Архів: 2022 2021 2020

Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин
за категоріями стаціонарних джерел забруднення
у 2023 році1

Кількість викинутих у атмосферне повітря забруднюючих речовин, т

сірки діоксид

діоксид азоту

оксид вуглецю

неметанові леткі органічні сполуки

поліароматичні вуглеводні

тверді частинки
Тч2,5

тверді частинки
Тч10

аміак

Усього

457,1

988,8

1491,1

362,0

0,0

358,9

1463,6

384,6

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

Енергетика

200,2

603,9

599,1

67,6

39,9

190,2

2,9

Виробництво

223,9

322,9

777,2

230,1

256,8

971,0

36,3

Сільське господарство

1,3

6,3

15,0

15,8

31,4

114,6

334,5

Відходи

0,7

30,8

14,9

24,4

0,3

1,7

Інші стаціонарні джерела викидів

31,0

24,9

84,9

24,1

0,0

30,8

187,5

9,2

 ____________

1 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів (рівень звітування становив  87,2%). Дані можуть бути уточнені.