27.02.2018

Статистична інформація

Використання палива

Запаси палива

Виробництво промислової продукції за видами

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (за період з початку року)

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (2003-2016рр.)

Експрес-випуски

Діяльність підприємств сфери послуг

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Житомирської області

Капітальні інвестиції

Регіональна статистика

Діяльність підприємств сфери послуг (за містами та районами)

Попит та пропозиція робочої сили на зареєстрованому ринку праці по міських та районних центрах зайнятості