Шановні респонденти!

Головне управління статистики у Житомирській області запрошує Вас до подання державної статистичної та фінансової звітності
в електронному вигляді

В органах державної статистики України функціонує система електронної звітності. Основна мета впровадження системи приймання електронної звітності – спрощення для респондентів процедури подання державної статистичної та фінансової звітності.

 

Переваги системи електронної звітності:

-          оперативність та гарантія доставки електронної звітності;

-          економія часу у процесі подання звітності;

-          приймання звітності цілодобово;

-          захист електронних звітів;

-          поданий електронний звіт з електронним цифровим підписом не потребує надання паперової копії;

-          зменшення кількості помилок респондентів за рахунок первинного контролю при заповнення електронних форм згідно з вимогами;

-          можливість отримання роздрукованої версії заповненого статистичного звіту;

-          оперативне та своєчасне оновлення форм статистичної звітності.

Звітування в електронному вигляді здійснюється відповідно до Порядку подання електронної звітності до органів державної статистики, який затверджено наказом Держкомстату від 12.01.2011 №3 та зареєстровано у Міністерстві юстиції України від 29.03.2011 за №408/19146.

Для подання звітності в електронному вигляді респонденту необхідно мати:

-          програмне забезпечення для формування звітності в електронному вигляді у визначеному Держстатом України форматі з вбудованим надійним засобом електронного цифрового підпису;

-          доступ до мережі Інтернет та можливість відправлення-приймання електронних повідомлень за допомогою електронної пошти;

-          чинні посилені сертифікати відкритих ключів, сформованих акредитованим центром сертифікації ключів для уповноважених посадових осіб респондента, підписи яких є обов’язковими для звітності на папері.

Електронною адресою приймального шлюзу системи електронної звітності Держстату є e-mail: elzvit@ukrstat.gov.ua.

Все що Вам необхідно знати про систему електронного звітування в органах державної статистики:

-          Послідовність дій для здійснення електронного звітування;

-          Нормативно-правова база;

-          Інформація для респондентів;

-          Інформація для акредитованих центрів сертифікації ключів;

-          Інформація для розробників програмного забезпечення звітування в електронному вигляді


УВАГА! У зв’язку з перевантаженням поштового серверу і приймального шлюзу системи електронної звітності, яке зазвичай відбувається в останній день подання квартальної та річної статистичної і фінансової звітності, можливі технічні проблеми із вчасною доставкою електронної звітності та квитанцій. З метою уникнення вищезазначених проблем рекомендуємо Вам відправляти електронну звітність завчасно, а не в останній день її подання.

Консультації надаються за телефоном:

à   22-19-53 щодо подання та заповнення статистичної та фінансової звітності в електронному вигляді;

à  47-38-32 – у разі виникнення технічних проблем при заповненні та відправленні звітів, у налаштуванні та роботі програмного забезпечення звітування в електронному вигляді, надходження звітів до приймального шлюзу Держстату, отримання квитанцій тощо.

Станом на 01.03.2018 року ГУС подали електронну звітність 4907 респондентів.

До уваги клієнтів ПриватБанку (юридичних осіб)

Якщо ваше підприємство обслуговується у ПриватБанку, Ви можете через Приват24 для бізнесу (Документи/електронні документи та звіти) подавати наступні форми статистичної звітності в електронному вигляді:

Індекс форми

Код форми

Найменування форми

 

S1391101

Заявка на реєстрацію ЕПЦ у органах статистики

1-ПВ (місячна)

S0301011

Звіт із праці (10.06.2016 № 90)

1-ПВ (квартальна)

S0301114

Звіт із праці (10.06.2016 № 90)

1-П (місячна)

S0423110-юр

S0423111-фіз

Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами
(05.08.2014 № 222) (зі змінами))

1-ПЕ (місячна)

S0400409

Звіт про економічні показники короткостротокової статистики промисловості (15.07.2016 № 113)

1-опт (місячна)

S0603205

Звіт про обсяг оптового товарообороту (21.11.2014 № 356) (зі змінами))

1-опт (квартальна)

S0601312

Звіт про продаж і  запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (21.11.2014 № 356 (зі змінами))

1-торг (місячна)

S0600113

Звіт про товарооборот торгової мережі (31.08.2016 № 163)

1-ціни (пром) (місячна)

S0401207

Звіт про ціни виробників промислової продукції (04.07.2014 № 207(зі змінами))

1-заборгованість (ЖКГ) (місячна)

S0800107

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії (17.10.2013 № 314 (зі змінами))

4-мтп (місячна)

S1904108

Звіт про використання та запаси палива (31.08.2016 № 162)

21-заг (місячна)

S2701411

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (27.11.2015 № 346)

21-заг (річна)

S2702511

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (01.08.2016 № 136)

24-сг (місячна)

S2702411

Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин
(01.08.2016 № 136)

24 (річна)

S2702311

Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами
(01.08.2016 № 136)

29-сг (річна)

S2702911

Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (17.07.2017 №170)

37-сг (місячна)

S2703008

Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур на 1______20___ року (24.06.2016 № 103)

1-зерно (місячна)

S2700507

Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання
(25.09.2015 № 219 (зі змінами))

9-сг (річна)

S2702009

Звіт про внесення добрив і пестицидів під урожай 2018 року (30. 08.2017 №242)

51-авто (місячна)

S1605109

Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (10.06.2016 № 89)

31-авто (квартальна)

S1616006

Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення
(14.06.2017 № 137)

1-кб (місячна)

S0701112

Звіт про виконання будівельних робіт (26.07.2016 № 129)

14-зв'язок (квартальна)

S1201112

Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку (16.10.2015 № 297)

11-заг (квартальна)

S2700913

Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства (25.09.2015 № 219)

13-заг (квартальна)

S2701112

Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства (01.08.2016 № 136)

2-інвестиції (квартальна)

S1000212

Капітальні інвестиції (05.08.2014 № 225 (зі змінами))

1-послуги (квартальна)

S2601002

Звіт  про обсяги реалізованих послуг (30.11.2016 № 229)

3-торг (квартальна)

S0600316

Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі (31.08.2016 № 163)

9-ЗЕЗ (квартальна)

S0500909

Звіт про експорт (імпорт) послуг (02.12.2013 № 367)

10-ЗЕЗ (квартальна)

S1001011

Звіт про прямі іноземні інвестиції (13.10.2014 № 297 (зі змінами))

14-ЗЕЗ (квартальна)

S0501407

Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу (05.09.2012 №375 (зі змінами))

3-лг (річна)

S1101012

Лісогосподарська діяльність за _______ рік (19.08.2014 № 243 (зі змінами))

11-мтп (річна)

S1901111

Звіт про постачання та використання енергії (31.08.2016 № 162)

1-житлофонд (річна)

S0900110

Житловий фонд станом на 1 січня 20___ року (12.12.2014 № 389 (зі змінами))

1-КЗР (річна)

S2600310

Звіт про діяльність колективного засобу розміщування за 2016 рік (20.11.2015 № 338)

1-підприємництво (коротка) (річна)

S0403418

Структурне обстеження підприємства (24.06.2016 № 97)

форма 1м, 2м (річна, квартальна)

S0110011

Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

форма 1мс, 2мс (річна, квартальна)

S0111003

Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

форма 1 (річна, квартальна)

S0100113

Баланс

форма 2 (річна, квартальна)

S0100213

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)