Повідомлення для користувачів статистичної інформації

за результатами проведення анкетного опитування

з питань використання даних статистичного збірника

«Житомирщина у цифрах у 2012 році»

Анкетне опитування здійснювалось з метою вивчення ступеня відповідності потребам та очікуванням користувачів тієї інформації, яка міститься у статистичному збірнику «Житомирщина у цифрах у 2012 році». Захід проведено Головним управлінням статистики у Житомирській області у червні 2013 року.

 

Відомості щодо складу користувачів статистичної інформації, які приймали участь в проведенні анкетного опитування, за відповідними ознаками наведені нижче:

 

– за статтю (жінки – 67,5% та чоловіки – 32,5%);

– за віком (до 18 років – 0%; від 18 – 29 років – 32,5%; 30-54 роки – 60,0%; 55 років і старше – 7,5%);

– за освітою (повна загальна середня – 7,5%; базова вища – 12,5%; повна вища – 72,5%; мають науковий ступінь – 7,5%);

за сферою діяльності (державна влада – 10%; громадські організації – 5%; наукова, освітня діяльність – 25%; засоби масової інформації – 0%; бізнес (виробнича діяльність та сфера нефінансових послуг) – 22,5%; фінансова, банківська діяльність – 10%, навчання 22,5%,  інше  – 5%).

 

У ході проведення анкетного опитування одержано 40 заповнених користувачами анкет проти 50 надісланих. Анкета вміщувала запитання щодо структури, змістовного наповнення, терміну підготовки й формату поширення статистичного збірника.

 

Підсумки анкетування по кожному питанню анкети (у відсотках) наведено нижче:

 

1. Чи використовуєте Ви у своїй роботі статистичний збірник «Житомирщина у цифрах у 2012 році» (далі – Довідник)?

 

– так 87,5%

– ні 12,5%

 

2. Вкажіть. будь ласка, з якою метою Ви використовуєте дані, наведені у довіднику? (допускалося кілька варіантів відповідей)

 

– аналіз стану економіки області та її регіонів 40,0%

– планування діяльності 12,5%

– розробка програм, стратегій, концепцій, інших документів 17,5%

– наукові дослідження 15,0%

– підготовка навчальних матеріалів 35,0%

– складно відповісти 7,5%

 

3. Чи задовольняє Вас перелік показників, які наведені у довіднику?

 

– так 92,5%

– ні 5,0%

– не відповіли на питання 2,5%

 

4.Якому формату поширення довідника Ви надаєте перевагу?

 

– друковане видання 57,5%

– електронна версія 42,5%

 

5. Прокоментуйте, будь ласка, чи відповідають Вашим потребам терміни оприлюднення довідника (червень)?

 

– цілком 40,0%

– частково 45,0%

– не відповідають 0,0%

– складно відповісти 10,0%

– не відповіли на питання 5,0%

 

6. Якої, на Вашу думку, загальної оцінки заслуговує статистичний збірник «Житомирщина у цифрах у 2012 році»?

 

– відмінно 17,5%

– добре 67,5%

– задовільно 2,5%

– незадовільно 0%

– складно відповісти 12,5%

 

7. Висловіть, будь ласка, зауваження та пропозиції щодо удосконалення довідника:

 

1. Кожного року одна й таж обкладинка, можливо варто її змінити?

Коментар відділу координації статистичної діяльності, комплексних інформаційно-аналітичних робіт та ПНР. Статистичний збірник «Житомирщина у цифрах у 2012 році» є офіційним виданням, дизайн якого відповідає певним вимогам, зокрема дотримання єдиного стилю для комплексних статистичних збірників.

2. Пропоную термін оприлюднення довідника перенести на травень, або квітень, тому що більшість програм розробляється на початку року.

Коментар відділу. Терміни оприлюднення результатів державних статистичних спостережень регламентовані Планом державних статистичних спостережень на 2013 рік, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 186-р. Зважаючи на значні обсяги інформації строки публікації є максимально стислими.

3. Надавати більше абсолютних показників.

Коментар відділу. Наведені відносні показники характеризують явища у динаміці, структурі, порівнянні з іншими показниками.

 

Таким чином, проведене анкетування свідчить, що зміст та інформаційне наповнення статистичного збірника «Житомирщина у цифрах у 2012 році», терміни його оприлюднення в цілому задовольняють потреби користувачів статистичної інформації.

 

Щиро дякуємо всім користувачам, що взяли участь в анкетному опитуванні.