Календар оприлюднення інформації веб-сайту
Головного управління статистики у Житомирській області на 2017 рік

Перелік матеріалів

Відповідальні за підготовку матеріалів

Період, за який оновлюється інформація

Строки оновлення матеріалів

на веб-сайті

Діяльність Головного управління

Календар оприлюднення інформації веб-сайту Головного управління статистики у Житомирській області на 2017 рік

Управління поширення інформації та комунікацій

2018

грудень

29

Звіт про результати діяльності Головного управління статистики за рік

Відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

2016

березень

10

Звіт про використання коштів державного бюджету за рік

Управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

2016

березень

30

Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

2016

лютий

03

Доповідь про стан організації роботи зі зверненнями громадян, що надходять до Головного управління статистики та вжиті заходи, спрямовані на забезпечення конституційних прав громадян на звернення

Відділ кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

ІV квартал 2016 року

до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом

І квартал 2017 року

ІІ квартал 2017 року

ІІІ квартал 2017 року

Доступ до публічної інформації

Звіт про надходження інформаційних запитів відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Управління поширення інформації та комунікацій

грудень 2016 та 2016р.

січень

06

січень 2017

лютий

07

лютий 2017

березень

07

березень 2017

квітень

07

квітень 2017

травень

05

травень 2017

червень

07

червень 2017

липень

07

липень 2017

серпень

08

серпень 2017

вересень

07

вересень 2017

жовтень

06

жовтень 2017

листопад

07

листопад 2017

грудень

07

"Соціально-економічне становище регіону"

Повідомлення для засобів масової інформації «Соціально-економічне становище Житомирської області»

Управління поширення інформації та комунікацій

січень-листопад 2016

січень

05

2016

лютий

08

січень 2017

березень

09

січень-лютий 2017

квітень

07

січень-березень 2017

травень

11

січень-квітень 2017

червень

08

січень-травень 2017

липень

07

січень-червень 2017

серпень

08

січень-липень 2017

вересень

07

січень-серпень 2017

жовтень

09

січень-вересень 2017

листопад

08

січень-жовтень 2017

груднень

07

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)

 

 

 

"Дані про кількість суб'єктів ЄДРПОУ"

Сектор ведення реєстру статистичних одиниць

на 1 січня 2017 року

січень

13

на 1 квітня 2017 року

квітень

12

на 1 липня 2017 року

липень

12

на 1 жовтня 2017 року

жовтень

12

Інформація для ЗМІ

Інші матеріали для ЗМІ

Управління та відділи ГУС

постійно

постійно

Інші розділи

Управління та відділи ГУС

за потреби та/або окремими вказівками керівництва ГУС