Архів: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю
в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2023 році
1

 

Кількість підприємств, які мали викиди забруднюючих речовин і парникових газів, одиниць

Кількість викидів забруднюючих речовин і парникових газів, т

2023 у % до 2022

Всього забруднюючих речовин і парникових газів

344

7433,0

76,6

у тому числі

 

 

 

метали та їх сполуки

142

11,3

100,3

з них

 

 

 

свинець

4

0,6

100,0

мідь

4

0,0

88,9

нікель

7

0,1

99,0

хром

21

0,1

96,4

цинк

4

0,0

102,7

арсен

3

0,0

69,2

метан

150

1633,2

44,7

неметанові леткі органічні сполуки

192

362,0

103,7

оксид вуглецю

308

1491,1

112,5

діоксид та інші сполуки сірки

138

475,3

96,7

з них

 

 

 

діоксид сірки

118

457,1

97,4

сполуки азоту

311

1405,3

95,7

з них

 

 

 

діоксид азоту

277

988,8

93,2

оксид азоту

89

21,5

98,5

аміак

84

384,6

102,4

речовини у вигляді твердих суспендованих частинок

261

2040,8

85,2

стійкі органічні забруднювачі

1

0,0

100,0

з них

 

 

 

поліароматичні вуглеводні (ПАВ)

1

0,0

100,0

Крім того, викиди діоксиду вуглецю, млн.т

240

0,6

105,0

____________

1 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів (рівень звітування становив  87,2%). Дані можуть бути уточнені.