Архів: 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Соціально-економічне становище Житомирської області
за січень–листопад 2017 року

Повідомлення Головного управління статистики у Житомирській області

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 листопада 2017р., становила 1233,2 тис. особи, з них 59,0% мешкали у містах та селищах міського типу. Упродовж січня–жовтеня 2017р. чисельність населення області зменшилась на 7280 осіб. Зменшення відбулося за рахунок природного (6711 осіб) та міграційного скорочень (569 осіб) скорочень населення.

Кількість живонароджених у січні–жовтні 2017р. становила 9898 осіб, померлих – 16609 осіб.

Ринок праці

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ і організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у жовтні 2017р. становила 208,8 тис. осіб.

За адміністративними даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних зросла за місяць на 1,1% і на кінець листопада 2017р. становила 13,1 тис. осіб, з них 59,9% склали жінки, 42,9% – особи, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, 36,8% – молоді особи у віці до 35 років. Допомогу по безробіттю отримували 9,8 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області становив 1,7%, у міських поселеннях – 1,5%, у сільській місцевості – 2,2% населення працездатного віку.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж листопада 2017р. становила 9,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю склав 2070,5 грн, що дорівнює 64,7% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, упродовж листопада п.р. скоротилась на 13,5% і на кінець місяця становила 3054 одиниці.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець листопада 2017р. був на кваліфікованих робітників з інструментом (22,5% від загальної кількості заявлених вакансій) та робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устатковання, складання устатковання та машин (20,7%), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,3%) і технічних службовців (3,4%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) у цілому по області протягом листопада 2017р. не змінилося і становило 4 особи.

Доходи населення

У січні–жовтні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 5671 грн і порівняно з відповідним періодом 2016р. збільшився на 45,7%.

Найбільш оплачуваними в економіці традиційно залишаються працівники, зайняті на підприємствах з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, готових металевих виробів, крім машин і устатковання, у сфері фінансової та страхової діяльності, з виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та напоїв, розмір заробітної плати яких перевищив середній показник по області в 1,5–1,9 раза. При цьому абсолютний розмір заробітної плати працівників, зайнятих на підприємствах рибного господарства, у сфері поштової та кур’єрської діяльності, у поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації, у виробництві електричного устатковання, не перевищив 55,2% середнього рівня по економіці.

Індекс реальної заробітної плати за січень–жовтень 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. становив – 126,4%.

Загальна сума боргу з виплати заробітної плати за період з початку 2017р. зменшилась на 20,5%, або на 1,1 млн.грн і на 1 листопада 2017р. становила 4,4 млн.грн, що дорівнює 0,3% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2017р.

На 1 листопада 2017р. вагома частка суми заборгованості з виплати заробітної плати припала на підприємства промисловості (70,0%), професійної, наукової та технічної діяльності (28,9%). При цьому найбільші борги утворені на підприємствах міст Житомира – 55,5% (2,4 млн.грн) та Коростеня – 40,9% (1,8 млн.грн). У структурі загального обсягу боргу на економічно активні підприємства приходиться 16,6%, на суб’єкти господарювання щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом – 54,5%, решта (28,9%) – на економічно неактивні підприємства.

Сума невиплаченої заробітної плати працівників економічно активних підприємств упродовж жовтня 2017р. збільшилась на 7,4% і на 1 листопада 2017р. становила 729,1 тис.грн.

Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату на 1 листопада 2017р. становила 84 особи. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 8680 грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів на 1 листопада 2017р. становила 50,1 тис.грн. Весь борг утворено за рахунок місцевого бюджету.

Соціальний захист

У січні–жовтні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 278,1 тис. домогосподарств області, з них у міських поселеннях – 177,5 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 100,6 тис.

Загальна сума призначених субсидій у січні–жовтні 2017р., становила 92,8 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 66,4 млн.грн, у сільській місцевості – 26,4 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у жовтні 2017р. становив 473,1 грн (у жовтні 2016р. – 930,8 грн).

