Архів: 2018 2017

Соціально-економічне становище Житомирської області 

за січень–травень 2018 року

Повідомлення Головного управління статистики у Житомирській області

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 травня 2018р. становила 1227,7 тис. осіб, з них 59,1%, мешкали у містах та селищах міського типу. За січень–квітень п.р. чисельність населення області зменшилась на 3583 особи. Зменшення населення відбулося за рахунок природного (3433 особи) та міграційного (150 осіб) скорочень населення.

Кількість живонароджених у січні–квітні 2018р. становила 3543 особи, померлих – 6976 осіб.

Ринок праці

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ і організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у квітні 2018р. становила 208,0 тис. осіб, що менше на 0,4%, ніж у березні п.р., та на 0,1%, ніж у квітні 2017р.

За адміністративними даними обласного центру зайнятості кількість зареєстрованих безробітних збільшилась за місяць на 3,5% і на кінець травня 2018р. становила 14,4 тис. осіб, з них 55,4% склали жінки, 43,2% – особи, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, 32,4% – молоді особи у віці до 35 років. Допомогу по безробіттю отримували 11,3 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття, як в цілому по області, так і за типом місцевості, порівняно з кінцем квітня 2018р. не змінився і на кінець травня п.р. становив: у цілому по області – 1,9%, у міських поселеннях – 1,5% та у сільській місцевості – 2,5% населення працездатного віку.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, впродовж травня п.р. становила 9,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю склав 2117,4 грн, що дорівнює 56,9% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, упродовж травня 2018р. зросла на 1,7% і на кінець місяця становила 3148 одиниць.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець травня 2018р. був на кваліфікованих робітників з інструментом (21,7% від загальної кількості заявлених вакансій) та робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устатковання, складання устатковання та машин (20,2%), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,7%) і технічних службовців (3,5%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію у цілому по області протягом травня 2018р. не змінилося і на кінець місяця становило 5 осіб, як і на кінець травня 2017р.

Доходи населення

У січні–квітні 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 6684 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 29,2%.

Найбільш оплачуваними в економіці традиційно залишаються працівники, зайняті у виробництві напоїв, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, на підприємствах з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, у сфері     фінансової та страхової діяльності, у лісовому господарстві та лісозаготівлях, розмір заробітної плати яких перевищив середній показник по області в 1,9–1,3 раза.

При цьому абсолютний розмір заробітної плати працівників, зайнятих на підприємствах рибного господарства, у сфері поштової та кур’єрської діяльності, у поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації, не перевищив 55,9% середнього рівня по економіці.

Індекс реальної заробітної плати за січень–квітень 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 114,0%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 травня 2018р. порівняно з 1 січня 2018р. збільшилась на 42,7%, або на 2,3 млн.грн і становила 7,6 млн.грн, що становить 0,5% фонду оплати праці, нарахованого за квітень п.р.

Сума невиплаченої заробітної плати працівникам економічно активних підприємств упродовж квітня 2018р. збільшилась на 2,7%, і на 1 травня 2018р. становила 2,0 млн.грн. Збільшення заборгованості за цей період спостерігалось на промислових підприємствах (на 52,7 тис.грн). Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату на 1 травня 2018р. становила 164 особи. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 12389 грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів на 1 травня 2018р. відсутня.

Соціальний захист

У січні–квітні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 42,6 тис. домогосподарств області, з них у міських поселеннях – 10,1 тис. домогосподарств.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам у січні–квітні 2018р. становила 10,8 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 7,0 млн.грн, у сільській місцевості – 3,8 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у квітні п.р. становив 105,5 грн.

Крім того, у січні–квітні 2018р. 36,8 тис. домогосподарств (71,8% із числа тих, які звернулися) призначені субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 5,1 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 31,7 тис.

Середній розмір призначеної у квітні п.р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 3153,5 грн, що на 5,8% більше, ніж у квітні 2017р.

У січні–квітні 2018р. сума отриманих субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 53,7 млн.грн.

У січні–квітні 2018р. населенню області за житлово-комунальні послуги нараховано 795,0 млн.грн. Сплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 801,0 млн.грн, або 100,8% від нарахувань, крім того за постачання електричної енергії – 275,2 млн.грн (73,1% нарахованих за цей період сум).

