Головне управління статистики у Житомирській області
оприлюднює звіт про використання коштів державного бюджету
у 201
6 році (за економічною структурою бюджетної класифікації)

КЕКВ

Найменування

Загальний фонд (грн)

Спеціальний фонд (грн)

Затверджено на рік з урахуванням змін

Касові видатки

(всього)

Затверджено на рік з урахуванням змін

Касові видатки

(всього)

1207010

Керівництво та управління у сфері статистики

18491057

18483157

1022503

656290

2000

Поточні видатки

18491057

18483157

1012503

656290

2100

Оплата праці працівників бюджетних установ

17456079

17448179

 

 

2111

Заробітна плата

14365714

14365714

 

 

2120

Нарахування на заробітну плату

3090365

3082465

 

 

2200

Використання товарів і послуг

1034978

1034978

942503

623180

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

7100

7100

169432

168791

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

33550

33550

248405

248364

2250

Видатки на відрядження

3000

3000

90000

89655

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

991328

991328

432666

114425

2271

Оплата теплопостачання

127000

127000

20000

20000

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

18600

18600

5000

4783

2273

Оплата електроенергії

306400

306400

125000

24878

2274

Оплата природного газу

532928

532928

282666

64764

2275

Оплата інших енергоносіїв

6400

6400

 

2280

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

 

 

2000

1945

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 

 

2000

1945

2800

Інші поточні видатки

 

 

70000

33110

3000

Капітальні видатки

 

 

10000

3100

Придбання основного капіталу

 

 

10000

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 

 

10000

3120

Капітальне будівництво (придбання)

 

 

 

 

3130

Капітальний ремонт

 

 

 

 

3132

Капітальний ремонт інших об`єктів

 

 

 

 

1207020

Статистичні спостереження та переписи

 

 

 

 

2000

Поточні видатки

 

 

 

 

2110

Оплата праці працівників бюджетних установ

 

 

 

 

2111

Заробітна плата

 

 

 

 

2120

Нарахування на заробітну плату

 

 

 

 

2200

Використання товарів і послуг

 

 

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 

 

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 

 

 

 

2250

Видатки на відрядження

 

 

 

 

1207030

Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя

156528

151960

 

 

2000

Поточні видатки

156528

151960

 

 

2280

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

156528

151960

 

 

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

156528

151960

 

 

Всього по КПКВ:

18647585

18635117

1022503

656290

У 2016 році фінансування державної статистичної діяльності здійснювалася за бюджетними програмами:

- «Керівництво та управління у сфері статистики»;

- «Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя».

Кошторисні призначення в частині видатків державного бюджету у 2016 році для органів державної статистки (з урахуванням змін) були затверджені в сумі – 19670,1 тис.грн, у тому числі видатки загального фонду склали 18647,6 тис.грн, спеціального –1022,5 тис.грн.

Структура видатків загального фонду: оплата праці та нарахування на неї – 88,8%; оплата енергоносіїв – 7,25%; плата домогосподарствам за ведення записів доходів – 0,8%.

Що стосується видатків спеціального фонду, то із загального обсягу видатків спеціального фонду 63,6% складала оплата за товари та послуги (крім комунальних) та 17,4% – оплата комунальних послуг та енергоносіїв.

Протягом 2016 року з метою забезпечення функціональних повноважень Головним управлінням статистики здійснювався перерозподіл кошторисних призначень загального та спеціального фондів між кодами економічної класифікації видатків. Станом на 01.01.2017р. кредиторська заборгованість відсутня.

© Головне управління статистики у Житомирській області
Дата останньої модифікації: 10/03/201
7