Архів: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Рентабельність операційної діяльності підприємств
за видами економічної діяльності

за
2020 рік

(тис.грн)

 

Код за
КВЕД – 2010

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності
(збитковості), %

Усього

 

6139276,0

85675809,1

7,2

Сільське, лісове та рибне господарство

A

3252926,0

20580535,8

15,8

Промисловість

B+C+D+E

1911540,7

47238627,9

4,0

Будівництво

F

140575,0

3824567,2

3,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

508142,9

4316221,3

11,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

–180827,6

2949299,4

–6,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

–6766,2

151602,1

–4,5

Інформація та телекомунікації

J

24581,8

531842,2

4,6

Фінансова та страхова діяльність

K

566,4

21492,7

2,6

Операції з нерухомим майном

L

–113952,4

772872,9

–14,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

37193,8

613003,2

6,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

–33276,9

654309,0

–5,1

Освіта

P

1288,9

40991,7

3,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

603169,9

3847544,2

15,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

–4507,2

71299,7

–6,3

Надання інших видів послуг

S

–1379,1

61599,8

–2,2