10.05.2017

Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності (щомісячна інформація)

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990-2016рр.)

Викиди діоксиду сірки та оксидів азоту в атмосферне повітря (1990-2016рр.)

Викиди окремих забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне від стаціонарних джерел забруднення (щорічна інформація)