Крім того, у січні–жовтні 2017р. 54,6 тис. домогосподарств області призначені субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 8,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 46,2 тис. Середній розмір призначеної у жовтні 2017р. готівкової субсидії на одне домогосподарство становив 2754,4 грн (у жовтні 2016р. – 2022,2 грн).

У січні–жовтні 2017р. загальна сума отриманих домогосподарствами субсидій готівкою на відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 150,3 млн.грн.

У січні–жовтні 2017р. населенню області за житлово-комунальні послуги нараховано 1058,0 млн.грн. Сплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 1159,3 млн.грн, або 109,6% від нарахувань.

На кінець жовтня 2017р. заборгованість населення за газопостачання становила 89,4 млн.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 71,8 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 49,5 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 14,8 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 8,3 млн.грн.

В області триває процес реструктуризації заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг. У січні–жовтні 2017р. з боржниками укладено 514 договорів на суму 1954,9 тис.грн; сума внесених платежів за цей період – 703,5 тис.грн.

Правопорушення

За повідомленням прокуратури області, протягом січня–листопада 2017р. обліковано 14373 кримінальні правопорушення. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 41,5% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 63,6% становили злочини проти власності, 8,6% – злочини проти життя та здоров’я особи, 5,3% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 4,9% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 3,9% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 2,1% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, по 1,9% – злочини проти довкілля, проти громадської безпеки та проти громадського порядку та моральності, 1,6% – злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини), 1,5% – злочини проти правосуддя, 1,4% – проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина та 0,6% – злочини у сфері господарської діяльності.

Протягом січня–листопада 2017р. обліковано 50 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство, 88 умисних тяжких тілесних ушкоджень, 9 зґвалтувань і замахів на зґвалтування.

Кількість випадків крадіжок становила 7450, шахрайств – 978, грабежів – 391, розбоїв – 73 та хабарництва – 58.

Правоохоронними органами у січні–листопаді 2017р. виявлено 23 особи, які скоїли злочин у складі 5 організованих груп і злочинних організацій, закінчено 5 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–листопад 2017р. становила 10961 особу, із числа яких 3981 – жінки, 487 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 189 – неповнолітні та 70 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (69,6%) – від крадіжок та шахрайств, серед яких 37,7% – жінки.

У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, постраждало 448 осіб, з яких 106 (23,7%) – загинуло.

Усього внаслідок злочинних діянь загинула 231 особа, з них 14,7% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 17,7% було вбито.

Серед виявлених осіб (3802), які вчинили злочини, 22,4% раніше вже ставали на злочинний шлях, з них 67,5% мали незняту або непогашену судимість, 11,8% вчинили злочин у групі, 7,9% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 11,7% – жінки, 5,6% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 72,1%, безробітних – 1,1%.

Ціни

За розрахунками Держстату індекс споживчих цін (ІСЦ) по області за листопад 2017р. до попереднього місяця склав 100,4%, з початку року – 112,1%.

За січень–листопад 2017р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 13,8%. Зокрема, сало подорожчало на 58,2%, свинина – на 43,7%, яловичина, м’ясо курей, хліб, сметана, рис, молоко, масло, фруктові соки, кисломолочна продукція, сири – на 28,1–13,0%. Поряд з цим, борошно і крупи подешевшали на 13,0%, цукор – на 4,1%, риба та продукти з риби – на 2,3%.

Ціни на овочі піднялись загалом на 5,9% за рахунок подорожчання коренеплодів, цибулі та грибів і картоплі на 12,5% та 7,8% відповідно. Також відбулося подорожчання фруктів у цілому на 26,3%, у т.ч. цитрусових, яблук, ягід на 38,2–26,0%.

Алкогольні напої, тютюнові вироби зросли в ціні загалом на 21,4%, зокрема, тютюнові вироби – на 36,2%.

Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива збільшилась на 10,0% внаслідок підвищення квартплати на 40,2%, ціни на водопостачання, електроенергію, каналізацію на 28,9–24,4%.

Підвищення цін у сфері охорони здоров’я на 10,2% пов’язано, передусім, із подорожчанням послуг лікарень на 36,2%, амбулаторних послуг – на 16,3%.

