20.10.2017

Статистична інформація

Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності (щорічна інформація)

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності (щорічна інформація)

Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності (щорічна інформація)

Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності (щорічна інформація)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності (щорічна інформація)

Основні показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах (щорічна інформація)

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності (щорічна інформація)

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності (щорічна інформація)

Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах обласного значення та районах (щорічна інформація)

Фінансові результати до оподаткування підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності (щорічна інформація)

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності (щорічна інформація)

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності (щорічна інформація)

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності (щорічна інформація)

Індекси сільськогосподарської продукції (щомісячна інформація)

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності (2010-2016рр.)

Регіональна статистика

Основні показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах (щорічна інформація)

Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах обласного значення та районах (щорічна інформація)