ПЛАН ЗАХОДІВ
Головного управління статистики у Житомирській області
щодо запобігання корупції
на 2018 рік

№ п/п

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1

2

3

4

1.

Проведення роз'яснювальної роботи серед державних службовців ГУС з питань дотримання окремих положень антикорупційного законодавства

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

2.

Обговорення у колективах фактів корупційних діянь, наведених в оприлюдненій Національній доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
Інші структурні та відокремлені підрозділи ГУС

Постійно

3.

Підвищення кваліфікації державних службовців з питань дотримання антикорупційного законодавства

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
Відділ
управління персоналом

Згідно плану-графіка підвищення кваліфікації

4.

Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, об'єктивної щорічної оцінки виконання державними службовцями ГУС покладених на них обов'язків, а також ужиття заходів щодо запобігання, виявлення та усунення  реального чи потенційного конфлікту інтересів

Відділ управління персоналом Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

5.

Попередження осіб, які претендують на заняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, визначені законодавством про державну службу та антикорупційним законодавством

Відділ управління персоналом Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

6.

Проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища в ГУС

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Відділ управління персоналом

За потребою

7.

Проведення службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання вимог антикорупційного законодавства

Комісії з проведення службового розслідування (перевірки)

За потребою

8.

Розгляд обвинувального вироку суду або постанови про накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення та вжиття до такого працівника заходів згідно із антикорупційним законодавством

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Відділ управління персоналом

У разі надходження

9.

Надання інформації головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції Держстату про державних службовців ГУС, які вчинили корупційні діяння

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Негайно

10.

Надання інформації головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції ГУС про державних службовців,  які вчинили корупційні діяння

Керівники структурних та відокремлених підрозділів ГУС

Негайно

11.

Узагальнення показників щодо здійснення превентивних заходів із запобігання корупції Подання до Держстату зазначеної інформації

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Щокварталу до 1 числа

12.

Здійснення організаційних заходів щодо своєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік державними службовцями ГУС, у т.ч. звільненими. Надання допомоги працівникам в заповненні вищезазначених декларацій

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

До 1 квітня 2018р.

13.

Підготовка узагальненої інформації щодо подання державними службовцями ГУС декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

До 5 квітня

14.

Перевірка фактів своєчасності подання декларацій

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 10 робочих днів

15.

Розгляд на засіданнях колегії ГУС питань щодо стану виконання вимог антикорупційного законодавства

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

За окремим планом роботи колегій

16.

Проведення юридичної (антикорупційної) експертизи проектів актів ГУС

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Постійно

17.

Інформування громадськості про вжиті у 2017 році заходи щодо запобігання та виявлення корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень на офіційному веб-сайті ГУС

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Управління поширення інформації та комунікацій

Лютий

18.

Розгляд звернень громадян щодо фактів порушень працівниками антикорупційного законодавства

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

19.

Проведення прямої телефонної лінії на тему «Боротьба з корупцією»

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Другий четвер місяця

20.

Узагальнення результатів проведеної антикорупційної роботи за 2018 рік та подання звіту до Держстату

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Грудень

21.

Розробка плану заходів Головного управління статистики щодо запобігання  корупції на 2019 рік

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Грудень

 

© Головне управління статистики у Житомирській області
Дата останньої модифікації: 18/01/2018