Інформація про систему обліку

Запити на отримання публічної інформації згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» надходять до Головного управління статистики у Житомирській області поштою, факсом, телефоном, електронною поштою, що вказані на офіційному вебсайті Головного управління в розділі «Доступ до публічної інформації», або надаються особисто запитувачем.

Реєстрацію запитів на інформацію здійснює в Головному управлінні – відділ документального забезпечення та контролю виконання, в системі електронного документообігу «Мегаполіс». При реєстрації запиту на ньому проставляється позначка про взяття на контроль.

Зареєстровані запити на інформацію відділом документального забезпечення та контролю виконання (начальником територіального підрозділу) терміново передаються до структурного підрозділу (виконавця), який згідно з резолюцією начальника Головного управління повинен надати на нього відповідь.

Підготовка відповіді на запит не перевищує 5 робочих днів із дня його реєстрації.

Якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин із дня отримання запиту. 

Структурні підрозділи (виконавці), які визначені відповідальними за розробку та зберігання документів, що запитуються, надають письмову відповідь на офіційному бланку, а територіальні підрозділи на бланку призначеному для листування, за підписом начальника. Індекс такої відповіді складається з індексів структурного підрозділу, відповідального за розробку та зберігання документів, що запитуються, індексу за номенклатурою справ, порядкового номера реєстрації вихідного документа.

Запити на інформацію та документи щодо їх розгляду централізовано зберігаються в структурному підрозділі, який є відповідальним за розробку та зберігання документів (інформації), що запитуються та в територіальних підрозділах, у справі згідно з номенклатурою.

 

© Головне управління статистики у Житомирській області
Дата останньої модифікації: 06/02/2020