Види інформації, яку зберігає
Головне управління статистики у Житомирській області

Головне управління статистики у Житомирській області є розпорядником інформації, яка отримана або створена в процесі виконання ним своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, а також яка знаходиться в його володінні.

Доступ до публічної інформації в Головному управлінні статистики у Житомирській області забезпечується шляхом систематичного й оперативного оприлюднення інформації в офіційних друкованих виданнях, на офіційному вебсайті Головного управління в мережі Інтернет або в інший спосіб; надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

Головне управління статистики у Житомирській області на виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» надає інформацію, розпорядником якої він є і яка не потребує додаткової обробки.

Публічна інформація, розпорядником якої є Головне управління статистики у Житомирській області, є відкритою, крім випадків, установлених законом.

Головне управління статистики у Житомирській області не є розпорядником інформації за запитами щодо інформації інших органів влади України, органів державної влади інших держав, міжнародних організацій; інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

 

© Головне управління статистики у Житомирській області
Дата останньої модифікації: 06/02/2020