На кінець квітня 2018р. найбільше заборговано споживачами за централізоване опалення та постачання гарячої води – 159,2 млн.грн, або 80,3% загальної суми боргу.

В області триває процес реструктуризації заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг. У січні–квітні п.р. з населенням було укладено 357 договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 2984,8 тис.грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів становила за цей період 1220,4 тис.грн.

Правопорушення

За повідомленням прокуратури області, протягом січня–травня 2018р. обліковано 6930 кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 35,2% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 57,8% становили злочини проти власності, 10,5% – злочини проти життя та здоров’я особи, 8,2% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 4,2% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 3,5% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,6% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 2,4% – злочини проти правосуддя, 2,1% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,9% – злочини проти громадської безпеки, 1,8% – злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини), 1,7% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,5% – злочини проти довкілля та 0,8% – злочини у сфері господарської діяльності.

Протягом січня–травня п.р. обліковано 30 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство, 29 умисних тяжких тілесних ушкоджень, 7 зґвалтувань і замахів на зґвалтування.

Кількість випадків крадіжок становила 3318, шахрайств – 397, грабежів – 125, хабарництва – 39 та розбоїв – 28.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 14 осіб, які скоїли злочин у складі 4 організованих груп і злочинних організацій.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–травні п.р. становила 5014 осіб, із числа яких 1704 – жінки, 181 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 61 – неповнолітні та 39 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (67,4%) – від крадіжок та шахрайств, серед яких 35,8% – жінки.

У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, постраждало 163 особи, з яких 33 (20,2%) – загинуло.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 119 осіб, з них 5,9% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 20,2% було вбито.

Серед виявлених осіб (1590), які вчинили злочини, 20,9% раніше вже ставали на злочинний шлях, з них 68,7% мали незняту або непогашену судимість, 10,5% вчинили злочин у групі, 6,2% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 11,4% – жінки, 5,0% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 71,4%, безробітних – 1,1%.

Ціни

За розрахунками Держстату індекс споживчих цін (ІСЦ) по області за травень 2018р. до попереднього місяця склав 100,0%, з початку року–103,4%.

За січень–травень 2018р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,4%.

Найбільше, на 29,5% загалом подорожчали овочі за рахунок зростання цін на капусту на 231,6%, коренеплоди, цибулю та гриби – на 39,4%, картоплю – на 36,0%, натомість, овочі, вирощені з насіння, подешевшали на 11,7%. Також відбулося подорожчання фруктів у цілому на 14,5%, у т.ч. яблук – на 34,3%, водночас, цитрусові і сухофрукти подешевшали відповідно на 7,7% та 7,2%.

Окрім того, на 13,9–2,5% підвищились ціни на морозиво, мінеральні та джерельні води, фруктові соки, безалкогольні напої, яловичину, хліб, рибу та продукти з риби, сіль, прянощі та кулінарні трави, макаронні вироби, чай, кисломолочну продукцію, масло, кондитерські вироби з цукру. Водночас, яйця, сало, молоко подешевшали на 16,4%–12,1%, рис, сметана, борошно і крупи, цукор, соняшникова олія – на 5,5–1,5%.

Алкогольні напої, тютюнові вироби зросли в ціні загалом на 7,1%, зокрема, тютюнові вироби – на 9,2%.

Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива збільшилась на 2,5% внаслідок підвищення квартплати на 6,6%, тарифів на каналізацію, водопостачання, гарячу воду, опалення – на 11,6–2,6%, ціни скрапленого газу – на 14,9%, кам’яного вугілля – на 9,0%. Підвищення цін у сфері охорони здоров’я на 5,0% пов’язано, передусім, із подорожчанням фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання і амбулаторних послуг відповідно на 5,5% та 5,2%.

Ціни у сфері транспорту зросли на 3,7% за рахунок подорожчання транспортних послуг на 8,3%, палива та мастил – на 4,5%. Також подорожчали послуги ресторанів та готелів, зв’язку, товари (послуги) сфери відпочинку і культури, предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла, послуги сфери освіти на 5,9–2,0%.

