Архів: 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Рентабельність операційної діяльності підприємств
за видами економічної діяльності

за
2017 рік

(тис.грн)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності
(збитковості), %

Усього

3803517,5

61758142,1

6,2

сільське, лісове та рибне господарство

2405512,1

13417222,7

17,9

промисловість

912815,1

37969578,7

2,4

будівництво

82369,8

2441742,6

3,4

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

448650,9

2939337,6

15,3

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

79208,6

2338412,6

3,4

тимчасове розміщування й організація харчування

1127,3

170211,0

0,7

інформація та телекомунікації

21732,5

513710,7

4,2

фінансова та страхова діяльність

611,2

19661,3

3,1

операції з нерухомим майном

1511,5

684362,4

0,2

професійна, наукова та технічна діяльність

4435,2

440146,3

1,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

9211,1

480409,1

1,9

освіта

4188,4

37628,9

11,1

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

10430,4

195566,1

5,3

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

14950,9

56505,6

26,5

надання інших видів послуг

359,1

53646,5

0,7