Архів: 2017 2016

Кількість суб’єктів економіки за організаційними формами

на 1жовтня 2017 року

 

Усього

Усього юридичних осіб

29210

у тому числі

 

фермерське господарство

1053

приватне підприємство

4993

державне підприємство

83

казенне підприємство

комунальне підприємство

484

дочірнє підприємство

469

іноземне підприємство

13

підприємство громадського об’єднання (релігійної організації, профспілки)

170

підприємство споживчої кооперації

78

акціонерні товариства

456

з них

 

публічне акціонерне товариство

94

приватне акціонерне товариство

121

товариство з обмеженою відповідальністю

9080

товариство з додатковою відповідальністю

38

повне товариство

25

командитне товариство

17

адвокатське об’єднання

адвокатське бюро

кооперативи

509

з них

 

виробничий

102

обслуговуючий

244

споживчий

5

сільськогосподарський виробничий

44

сільськогосподарський

сільськогосподарський обслуговуючий

94

органи влади, організації (установи, заклади)

4642

з них

 

державна організація (установи, заклади)

309

комунальна організація (установи, заклади)

3152

приватна організація (установи, заклади)

9

організація (установа, заклад) громадського об’єднання (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

46

асоціація

28

корпорація

6

консорціум

концерн

3

спілка споживчих товариств

19

споживче товариство

160

інші об’єднання юридичних осіб

21

творча спілка

10

інші професійні організації та об’єднання

асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об’єднання

політична партія

664

громадська організація

2231

спілка об’єднань громадян

12

релігійна організація

981

профспілка, об’єднання профспілок

1002

благодійна організація

381

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

558

орган самоорганізації населення

21

товарна біржа

10

кредитна спілка

15

недержавний пенсійний фонд

2

 

 

Усього суб’єктів без статусу юридичної особи

1411

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

1375

представництво

36