Архів: 2020 2019 2018 2017 2016

З питань придбання статистичних збірників
звертатись за тел. (0412)
42-12-44, кімната 507

«Статистичний щорічник Житомирської області»

Статистичний щорічник містить широкий спектр показників соціального, екологічного та економічного стану області у 2021 році порівняно з 2000, 2005, 2010, 2015, 2017–2020 роками. Збірник сформовано за такими розділами: основні геополітичні та економічні характеристики; населення та міграція; ринок праці; доходи та умови життя; населені пункти та житло; освіта; охорона здоров’я та соціальний захист; культура, відпочинок, спорт і туризм; правосуддя та злочинність; навколишнє середовище та природні ресурси; національні рахунки; державні фінанси та кредит; ціни; реєстр статистичних одиниць; енергетика; промисловість; сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибне господарство; будівництво; капітальні інвестиції; транспорт; зовнішньоекономічна діяльність; внутрішня торгівля; діяльність підприємств; наука та інновації; міжрегіональні порівняння. До розділів надані короткі методологічні пояснення.

Інформація наведена за видами економічної діяльності, видами продукції, організаційно-правовими формами, типом місцевості, територіальними громадами та районами області. Інформація по районах, територіальних громадах наведена відповідно до адміністративно-територіального устрою, що набрав чинності відповідно до постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ “Про утворення та ліквідацію районів”.

презентаційна версія

 

«Житомирщина: ґендерні акценти»

Статистичний збірник «Житомирщина: ґендерні акценти» підготовлено на основі даних державної статистичної і адміністративної звітності, матеріалів вибіркових обстежень за 2018–2021 роки; окремі статистичні показники наведені в динаміці за більш тривалий період.

Збірник сформовано за тематичними розділами: демографічні показники; виховання, освіта, наука; ринок праці; захворюваність; культура, фізкультура та спорт; соціальний захист; антисуспільні прояви. Окремий розділ містить основні методологічні пояснення.

Інформація призначена для фахівців, які займаються ґендерною тематикою, а також буде корисним широкому колу зацікавлених.

презентаційна версія

 

«Ринок праці Житомирської області»

Статистичний збірник «Ринок праці Житомирської області» містить інформацію щодо робочої сили та основних тенденцій, які спостерігалися у сфері соціально-трудових відносин у 2017–2021 роках.

Збірник сформовано за трьома  розділами: «Робоча сила», «Оплата праці та соціально-трудові відносини», «Заробітна плата за професійними групами».

Наведена у публікації статистична інформація розподілена за віковими групами, статтю, місцем проживання, видами економічної діяльності, містами та районами області. Окремі показники наведені у порівнянні з регіонами України.

Збірник розрахований на фахівців органів законодавчої та виконавчої влади, організацій профспілок та роботодавців, науковців та інших користувачів, які займаються питаннями ринку праці. При його використанні посилання на джерело інформації є обов’язковим.

презентаційна версія

 

«Чисельність населення Житомирської області»

Статистичний збірник «Чисельність населення Житомирської області» містить дані про кількість адміністративно-територіальних одиниць в області та регіонах, чисельність наявного та постійного населення, розподіл постійного міського та сільського населення за статтю та віком по області, містах та адміністративних районах.

Збірник також вміщує дані про елементи формування чисельності як всього населення, так міського та сільського, демографічне навантаження на осіб у віці 15–64 роки та 16–59 років, середній та медіанний вік населення.

Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. Кількість адміністративно-територіальних одиниць наведена за даними офіційного вебпорталу Верховної Ради України.

 

презентаційна версія