Ціни у сфері транспорту зросли на 16,1% за рахунок збільшення вартості транспортних послуг на 25,5%.

Також подорожчали послуги закладів освіти на 22,0%, ресторанів та готелів – на 20,0%.

Діяльність підприємств

Фінансовий результат до оподаткування великих і середніх підприємств області (крім банків, сільськогосподарських підприємств і бюджетних установ) за січень–вересень 2017р. становив 271,0 млн.грн прибутків проти 153,4 млн.грн за аналогічний період 2016р.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 71,0%, отримано 1346,0 млн.грн прибутку, що на 12,4% більше, ніж за січень–вересень 2016р.

Частка збиткових підприємств у порівнянні з відповідним періодом 2016р. зменшилась на 1,7 в.п. і становила 29,0%. Ними отримано 1075,0 млн.грн збитків, що на 3,0% більше, ніж за січень–вересень 2016р.

Найбільше збиткових підприємств спостерігалось в охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги (50,0% загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності), діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (44,4%), транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності (40,9%).

Промисловість

У січні–листопаді 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. індекс промислової продукції становив 108,8%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск збільшився на 20,3%, у тому числі видобуток граніту, необробленого або начорно обробленого зріс на 22,4%, гранул, щебеню (каменю дробленого), крихти та порошку – на 18,4%, мінералів інших – на 15,8%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 104,6%.

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів випуск продукції у січні–листопаді 2017р. до відповідного періоду 2016р. скоротився на 3,3% через зменшення виробництва напоїв на 7,5%, харчових продуктів – на 2,8%.

Серед продукції галузі на 90,5% менше виготовлено молока та вершків згущених, на 34,8% – оселедців солоних, на 25,9% – молока і вершків сухих, на 20,0% – молока та вершків, жирністю більше 6%, на 11,9–17,5% – масла вершкового, йогурту та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків, виробів ковбасних, на 7,3–10,4% – сирів сичужних та плавлених, хліба та виробів хлібобулочних, м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого, м’яса свиней свіжого чи охолодженого, на 3,6% – напоїв безалкогольних.

Поряд з цим майже на третину більше вироблено продуктів молоковмісних, на 30,8% – олії нерафінованої, на 30,1% – борошна, на 26,4% – печива солодкого і вафель, на 21,9% – спредів та сумішей жирових, на 5,1% – молока рідкого обробленого.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяги продукції зросли відносно січня–листопада 2016р. на 10,5%, зокрема у текстильному виробництві – на 19,5%, виробництві одягу – на 12,1%, виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 4,2%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності обсяги продукції у січні–листопаді 2017р. перевищили рівень відповідного періоду 2016р. на 13,2%, що зумовлено їх зростанням у поліграфічній діяльності на 43,9%, в обробленні деревини та виготовленні виробів із деревини та корка – на 15,2%, у виробництві паперу та паперових виробів – на 10,5%.

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції зросло відносно січня–листопада 2016р. на 9,6%. При цьому фарб та лаків на основі акрилових або вінілових полімерів, у водному середовищі вироблено на 19,6% більше відповідного періоду 2016р, фарб та лаків; сикативів готових – на 4,2%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяги зменшилися на 24,5% через зниження на чверть випуску препаратів лікарських.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції обсяги перевищили рівень січня–листопада 2016р. на 0,4% за рахунок збільшення на 13,5% виробництва гумових і пластмасових виробів при одночасному зниженні випуску іншої неметалевої мінеральної продукції на 0,3%.

Серед видів іншої неметалевої мінеральної продукції випуск вікон та їх рам, дверей та їх коробки і пороги, з пластмас зріс на 35,4%, розчинів бетонних готових для використання – на 31,5%, каменю декоративного і будівельного обробленого та виробів з нього – на 14,4%. Водночас зменшилося виробництво елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного на 17,8%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, обсяги продукції зросли у січні–листопаді 2017р. на 7,9% через їх нарощення у металургії на 18,2%, у виробництві готових металевих виробів – на 3,6%.