Діяльність підприємств

Фінансовий результат до оподаткування великих і середніх підприємств області (крім банків, сільськогосподарських підприємств і бюджетних установ) за січень–березень 2018р. становив 263,4 млн.грн прибутку (за аналогічний період минулого року прибуток становив 0,8 млн.грн).

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 68,6%, отримано 672,7 млн.грн прибутку (на 57,8% більше, ніж за січень–березень 2017р.).

Протягом січня–березня 2018р. збитково спрацювали 31,4% підприємств. Ними отримано 409,3 млн.грн збитків, що на 3,8% менше, ніж за відповідний період минулого року.

Найбільше збиткових підприємств спостерігалось у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності (половина загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності), промисловості (38,1%), будівництві, інформації та телекомунікаціях, мистецтві, спорті, розвагах та відпочинку (по 33,3%), оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів (29,5%).

Промисловість

У січні–травні 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017 року індекс промислової продукції становив 98,4%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск зменшився на 5,3%, тоді як видобуток каменю дробленого (щебеню), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей зріс на 7,6%, граніту, необробленого або начорно обробленого – на 1,0%. В той же час видобуток мінералів інших скоротився на 5,1%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 99,9%.

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів випуск продукції у січні–травні п.р. до минулорічного періоду зріс на 3,7% через зростання виробництва харчових продуктів на 4,5% при одночасному зниженні виробництва напоїв на 2,2%.

Серед продукції галузі на 34,6% більше вироблено молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани, на 32,9% – печива солодкого, вафель, частково чи повністю покритих шоколадом або іншими сумішами, що містять какао, на 20,8% – продуктів молоковмісних, на 18,5% – оселедців солоних, на 11,9% – молока та вершків незгущених й без додання цукру жирністю більше 21%, на 4,7–8,4% – печива солодкого (уключаючи сендвіч–печиво; крім частково чи повністю покритого шоколадом або іншими сумішами, що містять какао), спредів та сумішей жирових, молока та вершків незгущених й без додання цукру жирністю не більше 1%, масла вершкового.

Поряд з цим зменшився випуск борошна – на 45,8%, сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого – на 20,3%, виробів ковбасних та подібних продуктів з м'яса, субпродуктів чи крові тварин – на 15,7%, хліба та виробів хлібобулочних – на 9,4%, яловичини і телятини, свіжої чи охолодженої – на 3,6%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяги продукції знизились відносно січня–травня 2017р. на 2,8%, зокрема у виробництві одягу – на 13,2%. Водночас на 14,6% зросло текстильне виробництво, на 1,3% – виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності обсяги продукції у січні–травні п.р. перевищили рівень минулорічного періоду на 6,7%, що зумовлено їх зростанням у виробництві паперу та паперових виробів на 14,1%, в обробленні деревини та виготовленні виробів із деревини та корка – на 2,5%. Водночас у поліграфічній діяльності обсяги скоротились на 10,1%.

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції зросло відносно січня–травня 2017р. на 8,4%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяги зменшилися на 8,4% через зниження випуску препаратів лікарських на 8,0%.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції обсяги не досягли рівня січня–травня торік на 3,1% через скорочення випуску гумових і пластмасових виробів на 6,7%, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 2,9%.

Серед видів іншої неметалевої мінеральної продукції випуск елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного зріс на 41,9%.

Водночас зменшилося виробництво бруківки, каменю бордюрного і плит для брукування, з каменю природного (крім сланцю) на 42%, розчинів бетонних готових для використання – на 41,2%, каменю обробленого для пам'ятників або будівництва з граніту та вироби з нього (крім плиток, кубиків та  виробів подібних з найбільшою стороною розміром менше 7 см, бруківки, каменю бордюрного, плит для брукування) – на 1,6%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, обсяги продукції зросли у січні–травні п.р. на 1,1% через їх нарощення у виробництві готових металевих виробів на 5,4% при одночасному зменшенні у металургії – на 10,7%.

У машинобудуванні випуск продукції до січня–травня 2017р. зріс на 5,0% через зростання обсягів у виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – на 37,6%, електричного устатковання – на 13,5%, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів – на 7,6%, машин і устатковання – на 2,2%.

