26.06.2017

Статистична інформація

Населення (1995-2016рр.)

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності (щоквартальна інформація)

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності (щоквартальна інформація)

Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)