У машинобудуванні випуск продукції до січня–листопада 2016р. зріс на 9,8% через зростання обсягів у виробництві машин і устатковання на 18,5%, електричного устатковання – на 0,3%. Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів залишилось на рівні минулорічного періоду. Водночас на 29,7% скоротилося виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції.

У виробництві меблів, іншої продукції, ремонті і монтажі машин і устатковання обсяги продукції зросли відносно січня–листопада 2016р. на 48,9%, зокрема обсяги з ремонту і монтажу машин і устатковання – удвічі, виробництво меблів – на 5,6%. Водночас обсяги з виробництва іншої продукції скоротилися на 22,7%.

Серед видів меблевої продукції виробництво меблів для сидіння переважно з дерев’яним каркасом збільшилося у 1,5 раза, меблів кухонних – на 11,9%. Натомість випуск меблів для офісів і підприємств торгівлі скоротився на 23,0%, меблів для спалень, їдалень і віталень дерев’яних – на 8,1%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції до січня–листопада 2016р. не змінився.

У січні–жовтні 2017р. промисловими підприємствами області реалізовано споживачам продукції (товарів, послуг) на 29878,4 млн.грн. Поставки продукції переробної промисловості склали 71,9% загального обсягу реалізації, підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 16,8%, добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 9,9%, підприємств із водопостачання, каналізації, поводження з відходами – 1,4%.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні–листопаді 2017р. порівняно з cічнем–листопадом 2016р. становив 102,9%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 92,0%, у господарствах населення – 110,4%. Індекс продукції рослинництва становив 104,1%, продукції тваринництва – 100,4%.

Площі озимих на зерно та зелений корм під урожай 2018р. у господарствах усіх категорій зросли проти площ під урожай 2017р. на 24,3 тис.га (на 13,2%), у т.ч. зернових культур – на 5,3 тис.га (на 3,4%). У їх структурі частка пшениці становить 78,8% (торік – 71,9%), жита – 15,7% (20,3%), ячменю – 4,6% (6,4%) відповідно.

Також, збільшились проти минулорічних площі під озимим ріпаком на зерно (на 18,5 тис.га, або в 1,9 раза).

Господарствами всіх категорій порівняно з січнем–листопадом 2016р. збільшено обсяги виробництва яєць на 32,3 млн.шт (на 5,2%), молока – на 7,2 тис.т (на 1,4%), м’яса на 1,1 тис.т (на 1,6%).

У структурі реалізації худоби та птиці на забій сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) частка великої рогатої худоби становила 43,7% (у січні–листопаді 2016р. – 38,7%), свиней – 43,1% (47,3%), птиці – 12,9% (13,7%), овець та кіз – 0,2% (0,2%).

За розрахунками, станом на 1 грудня 2017р. в усіх категоріях господарств утримувалося 195,2 тис. голів великої рогатої худоби, у т.ч. корів 110,3 тис. голів. Чисельність свиней становила 145,8 тис. голів, овець та кіз – 25,2 тис. голів, птиці всіх видів – 7530,8 тис. голів. Порівняно з 1 грудня 2016р. в усіх категоріях господарств чисельність великої рогатої худоби зросла на 4,0%, у т.ч. корів – на 1,1%, птиці – на 3,8%. Водночас поголів’я свиней скоротилося на 13,8%, овець та кіз – на 8,0%.

Сільськогосподарські підприємства області значно наростили обсяг реалізації продукції рослинництва. Так, проти січня–листопада 2016р. продаж зернових та зернобобових культур зріс на 13,4% (найістотніше жита – у 1,6 раза, ячменю – у 1,5 раза, кукурудзи на зерно – на 19,2%), насіння ріпаку і кользи – у 2,5 раза, насіння соняшнику – у 1,5 раза.

