Архів: 2020 2019 2018 2017 2016

Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання

(на 1 квітня 2020 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

31754

у тому числі

 

фермерське господарство

1188

приватне підприємство

5023

державне підприємство

76

казенне підприємство

комунальне підприємство

555

дочірнє підприємство

465

іноземне підприємство

13

підприємство громадського об’єднання (релігійної організації, профспілки)

172

підприємство споживчої кооперації

71

акціонерні товариства

426

з них

 

публічне акціонерне товариство

34

приватне акціонерне товариство

158

товариство з обмеженою відповідальністю

11091

товариство з додатковою відповідальністю

51

повне товариство

25

командитне товариство

16

адвокатське об’єднання

3

адвокатське бюро

50

кооперативи

541

з них

 

виробничий

99

обслуговуючий

273

споживчий

5

сільськогосподарський виробничий

44

сільськогосподарський

сільськогосподарський обслуговуючий

101

органи влади, організації (установи, заклади)

4228

з них

 

державна організація (установи, заклади)

231

комунальна організація (установи, заклади)

3016

приватна організація (установи, заклади)

9

організація (установа, заклад) громадського об’єднання (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

41

асоціація

30

корпорація

6

консорціум

концерн

3

спілка споживчих товариств

19

споживче товариство

163

інші об’єднання юридичних осіб

20

творча спілка

10

інші професійні організації та об’єднання

асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об’єднання

політична партія

647

громадська організація

2589

громадська спілка

13

релігійна організація

1067

профспілка, об’єднання профспілок

1023

благодійна організація

416

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

733

орган самоорганізації населення

19

товарна біржа

10

кредитна спілка

15

недержавний пенсійний фонд

3

 

Усього суб’єктів без статусу юридичної особи

1668

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

1609

представництво

59