Викиди в атмосферне повітря за джерелами забруднення

 

Кількість викидів забруднюючих речовин і парникових газів

Крім того, викиди діоксиду вуглецю

усього,
тис.т

у тому числі

усього,
млн.т

у тому числі

стаціонарними
джерелами

пересувними
джерелами1

стаціонарними
джерелами

пересувними
джерелами1

1990

277,3

84,8

192,4

1991

180,7

75,9

104,8

1992

135,2

70,1

65,1

1993

100,3

52,2

48,1

1994

77,3

35,8

41,5

1995

67,8

30,6

37,2

1996

75,4

23,1

52,3

1997

63,9

17,2

46,7

1998

75,7

14,7

61,0

1999

69,1

14,1

55,0

2000

61,8

12,3

49,5

2001

66,2

13,1

53,1

2002

61,8

12,7

49,1

2003

68,7

16,0

52,7

2004

71,3

19,7

51,6

0,2

2005

72,4

13,4

59,1

0,2

2006

75,7

15,6

60,2

0,6

2007

83,7

19,2

64,5

1,4

0,6

0,8

2008

80,5

19,1

61,4

1,5

0,8

0,7

2009

84,2

18,6

65,6

1,7

0,9

0,8

2010

87,5

18,4

69,1

1,6

0,8

0,8

2011

86,8

19,0

67,8

1,5

0,7

0,8

2012

85,7

18,5

67,2

1,6

0,8

0,8

2013

88,4

17,2

71,2

1,7

0,7

1,0

2014

77,4

10,9

66,5

1,5

0,6

0,9

2015

69,7

9,0

60,7

1,4

0,6

0,8

2016

69,9

9,3

60,6

0,7

2017

74,4

10,3

64,1

0,7

2018

73,0

13,0

60,0

0,8

2019

73,3

12,7

60,6

0,7

2020

53,9

11,8

42,1

0,7

2021

58,7

11,9

46,8

0,7

20222

9,7

0,5

20232

7,4

0,6

_______________

1За 1990-2002 рр. відображаються дані по автомобільному транспорту; з 2003р. – по автомобільному, залізнич­ному, авіаційному, водному транспорту; з 2007р. – по автомобільному, залізничному, авіаційному, водному транспорту та виробничій техніці; з 2016р. – по автомобільному транспорту, розраховані на основі щорічних даних про кінцеве використання палива автомобільним транспортом, наведених у енергетичному балансі України (продуктовому).

2 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів (рівень звітування становив у 2022р. – 92,7%, у 2023р. – 87,2%). Дані можуть бути уточнені.