Порівняно з січнем–листопадом 2016р. обсяг реалізації сільськогосподарських тварин збільшився на 16,7%, у т.ч. великої рогатої худоби – у 1,5 раза, птиці – на 1,6%; продаж свиней зменшився на 11,0%. Продаж молока зріс у порівнянні з січнем–листопадом 2016р. на 7,7%, яєць – на 0,2%.

На 1 грудня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових та олійних культур, було в наявності 666,7 тис.т зерна (на 17,3% менше, ніж на 1 грудня 2016р.), у т.ч. 179,7 тис.т пшениці, 394,2 тис.т кукурудзи, 21,2 тис.т ячменю та 24,4 тис.т жита. Безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах зберігалося 402,9 тис.т зерна (на 25,6% менше, ніж на 1 грудня 2016р.), у т.ч. 109,2 тис.т пшениці, 220,2 тис.т кукурудзи, 17,6 тис.т ячменю та 12,4 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 263,8 тис.т зерна (на 0,1% менше, ніж на 1 грудня 2016р.).

Запаси насіння соняшнику становили 96,4 тис.т (на 1,3% більше, ніж на 1 грудня 2016р.), з них безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) – 53,2 тис.т (на 7,6% більше), на підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання, – 43,2 тис.т (на 5,5% менше).

Будівництво

У січні–листопаді 2017р. великими, середніми та вагомими за обсягами малими підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1271,8 млн.грн, з них 39,1% (497,4 млн.грн) – на будівництві нежитлових будівель, 35,8% (454,8 млн.грн) – на будівництві інженерних споруд, 25,1% (319,6 млн.грн) – на будівництві житла.

Індекс будівельної продукції у січні–листопаді 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. становив 145,4%.

У структурі виконаних робіт за характером будівництва нове будівництво, розширення, реконструкція склали 71,7% загального обсягу, капітальний і поточний ремонти – 20,0% та 8,3% відповідно.

Капітальні інвестиції

За січень–вересень 2017р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 4151,6 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах становить 122,6% обсягу відповідного періоду 2016р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,1% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, з яких у машини, обладнання і транспортні засоби – 60,2% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 35,1%.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 73,1% загального обсягу. Частка коштів населення на будівництво житла становила 8,8%, кредитів банків та інших позик – 7,7%, бюджетних коштів – 9,2%.

Найбільшу частку капітальних інвестицій (1565,3 млн.грн, або 37,7%) освоєно підприємствами, основним видом економічної діяльності яких є промисловість (у січні–вересні 2016р. – 44,8%, або 1450,3 млн.грн). При цьому підприємствами переробної промисловості освоєно 80,3% усіх коштів промисловості, добувної і розроблення кар’єрів – 9,7%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 9,2%, з водопостачання; каналізації, поводження з відходами – 0,8%. Капітальні інвестиції підприємств та організацій сільського, лісового та рибного господарств за січень–вересень 2017р. становили 1336,0 млн.грн, або 32,2% загального обсягу (у відповідному періоді 2016р. – 701,5 млн.грн, або 21,6%).

Водночас порівняно з січнем–вереснем 2016р. частка інвестицій підприємств транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності скоротилась на 1,6 в.п. і склала 1,6%, оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – на 1,1 в.п. і 6,2%, будівельних підприємств – на 0,8 в.п. і 11,9%, установ охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – на 0,8 в.п. і 1,2% відповідно.

Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 450,2 млн.грн (10,8% загального обсягу), що на 1,7% більше, ніж у січні–вересні 2016р.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–жовтні 2017р. обсяг експорту товарів становив 487,0 млн.дол. США, імпорту – 376,5 млн.дол. США. Порівняно з січнем–жовтнем 2016р. експорт зріс на 23,7%, імпорт – на 41,6%. Позитивне сальдо становило 110,5 млн.дол. (у січні–жовтні 2016р. – також позитивне 127,8 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 110 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 286,3 тис.дол., або 58,8% від загального обсягу експорту та збільшився порівняно з січнем–жовтнем 2016р. на 64,2 млн.дол., або на 28,9%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Німеччини, Польщі, Румунії та Італії. Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Білорусі, Російської Федерації та Туреччини.