У виробництві меблів, іншої продукції, ремонті і монтажі машин і устатковання обсяги продукції знизились відносно січня–травня 2017р. на 23,6%, зокрема обсяги з ремонту і монтажу машин і устатковання – на 35,0%, виробництво меблів – на 8,6%, виробництво іншої продукції – на 0,7%.

Серед видів меблевої продукції виробництво меблів для офісів дерев’яних збільшилось на 45,5%. Натомість випуск меблів для спалень дерев’яних (крім вмонтованих у стіну шаф, каркасів матрацних, світильників і освітлювального устатковання, дзеркал, призначених для встановлення на підлозі, сидінь) скоротився на 17,8%, меблів для їдалень та віталень дерев’яних (крім дзеркал, призначених для встановлення на підлозі, сидінь) на – 7,8%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції зріс на 1,2%.

У січні–квітні 2018р. промисловими підприємствами області реалізовано споживачам продукції (товарів, послуг) на 14001,2 млн.грн. Поставки продукції переробної промисловості склали 65,2% загального обсягу реалізації, підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 23,2%, добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 10,3%, підприємств із водопостачання, каналізації, поводження з відходами – 1,3%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–травні 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 100,7%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 103,8%, у господарствах населення – 100,1%.

У тваринництві господарствами всіх категорій порівняно з січнем–травнем 2017р. збільшено обсяги виробництва м’яса на 0,7 тис.т (на 2,2%) та молока на 3,1 тис.т (на 1,4%). Натомість вироблено менше яєць на 11,5 млн.шт (на 3,9%). У сільськогосподарських підприємствах виробництво молока зросло на 4,8% (на 2,2 тис.т), м’яса – на 7,5% (на 0,4 тис.т). Разом з тим виробництво яєць зменшилось на 27,9% (на 14,2 млн.шт). У господарствах населення приріст виробництва молока склав 0,5%, м’яса та яєць – 1,1%.

За розрахунками, на 1 червня 2018р. в усіх категоріях господарств утримувалось 208,1 тис. голів великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 112,2 тис. голів. Чисельність свиней становила 142,3 тис. голів, овець та кіз – 32,1 тис. голів, птиці свійської – 7533,3 тис. голів. Порівняно з 1 червня 2017р. в усіх категоріях господарств зросло поголів’я великої рогатої худоби на 0,3%, птиці свійської – на 0,4%, овець та кіз – на 3,2%. Натомість, кількість свиней скоротилась на 0,8%.

На початок червня 2018р. населенням утримувалось 72,9% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 77,5%, свиней – 73,2%, овець і кіз – 86,9%, птиці свійської – 91,8%.

Сільськогосподарські підприємства області значно наростили обсяг реалізації продукції рослинництва. Так, проти січня–травня 2017р. продаж зернових та зернобобових культур зріс в 1,7 раза (кукурудзи на зерно – у 2 рази, жита – у 2,9 раза), бобів сої – в 1,7 раза, насіння соняшнику – в 1,5 раза.

Порівняно з січнем–травнем 2017р. обсяг реалізації сільськогосподарських тварин зменшився на 11,8%, у т.ч. великої рогатої худоби – на 21,5%, птиці – на 19,5%; водночас продаж свиней збільшився на 33,6%.

Продаж молока зменшився у порівнянні з січнем–травнем 2017р. на 5,2%, яєць – на 25,3%.

На 1 червня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових та олійних культур, було в наявності 186,6 тис.т зерна (на 13,3% менше, ніж на 1 червня 2017р.), у т.ч. 57,8 тис.т пшениці, 96,0 тис.т кукурудзи, 7,3 тис.т ячменю та 7,0 тис.т жита. Безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах зберігалося 122,5 тис.т зерна (на 11,4% більше, ніж на 1 червня 2017р.), у т.ч. 36,1 тис.т пшениці, 63,3 тис.т кукурудзи, 4,3 тис.т ячменю та 3,5 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 64,1 тис.т зерна (на 39,1% менше, ніж на 1 червня 2017р.).

Запаси насіння соняшнику становили 14,5 тис.т (на 18,5% менше, ніж на 1 червня 2017р.), з них безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) – 9,5 тис.т (на 21,9% менше), а на підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання, – 5,0 тис.т (на 11,1% менше).

