Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення
за видами економічної діяльності
(секція за КВЕД) у 2022 році
1

 

Код за
КВЕД-2010

Кількість викидів
забруднюючих речовин і парникових газів

Крім того, кількість викидів діоксиду вуглецю

т

2022 % до 2021

т

2022 % до 2021

Усі види економічної діяльності

 

9705,8

81,6

538595,8

81,1

Сільське, лісове та рибне господарство

А

3198,2

94,1

29024,4

55,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

1591,4

71,9

8414,1

56,1

Переробна промисловість

С

2158,5

63,3

233097,3

82,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

399,1

93,0

190578,6

88,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

127,6

105,0

3439,3

75,9

Будівництво

F

9,6

151,6

489,0

52,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

37,6

8,7

2266,9

81,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

1666,8

148,1

39998,7

86,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

Інформація та телекомунікації

J

10,6

92,4

679,6

80,6

Фінансова та страхова діяльність

K

1,1

87,7

190,1

83,3

Операції з нерухомим майном

L

4,4

98,0

453,6

100,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

7,0

92,1

776,1

102,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

11,8

91,8

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

323,7

71,9

22193,6

75,1

Освіта

P

38,2

32,7

1637,0

36,4

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

113,1

78,1

5204,2

87,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

7,1

90,8

153,3

57,7

Надання інших видів послуг

S

____________

1 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів (рівень звітування становив 92,7%). Дані можуть бути уточнені.