Архів: 2020 2019 2018 2017 2016

Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання

(на 1 жовтня 2020 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

31882

у тому числі

 

фермерське господарство

1196

приватне підприємство

4982

державне підприємство

75

казенне підприємство

комунальне підприємство

553

дочірнє підприємство

464

іноземне підприємство

13

підприємство громадського об’єднання (релігійної організації, профспілки)

168

підприємство споживчої кооперації

71

акціонерні товариства

426

з них

 

публічне акціонерне товариство

33

приватне акціонерне товариство

159

товариство з обмеженою відповідальністю

11203

товариство з додатковою відповідальністю

49

повне товариство

25

командитне товариство

16

адвокатське об’єднання

3

адвокатське бюро

51

кооперативи

535

з них

 

виробничий

96

обслуговуючий

271

споживчий

5

сільськогосподарський виробничий

44

сільськогосподарський

сільськогосподарський обслуговуючий

101

органи влади, організації (установи, заклади)

4302

з них

 

державна організація (установи, заклади)

300

комунальна організація (установи, заклади)

3024

приватна організація (установи, заклади)

9

організація (установа, заклад) громадського об’єднання (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

41

асоціація

30

корпорація

6

консорціум

концерн

3

спілка споживчих товариств

19

споживче товариство

162

інші об’єднання юридичних осіб

20

творча спілка

10

інші професійні організації та об’єднання

асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об’єднання

політична партія

635

громадська організація

2584

громадська спілка

13

релігійна організація

1074

профспілка, об’єднання профспілок

1012

благодійна організація

416

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

749

орган самоорганізації населення

19

товарна біржа

10

кредитна спілка

15

недержавний пенсійний фонд

3

 

Усього суб’єктів без статусу юридичної особи

1656

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

1595

представництво

61