Будівництво

У січні–травні 2018р. великими, середніми та вагомими за обсягами малими підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 468,7 млн.грн.

Індекс будівельної продукції у січні–травні п.р. порівняно з січнем–травнем 2017р. становив 84,2% (у січні–травні 2017р. порівняно з січнем–травнем 2016р. – 215,7%).

У структурі будівельних робіт 37,3% виконанно на будівництві інженерних споруд, 33,2% – на будівництві житла, 29,5% – на будівництві нежитлових будівель.

Нове будівництво, розширення, реконструкція склали 73,1% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 21,8% та 5,1% відповідно.

Зовнішня торгівля товарами

У січні–квітні 2018р. експорт товарів становив 224,4 млн.дол. США, імпорт – 144,7 млн.дол. США. Порівняно з січнем–квітнем 2017р. експорт зріс на 15,7%, імпорт – на 5,8%. Позитивне сальдо становило 79,7 млн.дол. (у січні–квітні 2017р. – також позитивне 57,1 млн.дол.). Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 95 країн світу.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–квітнем 2017р. збільшилась частка машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, деревини і виробів з неї, мінеральних продуктів. Натомість зменшилась частка продуктів рослинного походження, недорогоцінних металів та виробів з них.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 146,1 млн.дол., або 65,1% від загального обсягу експорту та збільшився порівняно з січнем–квітнем 2017р. на 30,4 млн.дол., або на 26,3%. Найбільші обсяги експорту до країн ЄС склали машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 29,3% від загального обсягу експорту, деревина і вироби з деревини – 19,1%, текстильні матеріали та текстильні вироби – 13,4%, продукти рослинного походження – 11,5%, недорогоцінні метали та вироби з них – 7,9%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн–членів ЄС здійснювалися до Німеччини, Польщі, Румунії та Італії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Білорусі, Туреччини та Російської Федерації.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно з січнем–квітнем 2017р. збільшилась частка машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них, текстильних матеріалів та текстильних виробів, виробів з каменю, гіпсу, цементу, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, готових харчових продуктів. Водночас зменшилась частка мінеральних продуктів, засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 99,7 млн.дол., або 68,9% від загального обсягу та збільшився проти січня–квітня 2017р. на 24,7 млн.дол., або на 32,9%. Найвагоміші обсяги імпорту товарів із країн ЄС склали машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 36,8% від загального обсягу імпорту, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них – 13,1%, текстильні матеріали та текстильні вироби – 9,5%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 7,8%, вироби з каменю, гіпсу, цементу – 6,9%.

Серед країн ЄС найвагоміші обсяги імпортних надходжень товарів здійснювалися з Угорщини, Німеччини, Польщі, Італії, серед інших країн світу – з Білорусі та Китаю.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за січень–травень 2018р. становив 8710,7 млн.грн, що у порівнянних цінах складає 107,8% обсягу січня–травня 2017р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за січень–травень 2018р. становив 5340,9 млн.грн, або 108,6% обсягу січня–травня 2017р. у порівнянних цінах.

Транспорт

У січні–травні 2018р. вантажооборот підприємств транспорту склав 1773,4 млн.ткм, або 118,8% від обсягу січня–травня 2017р.

Підприємствами транспорту перевезено 10175,8 тис.т вантажів, що становить 108,8% від обсягів січня–травня 2017р.

Залізничним транспортом області у січні–травні 2018р. відправлено 6969,8 тис.т вантажів, що на 5,0% більше, ніж у січні–травні 2017р. Найбільше відправлено будівельних матеріалів – 5532,1 тис.т, що на 4,9% більше, ніж у січні–травні 2017р. Також зросло перевезення хімічних і мінеральних добрив – у 12,8 раза, чорних металів – у 4,0 раза, нафти та нафтопродуктів – на 25,9%, брухту чорних металів – на 1,0%. Водночас знизилося перевезення зерна і продуктів перемелу на 13,7%, лісових та інших вантажів – на 3,0% та 0,5% відповідно.

У січні–травні 2018р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 1615,3 млн.пас.км, що становить 176,7% від обсягу січня–травня 2017р.

Послугами пасажирського транспорту скористалося 45,8 млн. пасажирів, або 97,2% від обсягу січня–травня 2017р.