Архів: 2022 2021 2020 2019 2018 2017

Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення
за видами економічної діяльності
(секція за КВЕД) у 2023 році
1

 

Код за
КВЕД-2010

Кількість викидів
забруднюючих речовин і парникових газів

Крім того, кількість викидів діоксиду вуглецю

т

2023 % до 2022

т

2023 % до 2022

Усі види економічної діяльності

 

7433,0

76,6

565437,6

105,0

Сільське, лісове та рибне господарство

А

2126,7

66,5

32389,0

111,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

1345,0

84,5

3936,1

46,8

Переробна промисловість

С

2479,3

114,9

291881,2

125,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

435,6

109,2

183273,9

96,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

125,1

98,1

2425,2

70,5

Будівництво

F

15,8

164,0

482,0

98,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

37,9

100,9

3780,3

166,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

399,0

23,9

17641,4

44,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

Інформація та телекомунікації

J

10,2

96,5

534,6

78,7

Фінансова та страхова діяльність

K

1,2

101,9

189,8

99,8

Операції з нерухомим майном

L

5,7

129,8

 

 

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

5,8

83,5

578,7

74,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

11,9

100,0

 

 

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

253,5

78,3

19725,2

88,9

Освіта

P

45,5

119,0

1672,3

102,2

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

127,2

112,4

6708,8

128,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

7,6

106,6

219,1

142,9

Надання інших видів послуг

S

____________

1 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів (рівень звітування становив  87,2%). Дані можуть бути уточнені.