Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю
в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2022 році
1

 

Кількість підприємств, які мали викиди забруднюючих речовин і парникових газів, одиниць

Кількість викидів забруднюючих речовин і парникових газів, т

2022 у % до 2021

Всього забруднюючих речовин і парникових газів

372

9705,8

81,6

у тому числі

 

 

 

метали та їх сполуки

151

11,2

76,6

з них

 

 

 

свинець

5

0,6

96,3

мідь

4

0,0

64,3

нікель

7

0,1

96,1

хром

21

0,1

91,9

цинк

4

0,0

88,1

арсен

4

0,0

100,0

метан

163

3651,4

117,1

неметанові леткі органічні сполуки

206

349,1

76,9

оксид вуглецю

333

1325,9

68,3

діоксид та інші сполуки сірки

146

491,3

45,2

з них

 

 

 

діоксид сірки

124

469,4

43,9

сполуки азоту

335

1468,2

72,9

з них

 

 

 

діоксид азоту

300

1061,2

72,6

оксид азоту

87

21,8

86,5

аміак

88

375,8

95,6

речовини у вигляді твердих суспендованих частинок

281

2396,5

74,1

стійкі органічні забруднювачі

1

0,0

100,0

з них

 

 

 

поліароматичні вуглеводні (ПАВ)

1

0,0

100,0

Крім того, діоксид вуглецю, млн.т

263

0,5

81,1

____________

1 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів (рівень звітування становив 92,7%). Дані можуть бути уточнені.