Архів: 2018 2017 2016

Кількість юридичних осіб за організаційними формами

(на 1 липня 2018 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

29744

у тому числі

 

фермерське господарство

1074

приватне підприємство

4970

державне підприємство

81

казенне підприємство

комунальне підприємство

499

дочірнє підприємство

468

іноземне підприємство

13

підприємство громадського об’єднання (релігійної організації, профспілки)

169

підприємство споживчої кооперації

78

акціонерні товариства

446

з них

 

публічне акціонерне товариство

64

приватне акціонерне товариство

144

товариство з обмеженою відповідальністю

9535

товариство з додатковою відповідальністю

44

повне товариство

24

командитне товариство

16

адвокатське об’єднання

адвокатське бюро

16

кооперативи

517

з них

 

виробничий

100

обслуговуючий

250

споживчий

5

сільськогосподарський виробничий

43

сільськогосподарський

сільськогосподарський обслуговуючий

100

органи влади, організації (установи, заклади)

4489

з них

 

державна організація (установи, заклади)

290

комунальна організація (установи, заклади)

3130

приватна організація (установи, заклади)

9

організація (установа, заклад) громадського об’єднання (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

44

асоціація

27

корпорація

6

консорціум

концерн

3

спілка споживчих товариств

19

споживче товариство

161

інші об’єднання юридичних осіб

20

творча спілка

10

інші професійні організації та об’єднання

асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об’єднання

політична партія

660

громадська організація

2343

громадська спілка

12

релігійна організація

1023

профспілка, об’єднання профспілок

1014

благодійна організація

394

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

591

орган самоорганізації населення

20

товарна біржа

10

кредитна спілка

15

недержавний пенсійний фонд

2

 

 

Усього суб’єктів без статусу юридичної особи

1550

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

1501

представництво

49