Головне управління статистики у Житомирській області
оприлюднює звіт про використання коштів державного бюджету
у 2017
році (за економічною структурою бюджетної класифікації)

КЕКВ

Найменування

Загальний фонд (грн)

Спеціальний фонд (грн)

Затверджено на рік
з урахуванням змін

Касові видатки
(всього)

Затверджено на рік
з урахуванням змін

Касові видатки
(всього)

1207010

Керівництво та управління у сфері статистики

31251671

31243839

911760

656902

2000

Поточні видатки

31251671

31243839

911760

656902

2100

Оплата праці працівників бюджетних установ

30122125

30114293

 

 

2111

Заробітна плата

24805016

24805016

 

 

2120

Нарахування на заробітну плату

5317109

5309277

 

 

2200

Використання товарів і послуг

1129546

1129546

761760

615888

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

7392

7392

137315

137157

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

35949

35949

235290

230969

2250

Видатки на відрядження

8605

8605

8000

7988

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1077600

1077600

379155

238239

2271

Оплата теплопостачання

180000

180000

32412

13170

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

18000

18000

5000

3327

2273

Оплата електроенергії

429600

429600

51616

51616

2274

Оплата природного газу

450000

450000

290127

170126

2275

Оплата інших енергоносіїв

 

 

 

 

2280

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

 

 

2000

1535

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 

 

2000

1535

2800

Інші поточні видатки

 

 

150000

41014

3000

Капітальні видатки

 

 

 

 

3100

Придбання основного капіталу

 

 

 

 

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 

 

 

 

3120

Капітальне будівництво (придбання)

 

 

 

 

3130

Капітальний ремонт

 

 

 

 

3132

Капітальний ремонт інших об`єктів

 

 

 

 

1207020

Статистичні спостереження та переписи

 

 

 

 

2000

Поточні видатки

 

 

 

 

2110

Оплата праці працівників бюджетних установ

 

 

 

 

2111

Заробітна плата

 

 

 

 

2120

Нарахування на заробітну плату

 

 

 

 

2200

Використання товарів і послуг

 

 

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 

 

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 

 

 

 

2250

Видатки на відрядження

 

 

 

 

1207030

Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя

170059

164842

 

 

2000

Поточні видатки

170059

164842

 

 

2280

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

170059

164842

 

 

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

170059

164842

 

 

Всього по КПКВ:

31421730

31408681

911760

656902

У 2017 році фінансування державної статистичної діяльності здійснювалася за бюджетними програмами:

- «Керівництво та управління у сфері статистики»;

- «Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя».

Кошторисні призначення в частині видатків державного бюджету у 2017 році для органів державної статистки (з урахуванням змін) були затверджені в сумі – 32333,5 тис.грн, у тому числі видатки загального фонду склали 31421,7 тис.грн, спеціального – 911,8 тис.грн.

Структура видатків загального фонду: оплата праці та нарахування на неї – 95,9 %; оплата енергоносіїв – 3,4 %; плата домогосподарствам за ведення записів доходів – 0,5%.

Що стосується видатків спеціального фонду, то із загального обсягу видатків спеціального фонду 56,04% складала оплата за товари та послуги (крім комунальних) та 36,3% – оплата комунальних послуг та енергоносіїв.

Протягом 2017 року з метою забезпечення функціональних повноважень Головним управлінням статистики здійснювався перерозподіл кошторисних призначень загального та спеціального фондів між кодами економічної класифікації видатків. Станом на 01.01.2018р. кредиторська заборгованість відсутня.

 

© Головне управління статистики у Житомирській області
Дата останньої модифікації: 0
5/03/2018