

50%

0%

0%

0%

 

10. Будь ласка, визначте, які критерії якості статистичної інформації щодо основних показників статистики нерухомості є для Вас найбільш важливими (пріоритетними) та надайте кожному критерію числове визначення важливості від 1 (найбільш важливий) до 5 (найменш важливий).

 

 

1

2

3

4

5

10.1. Відповідність/Релевантність

0%

12%

12%

38%

38%

10.2. Точність/Надійність

50%

50%

0%

0%

0%

10.3. Своєчасність  та Пунктуальність

12%

0%

13%

25%

50%

10.4. Доступність та Зрозумілість/Ясність

38%

37%

0%

25%

0%

10.5. Послідовність/Узгодженість та Зіставність/Порівнянність

0%

0%

75%

12%

13%

 

11. Стать

 

11.1. Чоловік – 25%;

11.2.  Жінка – 75%

 

12. Вік

 

12.1.   До 18 років – 0%;

12.2.   18-40 років – 37%;

12.3.   40-60 років – 50%;

12.4.   60 років і старше – 13%

 

13. Освіта

 

13.1. Повна загальна середня – 0%;

13.2. Неповна вища – 0%;

13.3. Базова вища – 38%;

13.4 Повна вища – 62%;

13.4. Науковий ступінь – 0%;

13.5. Інше (вкажіть, будь ласка) – 0%;

 

14. З якими з наведених нижче сфер пов’язана Ваша діяльність?

 

14.1. Державна влада – 25%;

14.2. Громадські організації – 0%;

14.3. Наукова діяльність, освіта – 13%;

14.4. Засоби масової інформації – 25%;

14.5. Бізнес  (виробнича сфера та сфера послуг) – 25%;

14.6. Банківська (фінансова) діяльність – 12%;

14.7. Інше (вкажіть, будь ласка) – 0%.

 

Таким чином, проведене анкетне опитування свідчить, що зміст та інформаційне наповнення статистичного збірника «Житловий фонд Житомирщини у 2012 році», терміни його оприлюднення в цілому задовольняють потреби користувачів статистичної інформації.

 

Щиро вдячні користувачам статистичної інформації, що взяли участь в анкетному опитуванні.