Основу товарної структури експорту зовнішньої торгівлі області склали продукти рослинного походження, деревина і вироби з неї, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, текстильні матеріали та текстильні вироби, вироби з каменю, гіпсу, цементу, недорогоцінні метали та вироби з них.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 206,2 млн.дол., або 54,8% від загального обсягу та збільшився проти січня–жовтня 2016р. на 44,8 млн.дол., або на 27,7%.

Серед країн ЄС найвагоміші обсяги імпортних надходжень товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Угорщини, Італії, серед інших країн світу – з Білорусі, Китаю та Російської Федерації.

У товарній структурі імпорту переважали мінеральні продукти, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, текстильні матеріали та текстильні вироби, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби, недорогоцінні метали та вироби з них.

Упродовж січня–вересня 2017р. в економіку Житомирщини іноземними інвесторами вкладено 1,9 млн.дол. США прямих інвестицій та вилучено 2,5 млн.дол. США січні–вересні 2016р. вкладено 5,2 млн.дол. та вилучено 1,7 млн.дол.).

Інше збільшення вартості акціонерного капіталу становило 17,9 млн.дол. і відбулося за рахунок курсової різниці (у січні–вересні 2016р. таке збільшення становило 0,1 млн.дол.).

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 жовтня 2017р. становив 233,6 млн.дол. США, що на 8,0% більше, ніж на початок року. Із країн ЄС із початку інвестування унесено 193,1 млн.дол. інвестицій (82,7% загального обсягу), з інших країн світу – 40,5 млн.дол. (17,3%).

Інвестиції надходили із 49 країн світу. До основних країн-інвесторів, на які припало 84,9% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 134,3 млн.дол., Швейцарія – 17,7 млн.дол., Нідерланди – 10,4 млн.дол., Німеччина – 9,3 млн.дол., Польща – 7,7 млн.дол, Італія – 6,6 млн.дол., Вірґінські Острови (Брит.) – 6,5 млн.дол. та Велика Британія – 5,7 млн.дол.

На підприємствах промисловості зосереджено 186,9 млн.дол. (80,0%) прямих інвестицій, у т.ч. переробної – 173,4 млн.дол. У сільському, лісовому та рибному господарстві акумульовано 19,9 млн.дол., або 8,5% загального обсягу прямих інвестицій, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 10,5 млн.дол. (4,5%).

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за січень–листопад 2017р. становив 17932,6 млн.грн, що у порівнянних цінах складає 105,3% обсягу січня–листопада 2016р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за січень–листопад 2017р. становив 10914,5 млн.грн, або 104,2% обсягу січня–листопада 2016р. у порівнянних цінах.

Транспорт

У січні–листопаді 2017р. вантажооборот підприємств транспорту Житомирської області склав 3669,1 млн.ткм, що на 23,5% більше обсягу січня–листопада 2016р.

Підприємствами транспорту перевезено 23137,2 тис.т вантажів, що становить 121,4% від обсягів січня–листопада 2016р.

Залізничним транспортом області у січні–листопаді 2017р. відправлено 16475,1 тис.т вантажів, що на 19,7% більше, ніж у січні–листопаді 2016р.

Найбільше відправлено будівельних матеріалів – 13339,1 тис.т, що на 23,8% більше, ніж у січні–листопаді 2016р. Також зросло перевезення коксу – у 5,0 раза, кам’яного вугілля – у 3,0 раза, зерна і продуктів перемелу – у 2,0 раза, нафти та нафтопродуктів – в 1,9 раза, хімічних і мінеральних добрив – в 1,8 раза, брухту чорних металів – на 26,9%, інших вантажів – на 2,1%. Водночас перевезення чорних металів зменшилося проти січня–листопада 2016р. на 83,3%, лісових вантажів – на 43,1%.

У січні–листопаді 2017р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 2021,0 млн.пас.км, що становить 105,3% від обсягу січня–листопада 2016р.

Послугами пасажирського транспорту скористалися 105,7 млн. пасажирів, або 101,9% від обсягу січня–листопада 2016р.